Poll of polls

29 dager igjen

Publisert 11. august 2019. Sist endret 11. august 2019.

1) Søndag 11. august: 29 dager til valgdagen.

2) Snitt nasjonale målinger om kommunevalg uke 32 (Respons/VG og Norfakta/Nat/KK): Ap 24,9 – H 21,0 – Frp 8,0 – SV 7,2 – Sp 14,6 – KrF 4,3 – V 4,2 – MDG 6,6 – R 3,5 – FNB 3,0.

3) Nasjonal poll of polls kommunevalget, 109 målte kommuner med 73 pst av stemmene i kvlg 2015 (i parentes nivåene 1. juli): Ap 25,2 (25,3) – H 22,0 (21,7) – Frp 7,9 (8,2) – SV 6,2 (6,5) – Sp 14,1 (13,9) – KrF 3,6 (3,6) – V 3,6 (3,6) – MDG 5,7 (5,5) – R 3,7 (3,7).

(i) Disse nivåene beror på den manuelle beregningen der vi også har med målinger med partier som oppdragsgivere. Denne vil avvike marginalt fra den elektroniske på nettsidene. Merk at de fleste av målingene i beregningen er fra juni og før.

(ii) Sist publiserte lokale måling der FNB stiller liste antyder f.t. 3,6 nasjonalt. I august har vi så langt bare målinger i kommuner med bomlister i Bergen og Tromsø.

(iii) Denne beregningen ble avsluttet før vi søndag mottok målingen i Gausdal.

4) Remålte kommuner hittil i august: Bergen, Bodø, Gjøvik, Lillehammer, Moss, Tromsø – samlet 10 pst av stemmene i kvlg 2015:

(i) Sum disse kommunene i remålingene i august (i parentes sum disse kommunene iht målinger publisert 15. juli): Ap 23,4 (23,0) – H 21,8 (18,3) – Frp 5,1 (6,9) – SV 8,1 (9,8) – Sp 6,9 (6,4) – KrF 2,6 (2,8) – V 3,1 (2,8) – R 6,5 (6,0) – Andre, særlig Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og den lokale listen Nei til bompenger i Tromsø 16,1 (18,3). Bergen veier tungt i denne beregningen.

5) Storbyene, sum Oslo+Bergen+Trondheim+Stavanger+Kristiansand+Tromsø (sum disse i kvlg 2015 i parentes): Ap 21,9 (33,4) – H 24,7 (26,9) – Frp 5,4 (7,5) – SV 9,0 (5,7) – Sp 3,3 (1,6) – KrF 2,7 (4,5) – V 4,3 (6,3) – MDG 9,9 (7,0) – R 6,8 (4,1) – FNB 10,3 (0,4).

(i) Disse byene leverte 684.884 stemmer i kvlg 2015 – svarende til 29 pst av de godkjente stemmene.

(ii) Bergen og Tromsø er målt i august. De øvrige byene i denne beregningen ble sist målt i juni.

(iii) Vi vet mer om FNB når vi får målinger i Oslo og Stavanger. Spørsmålet blir da om FNB kjøler ned, sammenlignet med nivåene i disse byene i juni.

6) Fylkestingsvalget, 100 pst av stemmene "opptalt" (1. juli i parentes): Ap 24,8 (25,4) – H 23,1 (23,3) – Frp 9,9 (10,4) – SV 6,5 (7,0) – Sp 13,8 (13,3) – KrF 3,0 (3,8) – V 3,5 (3,2) – MDG 6,4 (5,1) – R 4,0 (4,4).

(i) Trøndelag og Viken er målt hittil i august.

(ii) Denne beregningen er manuell, og tar også med målinger med partier som oppdragsgivere. To slike målinger er f.t. inne – Vestfold og Telemark (Respons for Høyre) og Nordland (Sentio for H/Sp/SV). Disse tallene vil derfor avvike marginalt fra de elektroniske på nettsidene våre.

(iii) KrFs lave nivå skyldes en særlig svak måling i Viken i august med 0,5. Skulle en remåling i Viken bli sterkere for KrF (som er sannsynlig), vil partiet vokse på denne beregningen.

7) Hjertelig takk til Jon Aabye for hans mange manuelle beregninger.

Johan Giertsen

Del på Facebook