Poll of polls

Er Sp blitt mer «borgerlig»?

Publisert 8. juli 2019. Sist endret 8. juli 2019.

1) Er Senterpartiets velgerstruktur blitt mer «borgerlig» etter partiets sterke valg i 2017?

2) Spørsmålet kan sees i lys av tilveksten av velgere til Vedums parti etter stortingsvalget for snart to år siden.

3) Basert på Sentios 11.000 respondenter i andre kvartal i år – der 7.594 har svart på spørsmål om partipreferanse i stortingsvalg – er netto tilvekst av velgere til Senterpartiet slik:

Ap pluss 31.000

Frp pluss 30.000

H pluss 27.000

KrF pluss 8.000

Rødt minus 4.000 (netto avgang fra Sp til R)

SV pluss/minus null

Venstre pluss 5.000

MDG minus 1.000

4) Netto pluss for Senterpartiet mot de fire regjeringspartiene er 70.000 iht. Sentio i andre kvartal.

5) Netto pluss for Senterpartiet mot Ap+R+SV+MDG er 26.000 (av disse er Sp bare i pluss mot Ap).

6) Basert på disse tallene, er det større tilvekst av velgere til Senterpartiet fra regjeringspartiene enn fra venstresiden. Senterpartiets velgerstruktur er slik blitt mer «borgerlig».

7) Om dette kan bety at spørsmålet i tittelen kan besvares med ja, kan det være ulike syn på – gitt at spørsmålet kan vurderes fra forskjellige sider.

8) Så blir spørsmålet om Senterpartiets henting av velgere fra regjeringspartiene kan få følger for hvordan Vedums parti vil føre valgkampen i år, om Sp vil markere (stor) avstand til MDG og Rødt og kanskje også til SV, og hvordan partiet vil legge opp forhandlingene om posisjoner etter valget.

9) Vi takker daglig leder Arve Østgaard i Sentio som har stilt byråets kvartalsoversikt til rådighet for oss.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp