Poll of polls

Bom-respondenter uten Bomliste?

Publisert 27. juni 2019. Sist endret 27. juni 2019.

1) InFact har på vegne av Lokalsamfunnsforeningen spurt 1.025 respondenter i Viken om stemmegivning ved kommunevalg. Vi takker oppdragsgiveren for målingen og bakgrunnstall. Målingen (kommunevalget 2015 i Viken i parentes, beregnet av Jon Aabye):

Ap 23,8 (32,8)

Frp 10,9 (11,0)

H 22,6 (29,1)

KrF 2,7 (3,8)

V 2,9 (5,3)

SV 5,5 (3,2)

Sp 13,2 (5,9)

R 4,7 (1,1)

MDG 5,6 (4,6)

Andre 8,0 (3,3)

2) "Andre" er ikke spesifisert. Folkeaksjonen nei til mer bompenger stiller ingen lister i kommuner i Viken (bare i fylkestingsvalget i Viken, men i denne undersøkelsen ble det spurt om kommunevalg). I Drammen stiller en lokal liste, "Nei til bomring".

3) Bomlisten i Drammen kan på en kommunemåling i Viken neppe utgjøre forskjellen mellom "andre" i 2015 på 3,3 pst og "andre" sin måling på 8,0. Dette reiser spørsmålet om enkelte respondenter kan ha svart at de vil stemme på en bomliste, også der det ikke er en slik liste i respondentens kommune.

4) Det er et fenomen på enkelte målinger i kommuner at det synes å være bomliste-respondenter også i kommuner uten en slik liste. Byråene må fra nå av være nøyaktige, og bare legge til grunn listene i vedkommende kommune.

4) Lojalitet Viken kommunevalg mot stv 2017 ifølge InFact:

Ap 64

Frp 49

H 61

KrF 58

V 34

SV 48

Sp 77

R 65

5) Lekkasje til "andre", i prosent av partienes 2017-velgere:

Ap 4

Frp 21

H 6

KrF 0

V 5

SV 0

Sp 1

R 0

MDG 0

6) Lekkasjen fra Frp kan tyde på at det var noen respondenter som vil stemme på en bomliste, også der det ikke er en bomliste i respondentens kommune. Målingen må leses med en slik reservasjon.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner