Poll of polls

Oslo: 10 pst har stemt

Publisert 26. august 2019. Sist endret 26. august 2019.

I Oslo har ti prosent av de stemmeberettigete avgitt stemme.

I landet som helhet er andelen knapt seks prosent.

Vi har med takk mottatt tabellen fra Valgdirektoratet som gjelder stemmer mottatt til og med 24. august.

Fylke Stemmeberettigede Forhåndsstemmegivninger Prosent stemt
Oslo 545 487 54 324 9,96
Rogaland 363 881 16 968 4,66
Møre og Romsdal 207 791 8 262 3,98
Nordland 192 438 8 841 4,59
Viken 963 632 47 271 4,91
Innlandet 300 781 15 515 5,16
Vestfold og Telemark 334 336 14 108 4,22
Agder 238 279 11 306 4,74
Vestland 494 843 29 603 5,98
Trøndelag 366 196 19 909 5,44
Troms og Finnmark 193 171 8 452 4,38
Totalt 4 200 835 234 559 5,58

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem