Poll of polls

Valgdeltakelse under 55 pst ?

Publisert 17. juli 2019. Sist endret 17. juli 2019.

1) Valgdeltakelsen i fylkestingsvalget 2015 var på 55,1 pst – regnet i godkjente stemmer ift antall stemmeberettigete.

2) Deltakelsen i fylkestingsvalget i 2015 var slik i de elleve fylkene som danner grunnlaget for fylkestingsvalget i år:

Oslo 62,7

Vestland 57,5

Trøndelag 55,1

Rogaland 55,1

Vestfold og Telemark 54,0

Agder 53,9

Viken 53,0

Troms og Finnmark 52,7

Innlandet 52,3

Møre og Romsdal 52,0

Nordland 51,8

Det er bare Oslo og Rogaland som er uberørt av regionreformen. Vi takker Jon Aabye som har beregnet fremmøtet manuelt i de øvrige ni fylkene.

3) Tas Oslo bort, var fremmøtet i de ti øvrige fylkene 54,0 pst i fylkestingsvalget 2015.

4) Fremmøtet i fylkestingsvalgene – regnet i godkjente stemmer ift antall stemmeberettigete:

2015: 55,1

2011: 59,2

2007: 57,5

2003: 62,5

Tendensen er synkende deltakelse. Vi spør derfor om fremmøtet vil falle under 55 pst i år.

5) Fremmøtet i kommunestyrevalgene – regnet i godkjente stemmer ift antall stemmeberettigete:

2015: 59,6

2011: 63,8

2007: 61,2

2003: 66,5

Johan Giertsen

Del på Facebook