Poll of polls

Sp størst i Trøndelag minus Trondheim?

Publisert 26. august 2019. Sist endret 26. august 2019.

1) Arbeiderpartiet fikk 37,2 pst oppslutning i kommunevalget 2015 i Trøndelag minus Trondheim. Vi har summert resultatene i kommunene i Sør- og Nord-Trøndelag i kommunevalget 2015, lagt til Halsa og Rindal som overføres fra Møre og Romsdal, og tatt bort "gamle" Trondheim (ikke Klæbu).

2) Senterpartiet fikk 24,5 pst i Trøndelag minus Trondheim i kommunevalget 2015 med samme geografiske område lagt til grunn.

3) Femten kommuner i Trøndelag er oss bekjent målt hittil i år (bortsett fra Trondheim). Ser vi bare på disse femten kommunene, fikk Ap i 2015 sum 39,9 og Sp 26,6.

4) Forutsettes samme antall godkjente stemmer i disse femten kommunene i 2019, og at siste måling i hver av disse femten svarer til valgresultatet, vil Arbeiderpartiet få 31,4 og Senterpartiet 34,9 i disse kommunene samlet.

5) Endringen i prosent er minus 21 for Arbeiderpartiet og pluss 31 for Senterpartiet.

6) Forutsettes samme endring i prosent i hele Trøndelag minus Trondheim som i de femten målte kommunene, vil Arbeiderpartiet få 29,3 og Senterpartiet 32,1. Se kolonnen "PoP Tr.lag 2019" i tabellen. Det svarer til minus 21 pst for Ap og pluss 31 for Sp.

7) Skulle endringen i de øvrige kommunene være som i de målte, og forutsetningen om samme antall godkjente stemmer slår inn, vil derfor Senterpartiet bli det største partiet i Trøndelag minus Trondheim med ca 32 pst mot Ap ca 29.

8) Merk feilmarginer ved målingene, feilkilder ved beregningsmåten, og at velgerpreferansene kan endre seg frem til valget. Vi sier derfor ikke at Senterpartiet blir størst i Trøndelag minus Trondheim. Vi sier bare det gitt våre forutsetninger.

9) Vi viser også til tabellene vi har lagt ut for Gudbrandsdalen 17. august, Valdres 24. august og denne for Trøndelag. Disse illustrerer rystelsene mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet som kan komme til å rulle over skjermene valgnatten.

10) Tusen takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen.

Trøndelag minus Trondheim

Målte kommuner: Frøya, Hitra, Oppdal, Frosta, Ørland, Indre Fosen, Åfjord, Melhus, Stjørdal, Orkland, Heim, Levanger, Verdal, Steinkjer, Midre Gauldal. Disse leverte 60 pst av stemmene i Tr.lag minus Tr.heim i k-15.

K-2015 % K-2019 % PoP Tr.lag 2019 % Trøndelag 2015 %
Ap 29739 39,9 23418 31,4 36370 29,3 46187 37,2
H 9797 13,1 8433 11,3 12475 10,1 14493 11,7
Frp 3980 5,3 3129 4,2 4800 3,9 6105 4,9
SV 2373 3,2 4351 5,8 9505 7,7 5184 4,2
Sp 19838 26,6 26006 34,9 39891 32,1 30430 24,5
KrF 3032 4,1 2675 3,6 3680 3,0 4171 3,4
V 3770 5,1 2480 3,3 4312 3,5 6555 5,3
MDG 1802 2,4 2452 3,3 3677 3,0 2702 2,2
R 273 0,4 1660 2,2 1952 1,6 321 0,3
Andre 7454 6,0 7968 6,4
Sum stemmer 74604 74604 124116 124116

PoP Tr.lag 2019 = Poll of polls Trøndelag minus Trondheim K-2019.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp