Poll of polls

22 dager igjen

Publisert 18. august 2019. Sist endret 18. august 2019.

1) Søndag 18. august: 22 dager til valgdagen.

2) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg uke 33 (Kantar/TV2, Norstat/Aftp/NRK og Respons/VG): Ap 24,7 – H 21,3 – Frp 7,2 – SV 6,5 – Sp 14,5 – KrF 4,1 – V 3,0 – MDG 7,3 – R 4,2 – FNB 3,2.

3) Nasjonal poll of polls kommunevalget, 126 målte kommuner med 76 pst av stemmene i kvlg 2015 (i parentes 1. juli): Ap 25,3 (25,3) – H 21,9 (21,7) – Frp 8,1 (8,2) – SV 6,3 (6,5) – Sp 13,8 (13,9) – KrF 3,6 (3,6) – V 3,6 (3,6) – MDG 5,7 (5,5) – R 3,8 (3,7).

(i) Disse nivåene beror på den manuelle beregningen der vi også har med målinger med partier som oppdragsgivere. Denne vil avvike marginalt fra den elektroniske på nettsidene. De fleste av målingene i beregningen er fra juni og før.

(ii) Denne beregningen ble avsluttet før vi lørdag mottok målingen i Fauske.

4) Remålte kommuner i august: Se tabellen.

5) Storbyene, sum Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø (sum disse i k-15 i parentes): Ap 21,5 (33,4) – H 24,6 (26,9) – Frp 5,7 (7,5) – SV 9,3 (5,7) – Sp 3,4 (1,6) – KrF 2,6 (4,5) – V 4,3 (6,3) – MDG 9,3 (7,0) – R 6,7 (4,1) – FNB 10,5 (0,4).

(i) Disse byene leverte 684.884 stemmer i kvlg 2015 – svarende til 29 pst av de godkjente stemmene.

(ii) Bergen og Tromsø er målt i august. De øvrige storbyene ble sist målt i juni.

6) Fylkestingsvalget, 100 pst av stemmene "opptalt" (1. juli i parentes): Ap 24,9 (25,4) – H 23,0 (23,3) – Frp 9,8 (10,4) – SV 6,5 (7,0) – Sp 13,7 (13,3) – KrF 3,1 (3,8) – V 3,6 (3,2) – MDG 6,5 (5,1) – R 4,0 (4,4).

(i) Trøndelag, Innlandet og Viken er målt hittil i august.

(ii) Denne beregningen er manuell, og tar også med målinger med partier som oppdragsgivere. To slike målinger er f.t. inne – Vestfold og Telemark (Respons for Høyre) og Nordland (Sentio for H/Sp/SV). Disse tallene vil derfor avvike marginalt fra de elektroniske på nettsidene våre.

(iii) KrFs lave nivå skyldes en særlig svak måling i Viken i august med 0,5. Skulle en remåling i Viken bli sterkere for KrF (som er sannsynlig), vil partiet vokse på denne beregningen.

7) Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har kjølt noe ned på nasjonale målinger i august (mot juni), men er stadig jevnstore med Arbeiderpartiet og Høyre i Bergen med over 20 pst.

(i) Basert på Respons/BT i uke 33, har Fremskrittspartiet begrenset lekkasjen til Folkeaksjonen i Bergen, slik at det nå er Høyre som lekker mest i absolutte tall til dette nye partiet.

(ii) Arbeiderpartiet og Høyre sliter begge med lekkasje til Folkeaksjonen i Bergen. Ser vi på de syv målingene i Bergen fra primo mai, har verken Ap eller Høyre i særlig grad maktet å redusere lekkasjen til denne bomlisten.

(iii) Lekkasjen på 4.000 av Arbeiderpartiets 2017-velgere i Bergen er et avgjørende bidrag for at Høyre, Folkeaksjonen, Frp og Pensjonistpartiet hadde et hårfint flertall i byen på målingen i uke 33.

(iv) Så blir spørsmålet om retorikken til byrådet i Bergen (Ap+KrF+V), er egnet til å begrense lekkasjen fra Ap til Folkeaksjonen.

8) Vi har fra 31. juli hatt tre målinger i Bergen, men ingen i Oslo.

9) Hjertelig takk til Jon Aabye for hans mange manuelle beregninger.

Remålte kommuner

Siste etter 15. juli vs siste før 15. juli. Endring i prosentpoeng.

Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A Kilde
Gjøvik 4,6 -2,2 -0,5 -1,6 1,8 -0,1 1,9 1,4 -1,3 -4,0 Sentio/OA
Lillehammer 2,9 -5,8 -0,3 -4,7 2,2 1,8 0,7 3,6 0,7 -1,1 Sentio/GD
Tromsø -1,4 -1,4 -2,1 0,8 2,4 -0,2 0,9 0,2 0,0 0,8 InFact/Nordlys
Moss -5,0 -0,6 -1,6 0,7 0,2 0,5 -0,3 2,6 0,2 3,3 Moss Avis/InF
Bodø -2,0 2,4 -2,4 0,7 0,9 -0,8 0,5 0,1 0,3 0,3 InFact/AN
Ringsaker 1,7 0,7 1,5 -1,9 -1,6 1,3 -3,0 2,0 2,0 -2,7 InFact/Rings. Blad
Tvedestrand 0,6 -0,6 -1,9 0,0 0,2 2,2 0,3 -1,6 0,3 0,5 Sentio/Tv.str.posten
Kongsberg 1,6 -2,0 2,4 3,5 3,4 0,0 -1,6 -0,1 -1,4 -5,8 Sentio/Laag.posten
Sel 2,3 -7,5 0,1 -0,3 6,1 0,0 0,0 2,2 0,0 -2,9 Sentio/GD
Askøy -3,3 -4,8 0,3 -1,2 2,6 1,3 -0,5 2,5 2,3 0,8 Sentio/BA
Gran -4,6 -5,3 1,5 -3,3 9,5 -1,0 -0,6 0,1 -1,0 4,7 Sentio/Hadeland
Tysvær 0,5 2,1 -0,3 0,0 -1,5 0,7 -2,4 0,9 0,0 0,0 Norf/Tysv.Bygdebl
Bergen -0,8 6,6 -0,2 -1,0 0,0 -1,1 0,2 -1,1 0,6 -3,2 Respons/BT

Johan Giertsen

Del på Facebook