Poll of polls

Tromsø: Sp + Ap eller Høyre – ?

Publisert 10. juli 2019. Sist endret 10. juli 2019.

Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap16,8-3,2nan
H17,0-0,6nan
Frp9,0-2,8nan
SV12,73,1nan
Sp10,90,5nan
KrF1,5-0,4nan
V2,3-1,4nan
MDG6,02,1nan
R8,5-1,0nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1011 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalg – InFact for Nordlys – opptatt 8. juli.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetsredaktør Magnus Aamo Holte i Nordlys for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Barometertallene (kvlg 2015 i parentes):

Ap 16,8 (29,8)

Frp 9,0 (10,8)

H 17,0 (20,3)

KrF 1,5 (3,1)

V 2,3 (4,9)

SV 12,7 (7,9)

Sp 10,9 (2,2)

R 8,5 (14,4)

MDG 6,0 (4,4)

Nei til mer bompenger 12,7 (-)

2) Tromsø bystyre iht målingen (kvlg 2015 i parentes):

Ap 7 (13)

Frp 4 (5)

H 7 (9)

KrF 0 (1)

V 1 (2)

SV 6 (4)

Sp 5 (1)

R 4 (6)

MDG 3 (2)

Nei til mer bompenger 6 (0)

3) Sum mulige blokker – 43 representanter i Tromsø bystyre – 22 gir flertall:

(i) Ap+Sp+SV+R+MDG vinner flertall med 25 representanter.

(ii) Sum Frp+H+Sp+V+Nei til bompenger vinner flertall med 23 av 43 representanter. Forrige måling i Tromsø var Respons for VG 24. juni med 21 for disse partiene.

(iii) Senterpartiet er på vippen. Hvis det blir valgresultatet, blir spørsmålet om Sp ser mot Ap eller Høyre når Tromsø bystyre skal konstitueres.

(iv) Sum Ap+SV+R+MDG er i mindretall med 20. Disse partiene var i flertall med 22 hos Respons for VG i juni.

4) InFact har tildelt ett mandat til uspesifisert \"andre\" med 2,5 pst. "Andre" i Tromsø (utenom Nei til mer bompenger) er i år By- og Landlista, Partiet De Kristne, Kystpartiet og Liberalistene.

5) Poll of polls har sett bort fra "andre" som ikke er spesifisert. Nei til mer bompenger får da 6 og ikke 5 representanter som hos Nordlys.

6) KrF er nærmest til å vinne Bomlistens siste mandat.

7) Lojalitet mot stv 2017 (i parentes lojalitet i målingen fra InFact/Nordlys i mai):

Ap 55 (52)

Frp 46 (56)

H 54 (50)

KrF 35 (59)

V 40 (47)

SV 59 (45)

Sp 60 (54)

R 79 (81)

MDG 53 (36)

Lav lojalitet viser at vi nærmer oss et kommunevalg med lavere deltakelse enn i stortingsvalg.

8) Overganger til Nei til mer bompenger – i prosent av partienes 2017-velgere (i parentes tilsvarende i målingen fra InFact/Nordlys i mai. Nei til mer bompenger hadde i mai 9,4 mot 12,7 i juli):

Ap 7 (4)

Frp 27 (20)

H 16 (9)

KrF 4 (0)

V 0 (3)

SV 1 (2)

Sp 9 (5)

R 0 (6)

MDG 0 (6)

9) Lekkasjen fra Sp til Nei til mer bompenger kjøler ned Senterpartiet. Bomlistene er f.t. eneste parti som effektivt kjøler ned Vedums parti, særlig ved (i) overganger fra Sp, og (ii) ved at Bomlistene synes å hente velgere som tidligere i år så mot Senterpartiet.

10) Overganger til Senterpartiet i juli (i parentes mai) i pst av partienes 2017-velgere iht InFact for Nordlys:

Ap 5 (6)

Frp 4 (5)

H 7 (6)

KrF 4 (0)

V 5 (0)

SV 4 (4)

R 3 (3)

MDG 8 (0)

11) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2017 (i parentes tilsvarende i mai):

Ap 10 (18)

Frp 6 (5)

H 12 (13)

KrF 8 (0)

V 0 (5)

SV 12 (6)

Sp 8 (5)

R 0 (13)

MDG 22 (11)

Nei til mer bompenger 20 (15)

12) MDG og Nei til mer bompenger har i juli en sterkere hjemesitter-mobilisering enn barometertallet. Det er en mulig "risiko".

13) Tromsø illustrerer polariseringen, og at styringspartiene har sett lykkeligere dager. I målingene i april og juni 2018 hadde sum Ap+H 47,4 og 46,9. I juli 2019 er det 33,8.

14) Arbeiderpartiet i Tromsø er i juli 2019 omtrent på samme nivå som våren og forsommeren 2018. Høyre hadde 30,5 i april 2018 og 26,8 i juni samme år mot 17,0 i juli 2019. Nei til mer bompenger har 12,7 i juli 2019. I april 2018 hadde \"andre\" 0,8.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
InFact / Nordlys 9/7-19 12 11 1 6 12 22
Respons / VG 24/6-19 13 11 2 4 13 23
InFact / Nordlys 22/5-19 14 12 3 5 15 21
Respons / VG 22/3-19 16 15 2 1 17 24
InFact / Nordlys 20/3-19 16 14 3 2 17 22
Norfakta / iTromsø 11/1-19 15 12 4 0 16 25
InFact / Nordlys 17/10-18 20 19 2 0 21 21
InFact / Nordlys 23/8-18 20 18 3 0 21 20
InFact / Nordlys 16/6-18 21 19 3 0 22 20
InFact / Nordlys 12/4-18 22 20 2 0 22 19

Tromsø 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 Respons / VG 22/3-19 InFact / Nordlys 22/5-19 Respons / VG 24/6-19 InFact / Nordlys 9/7-19
Ap 26,2 24,4 20,0 20,1 16,8
Høyre 14,4 21,8 17,6 16,3 17,0
Frp 12,6 12,4 11,8 10,2 9,0
SV 15,2 14,7 9,6 12,9 12,7
Sp 12,5 7,5 10,4 8,8 10,9
KrF 2,1 1,6 1,9 1,6 1,5
Venstre 3,5 2,8 3,7 3,9 2,3
MDG 4,4 2,7 3,9 6,6 6,0
Rødt 6,3 7,9 9,5 8,4 8,5
Andre 2,8 4,2 11,5 10,2 15,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 64,7 57,2 53,4 56,8 54,9
Frp + H + KrF + V 32,5 38,6 35,0 32,0 29,8
Sp + KrF + V 18,0 11,9 16,0 14,3 14,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner