Poll of polls

Venstre april-vinner

Publisert 1. mai 2011. Sist endret 4. mai 2011.

Trine Skei Grande
Storting 2021: 4,6 %
S-snitt juli: 5,6 %
Kommune 2023: 5,0 %

Venstre ble vinneren på snittet av de nasjonale stortingvalgmålingene publisert i april. Venstres snitt ble 5,3 pst mot 4,1 pst i mars.

Både nasjonale og lokale kommunevalgmålinger antyder stadig at Venstre er i kamp med SV om å være parti nr. 5 i størrelse i kommune-Norge - etter Ap, H, Frp, Sp. Nasjonal poll of polls kommunevalg har SV vs Venstre på 5,8 vs 5,7 ved utgangen av april. Snittet av de nasjonale kommunevalgmålingene publisert i april ga 5,6 vs 5,5 i favør SV mot Venstre.

For SV er stadig det store åpne spørsmålet om partiet også i år har fallhøyde fra målinger til valg. Poll of polls 1. mai 2007 noterte SV til 8,1 pst (med målinger som svarte til 38 pst av stemmene i 2003). Snittet av nasjonale kommunevalgmålinger publisert ukene 16-19 i 2007 ga SV 9,4 pst. Valgresultatet ble 6,2. Når SV nå noteres under 6 pst, er det nærliggende at en eventuell fallhøyde i hvert fall er mindre. Så vil tiden vise om kunnskapsminister Kristin Halvorsen og hennes partifeller i år klarer å snu SVs tendens til fall fra målinger til valg.

Fremskrittspartiets snitt på de nasjonale stortingsvalgmålingene publisert i april ble 18,9 - ned 3,2 prosentpoeng fra mars. Fallet på kommunevalgmålingene var mindre, trolig fordi Frp generelt gjør det svakere når velgerne spøres om kommunevalg - slik at avstanden ned til grunnfjellet ved kommunevalgspørsmål var lavere før "Stavanger-saken" ble kjent.

Nasjonale stortingsvalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 28,2 27,2 22,2 6,0 4,9 4,4 4,1 0,0 1,6 1,3
Snitt april 29,3 27,0 18,9 5,8 5,3 5,0 5,3 0,0 1,6 1,7
Endring 1,1 -0,2 -3,2 -0,2 0,3 0,5 1,2 0,0 0,0 0,4
Sterkeste 32,4 29,5 21,1 7,5 6,8 5,9 7,0 0,0 2,8 2,9
Svakeste 25,5 25,0 16,6 4,2 4,3 4,0 3,8 0,0 0,8 0,0
Sprik 6,9 4,5 4,5 3,3 2,5 1,9 3,2 0,0 2,0 2,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Verian / TV2 5,4 -2,5 -2,8 0,7 -2,0 0,6 0,7 0,0 -0,6 0,6 5/4-2011
Norstat / NRK 2,7 0,0 -1,8 -0,7 -0,8 0,4 -0,3 0,0 0,9 -0,3 7/4-2011
Norfakta / Nat. / KK -1,7 0,6 -2,8 -0,9 2,6 -0,2 2,8 0,0 -0,1 -1,6 9/4-2011
Respons / Aftenp 3,4 -3,9 -3,9 0,9 0,3 0,9 0,6 0,0 -0,2 1,9 11/4-2011
Opinion / ANB 1,9 -2,1 -1,1 0,4 0,4 0,7 -0,3 0,0 -1,0 1,1 14/4-2011
Sentio / DN -2,2 4,8 -7,3 -1,2 1,1 1,6 3,6 0,0 -1,1 0,9 15/4-2011
Norstat / VL 0,7 0,5 -2,3 -2,1 0,0 0,8 0,1 0,0 1,4 0,8 26/4-2011
Sentio / SMP 2,0 -3,7 1,4 -1,6 0,6 -0,6 0,9 0,0 0,4 0,8 29/4-2011
Snitt disse målingene 1,5 -0,8 -2,6 -0,6 0,3 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5

Høyre fikk et snitt på 27 pst på de nasjonale stortingsvalgmålingene publisert i april. Summen av Frp og Høyre ble 45,9 pst. Dette ville gitt (rundt) 79 stortingsmandater, forutsatt samme relative endring for alle partier i alle fylker. Forrige gang Frp og Høyre var i mindretall i Stortinget gitt et valg i henhold til snittet av stortingsmålingene var juli 2010.

