Poll of polls

Thriller i Sarpsborg

Publisert 30. april 2011. Sist endret 1. mai 2011.

Kommunevåpen
Sarpsborg kommune
Folketall: 54 011
Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,Sp) mister flertallet med 23 av 49 mandater i målingen (mot 28 ved valget).

Kommunevalgmåling Sarpsborg - Opinion for Sarpsborg Arbeiderblad - Arbeiderpartiets maktstilling kan være truet.

1) Arbeiderpartiet måles til 44 pst mot 48,7 pst i 2007. Dette svarer omtrent til landstendensen.

2) Senterpartiet holder stillingen mot 2007. SV faller, og kan etter målingen være i fare for å falle ut av Sarpsborg bystyre.

Fakta om målingen
Opinion for SA.
OEV
Ap44,0nan
H19,0nan
Frp16,7nan
SV2,3nan
Sp3,7nan
KrF4,5nan
V3,0nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 726 (gir vanlige feilmarginer).

3) Høyre måles til 19 pst mot 11,3 pst i 2007. Skal Høyre holde spenningen i kampen mot Ap om å bli størst nasjonalt, er Sarpsborg en av kommunene hvor partiet trolig må ha særlig sterk fremgang, jf også Karmøy, Skien, Porsgrunn som andre tilsvarende kommuner.

4) Ap, Sp og SV har etter målingen 23 av bystyrets 43 mandater. Sp har sistemandatet, med syltynn margin til Høyre. De rødgrønne er favoritter til å beholde makten, men kampen kan bli en thriller helt frem til valglokalene stenger. Små endringer fra denne målingen kan gi borgerlig flertall.

4) "Andre" har iht målingen 6,6 pst. Dette er i hovedsak Pensjonistpartiet med 4,7 pst. De øvrige 1,9 pst fordeler seg iflg Sarpsborg Arbeiderblad på Rødt, Kristent Samlingsparti og Demokratene. Ingen av disse ville fått mandat etter målingen.

5) Sarpsborg var i 2007 kommune nr. 13 i antall stemmer med 21.729. Etter at Sarpsborg nå er målt, har vi inne målinger i kommuner som samlet leverte over 48 pst av stemmene i 2007. På nasjonal poll of polls har Ap i dag 27,9 vs Høyre 26,4. På poll of polls for kommuner over 25.000 innbyggere er stillingen Høyre 31,5 vs Ap 28,0 (H 23,1 vs Ap 29,7 i 2007).

Se nærmere Sarpsborg Arbeiderblad sidene 2, 6 og 7.

Sarpsborg 1979-2011

Oppslutning i prosent.

Opinion / SA 30/4-11
Ap 44,0
Høyre 19,0
Frp 16,7
SV 2,3
Sp 3,7
KrF 4,5
Venstre 3,0
MDG 0,0
Rødt 0,0
Andre 6,6
R + SV + MDG + Ap + Sp 50,0
Frp + H + KrF + V 43,2
Sp + KrF + V 11,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner