Poll of polls

Bomlistene 3,8 nasjonalt (?)

Publisert 13. juli 2019. Sist endret 13. juli 2019.

1) Senterpartiet og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er så langt kommunevalgets største vinnere, målt i vekst i prosentpoeng mot 2015.

2) Tallene angir kommune og oppslutning for Folkeaksjonen Nei til mer bompenger i målinger om kommunevalg – prosentpoeng i målingen og stemmetall, forutsatt samme antall godkjente stemmer i kommunene som i kvlg 2015. Folkeaksjonen stiller liste i elleve kommuner. Alle er målt i 2019:

Oslo 9,6 – 30.793

Skien 1,5 – 346

Porsgrunn 2,6 – 430

Stavanger 12,0 – 7.608

Sandnes 12,4 – 3.844

Sola 2,2 – 239

Klepp 9,0 – 718

Bergen 25,2 – 32.973

Alver 18,5 – 2.418

Askøy 22,0 – 2.725

Øygarden 12,2 – 1.885

3) Sum Folkeaksjonen 83.979 – svarer til 3,51 pst med fremmøte som i 2015.

4) Andre bomlister:

Drammen 8,0 – 3.362 (Nei til bomring)

Tromsø 12,7 – 4.235 (Nei til bompenger i Tromsø)

5) Sum Folkeaksjonen og listene i Drammen og Tromsø er 91.576 – som svarer til 3,83 pst nasjonalt med fremmøte som i kvlg 2015. Spørsmålstegnet i tittelen skyldes feilmarginene i målingene og feilkildene ved beregningsmåten.

6) Folkeaksjonen og de øvrige bomlistene har samlet en oppslutning på lokale målinger om kommunevalg som gir disse en størrelse som omtrent svarer til Rødt, KrF og Venstre. Disse partiene har med vår beregningsmåte f.t. en landstendens i kommunevalget på 3,7 (Rødt) og 3,6 (KrF og Venstre).

7) I fylkestingsvalget stiller Folkeaksjonen i disse fylkene (andel av de godkjente stemnene i F-2015 i parentes):

Rogaland (8,7)

Vestland (12,4)

Viken (21,7)

Vestfold og Telemark (7,9)

Oslo (14,5)

8) Det betyr at velgerne i fylker som leverte 65 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015 kan bruke en stemmeseddel fra Folkeaksjonen. De tretten kommunene med bomlister (Folkeaksjonen i elleve pluss Drammen og Tromsø) dekker 30 pst av velgerne i kvlg 2015.

9) NRK skal ha partilederdebatt i Arendal mandag 12. august. Vil Folkeaksjonen bli invitert til å delta på like fot med stortingspartiene? Hvis oppslutning i lokale målinger om kommunevalg veier tungt for NRK, er det vanskelig å skille mellom Rødt, KrF, Venstre og Folkeaksjonen.

10) Kilder for målingene: Oslo: Sentio for KK – Skien og Porsgrunn: Sentio for Telem.avisa, NRK, Telen, Porsgr Dagblad, Kragerø Blad – Stavanger: Respons for Stvgr Aften og VG – Sandnes, Sola, Klepp: Respons for Stvgr Aften – Bergen: Respons for BT og VG – Alver: Respons for BT og Strilen – Askøy: Respons for BT og Askøyværingen – Øygarden: Respons for BT og Vestnytt – Drammen: Sentio for DT – Tromsø: InFact for Nordlys.

11) Når vi her som ofte ellers har brukt nøyaktige stemmetall, gjøres det for illustrasjon. Vi legger selvsagt ikke til grunn at målinger kan ha slik nøyaktighet. Leserne må tolke inn feilmarginer.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"