Poll of polls

Polariseringen forsterkes

Publisert 31. august 2019. Sist endret 31. august 2019.

1) Fylkestingsvalget: Målinger i fire fylker i uke 35 – Oslo, Innlandet, Rogaland, Trøndelag. Disse fire leverte 39 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015.

2) Fylkestingsvalget gitt (i) siste måling i hvert fylke, og (ii) fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i F-15. (I parentes landstendensen med vår beregningsmåte basert på de fire fylkene som er målt i uke 35):

Ap 23,6 (22,6)

H 21,2 (18,3)

Frp 10,4 (10,2)

SV 6,7 (6,7)

Sp 14,2 (13,6)

KrF 3,8 (4,4)

V 3,4 (3,1)

MDG 6,9 (8,8)

R 4,1 (4,2)

3) Dette bygger på en manuell beregning der vi tar med målinger med partier som oppdragsgivere. Siste måling i Viken (Respons/H) og Nordland (Sentio/H/Sp/SV) er fra partier.

4) I Oslo bygger beregningen på siste måling som er Kantar for TV2. I de elektroniske tabellene på nettsidene tas målinger fra partier ikke med, og hvis to eller flere målinger er publisert i samme kommune eller fylke innenfor tre døgn, legges der snittet til grunn.

5) Polariseringen blir stadig skarpere. Det rammer særlig Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre.

6) Spørres velgerne om fylkestingsvalg, gjør Frp og KrF det – relativt sett – skarpest av regjeringspartiene.

7) Tusen takk til Jon Aabye for beregningene.

Johan Giertsen

Del på Facebook