Poll of polls

K-valget – 73 pst "opptalt" – R over 4?

Publisert 12. juli 2019. Sist endret 12. juli 2019.

1) Så langt er 107 kommuner målt med 73 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Landstendens iht. Jon Aabyes manuelle beregning (nivåene 1. mai 2019 i parentes):

Ap 25,1 (27,7)

H 21,6 (24,2)

Frp 8,2 (8,5)

SV 6,5 (6,7)

Sp 14,0 (14,4)

KrF 3,6 (3,9)

V 3,6 (3,3)

MDG 5,6 (4,2)

R 3,7 (3,5)

2) "Andre" (inkl. bomlistene) gjør det skarpt. Stortingspartiene hadde 97,2 pst med vår beregningsmåte ved årsskiftet. Den 9. juli er dette falt til 91,8.

3) Blant "andre" enn stortingspartiene, er det mye som tyder på at også andre enn bomlistene kan – samlet sett – komme til å gjøre det skarpere i år enn i 2015. Demokratene i Kristiansand er ett av flere eksempler.

4) Rødt er f.t. over fire prosent i målinger med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg, men vil Rødt komme over fire pst i kommunevalget (2,0 i k-15)?

(i) Rødt har i overkant av 80.000 stemmer i de 107 kommunene som er "opptalt", dvs. målt, forutsatt samme antall godkjente stemmer i kommunene som i kvlg 2015.

(ii) Rødt fikk knapt 4.000 stemmer i de gjenstående kommunene i 2015. Skal Rødt få 4 pst nasjonalt med samme antall godkjente stemmer som i 2015, må partiet hente over 15.000 stemmer i kommuner som ikke er målt (95.695 vil gi fire pst av 2.392.381 godkjente stemmer).

(iii) Rødt fikk 0,6 pst i de gjenstående kommunene i 2015, men må i disse ha knapt 2,4 for å klatre til fire pst nasjonalt i kommunevalget 2019.

5) Disse tallene må sees i lys av feilmarginer i målingene og feilkilder ved beregningsmåten, men antyder at det f.t. synes åpent om Rødt kommer over fire pst i kommunevalget – med mindre partiet styrker seg fra nå og til valget.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R