Poll of polls

Poll of polls kommune- og fylkestingsvalget

Publisert 5. august 2019. Sist endret 5. august 2019.

1) Vi har i sommer arbeidet med å oppdatere nettsidene i henhold til nye kommune- og fylkesnumre – fordi alle registreringer på pollofpolls.no har kommune- og fylkesnummeret som grunnlag.

2) Dette har særlig gitt seg utslag i oppdatering av tabellene "Poll of polls kommunestyrevalget 2019" på kommuneforsiden og "Poll of polls fylkestingsvalget 2019 siste fem uker" på fylkestings-forsiden.

3) Disse tabellene viser landstendensen, forutsatt (i) sist publiserte måling blir resultatet i målte kommuner og fylker, bortsett fra målinger med partier som oppdragsgivere som holdes utenfor disse elektroniske beregningene, (ii) kommunene og fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015, og (iii) kommuner og fylker som ikke er målt, har samme tendens som i summen av kommunene og fylkene som er målt.

4) Dette er beregninger med feilkilder, pga (i) feilmarginer i målingene, (ii) fordi de øvrige forutsetningene i beregningen ikke vil svare til fasiten i valget, og (iii) fordi målingene er tatt opp til ulike tidspunkter, og velgernes preferanser kan ha endret seg etter at målingene ble tatt opp. Vår oppfordring til medier og andre som gjengir disse tallene, er å minne om feilkildene.

5) Landstendensen slik vi beregner den, bygger på en rendyrket prosentmetode. Denne fremkommer ved å dividere oppslutning 2019 med oppslutning 2015.

6) I de 108 kommunene som så langt er målt, har f.eks. Arbeiderpartiet en landstendens på 25,1 med vår prosentmetode. Det fremkommer ved at Ap i sum stemmetall i de 108 kommunene har en nedgang på ca 24 prosent (25,1:33=0,76). Vi forutsetter derfor at partiet har samme relative nedgang i summen av kommuner som ikke er målt.

7) Senterpartiet har i summen av de 108 målte kommunene en fremgang på ca 64 prosent (13,9:8,5 =1,64). Vi forutsetter derfor at partiet vil ha relativt sett samme fremgang i kommuner som ikke er målt.

8) Statistisk Sentralbyrå har valgnatten et mer sofistikert system, med – slik vi har forstått det – en kobling av en prosent- og prosentpoeng-metode. TV2 bruker en tredje beregningsmetode, som såvidt vi vet også bygger på skjønn i lys av meningsmålinger. Vi bruker en rendyrket prosentmetode fordi den er enkel og fri for skjønn.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no