På snittet av disse målingene ser vi dermed en normalisering, gitt at Frp og Høyre samlet er i mindretall. Et flertall for disse to partiene i 2013 er neppe sannsynlig basert på målinger og annen kunnskap pr. i dag, uavhengig av om en del målinger det siste trekvart året har antydet dette. Medier som har spekulert i et slikt (urealistisk) flertall har i for liten grad vektlagt Arbeiderpartiets evne til å mobilisere i stortingvalg.

Arbeiderpartiet hadde i desember sitt svakeste 2010-snitt på de nasjonale stortingvalgmålingene med 26,1 pst, og har deretter klatret jevnt. April-snittet ble 29,3 pst.

Nasjonale kommunevalgmålinger

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt mars 27,9 26,9 17,9 5,5 6,6 5,2 5,6 0,0 1,7 2,8
Snitt april 28,6 26,4 16,4 5,7 6,6 5,4 5,5 0,0 2,1 3,6
Endring 0,6 -0,5 -1,6 0,2 0,0 0,2 -0,1 0,0 0,4 0,8
Sterkeste 30,5 27,7 18,9 6,5 6,8 6,5 5,8 0,0 2,9 4,2
Svakeste 26,3 23,5 14,7 4,9 6,4 4,9 5,2 0,0 1,1 2,9
Sprik 4,2 4,2 4,2 1,6 0,4 1,6 0,6 0,0 1,8 1,3

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mars og i april.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Respons / Aftenp 2,1 -1,4 -2,3 0,0 -0,3 0,5 -0,2 0,0 -0,9 2,5 9/4-2011
Verian / TV2 2,1 -2,3 -0,8 0,9 -1,2 -0,2 0,0 0,0 1,5 0,2 18/4-2011
InFact / VG 0,9 -2,3 -1,9 -0,9 1,6 0,2 0,4 0,0 0,6 1,2 23/4-2011
Snitt disse målingene 1,7 -2,0 -1,7 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 1,3

Arbeiderpartiets forsprang til Høyre på kommunevalgmålingene er så begrenset at kampen Jens vs Erna om å bli størst valgnatten 2013 stadig er spennende. Det store antall lokale målinger som nå publiseres kan analyseres på ulike måter for å antyde en landstendens. Vår primære metode er å anslå et mulig lands"resultat", basert på partienes relative frem- eller tilbakegang gitt et veiet snitt av sist publiserte måling i alle kommuner som er målt ("poll of polls"). Ved utgangen av april var stillingen her Ap 27,9 vs Høyre 26,4. Et av problemene med denne beregningsmåten er at større kommuner er overrepresentert.

En annen metode for å anslå en mulig landstendens basert på lokale målinger er å se på poll of polls for henholdsvis kommuner under og over 25.000 innbyggere. Partienes nivåer på disse poll of polls kan summeres og divideres på to, gitt at antall stemmer i disse to kommunegruppene fordelte seg 47:53 i 2007. Denne beregningsmåten vil gi mindre kommuner større vekt. En slik beregning vil i dag gi Ap 27,6 vs Høyre 26,8.

Disse anslagene må sees i lys av feilkildene - særlig (1) beregningene bygger på målinger som har feilmarginer, (2) målingene som er inne i materialet er tatt opp til ulike tidspunkter, og (3) at kommunene som er målt aldri vil være fullt ut representative for kommunene i landet om helhet. På den annen side legger vi aldri inn skjønn i beregningene - slik at tallene skal være "riktige" gitt våre stramme forutsetninger.

Det er til dels store ulikheter når det gjelder endringer i snittet i de to siste tabellene. Det skyldes at det fortsatt er få månedlige nasjonale kommunevalgsmålinger. I tillegg er det ikke alle som måler hver måned. LLA og Nationens målinger kommer eksempelvis ikke hver måned. Dermed kan det blir forholdsvis stort avvik mellom de to måtene å beregne endringer i månedssnitt på.

Hvis våre lesere ser andre muligheter for analyse av lokale målinger med sikte på en mulig landsendens enn vi legger til grunn, mottar vi gjerne synspunkter.

Se også april-oppsummeringer hos Minerva og i DN, samt Svein Tore Marthinsens siste storkommuneprognose.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V