Poll of polls

Borgerlig opprør i Bergen: Demokrati, skatt, ulikhet

Publisert 25. juni 2019. Sist endret 26. juni 2019.

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende og Verdens Gang – publisert 25. juni 2019.

Vi retter en hjertelig takk til BT og VG for hyggelig samarbeid og kontakt om bakgrunnstallene.

1) Målingen (representanter Bergen bystyre):

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 25,2 (17)

Arbeiderpartiet 20,8 (14)

Høyre 16,0 (11)

SV 11,0 (8)

MDG 6,8 (5)

Frp 4,7 (3)

R 4,6 (3)

KrF 3,5 (2)

V 3,1 (2)

Sp 3,0 (2)

Pensjonistpartiet 0,8

Partiet De Kristne 0,3

Demokratene 0,2

2) Arbeiderpartiet har størst endring mot kommunevalget 2015 med -17 pp. Høyre har størst endring mot forrige måling fra samme kilde med -7,1 pp.

3) Felles for vinnerne i målingen (Folkeaksjonen, SV, MDG, R, Sp) er at disse f.t. ikke har makt i byrådet i Bergen eller regjeringen nasjonalt. Felles for partiene som sliter er at disse har makt i Bergen eller nasjonalt (Ap, V, KrF, H, Frp).

4) Høyres lojalitet mot stv 2017 er 39 pst. Knapt 26 pst av H-velgerne i 2017 går til Folkeaksjonen. Like mange går til gjerdet ("ikke sikker"). Sum lojalitet og lekkasje til Folkeaksjonen og gjerdet er 90 pst av de 51.290 velgerne som stemte Høyre i Bergen i 2017. Lekkasjen fra Høyre til Arbeiderpartiet er marginal (en respondent, mindre enn en pst av H-velgerne i 2017).

5) At lekkasjen er så spisset, i dette tilfellet fra Høyre til enten Folkeaksjonen eller gjerdet, er uvanlig. At det konkurrerende partiet – Folkeaksjonen – verken er representert i bystyret eller Stortinget, gjør dette desto mer spesielt.

6) Oslo Høyre har fått et problem med lekkasje til MDG. Bergen Høyre har ikke et slikt problem.

7) I 2017 stemte 71.695 velgere på Fremskrittspartiet og Høyre i Bergen (20.405 + 51.290). Av disse har ifølge Respons 23.500 meldt overgang til Folkeaksjonen, fordelt på 13.000 fra Høyre og 10.500 fra Frp. Det svarer til knapt 33 pst av velgerne til de to største regjeringspartiene i Bergen i 2017.

8) Lekkasjen fra Frp og Høyre til Folkeaksjonen – dvs. fra bare to partier i bare en kommune, Bergen – utgjør alene rundt en prosent av det sannsynlige nasjonale elektoratet i kommunevalget 2019.

9) Lekkasjen fra Ap til Folkeaksjonen er 4.500, som svarer til 12 pst av Ap-velgerne i Bergen i 2017. Lekkasjen fra Ap på forrige måling fra samme kilde i mai var 13 pst.

10) Hvorfor et slikt borgerlig opprør i landets nest største by? Mulige årsaker:

(i) Demokrati: I valgkampen 2015 ble bergenserne ikke forespeilet bompenger på det nivået mange har nå. Vedtakene som danner grunnlaget for høyere bompenger er truffet i denne valgperioden, før årets kommunevalgkamp. Bybanens neste byggetrinn – med store kostnader – er igangsatt før valget i år. Borgerlige bergenseres skepsis til bompenger kan delvis skyldes en manglende mulighet til å påvirke avgjørelsene om kostnadsnivået og finansieringen av samferdselsløsningene i byen.

(ii) Skatt: Bergensere og andre vestlendinger har betalt bompenger i årtier, uten et opprør. Bompenger har tradisjonelt hatt preg av gjensidighet – bilistene får en veg, bro eller tunnell som motytelse. Gjensidigheten brytes i Bergen, ved at mange ikke får nytte av bybanen i sin bydel, eller må vente i et ukjent antall år før bydelen får bybane, og mange borgerlige velgere ønsker ikke bybane. Bompenger har tradisjonelt også vært midlertidige, ved at innkrevingen avsluttes når prosjektet er finansiert. Bruddet med gjensidigheten og midlertidigheten kan føre til at et stort antall borgerlige velgere legger til grunn at bompengene reelt er blitt en skatt – som er pålagt bergenserne uten en forutgående debatt i en valgkamp.

(iii) Ulikhet: Bompenger i den størrelsesorden som mange bergenserne nå betaler, rammer sosialt skjevt.

11) Fragmentert forvaltning – kostnadskontroll? Prosjektene og finansieringen involverer alle tre forvaltningsnivåer: Bergen bystyre er reguleringsmyndighet. Fylkeskommunen bygger ut og eier bybanen. Staten og bilistene dekker kostnadene. Fragmenteringen med et oppdelt ansvar på tre forvaltningsnivåer reiser spørsmålet om kostnadskontrollen er optimal. Har minst ett av forvaltningsnivåene lagt stor nok kraft i å spørre om Bergen kunne fått et miljø- og klimamessig forsvarlig kollektivtilbud til en lavere kostnad? Det er – trolig – et spørsmål som mange borgerlige bergensere nå stiller.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
jun.19.II 68 73 58 19 38 53 39 29 69 Rsp/BT/VG
jun.19 53 72 53 73 37 79 52 31 60 Sentio/BA
mai.19 87 62 46 45 30 58 52 16 38 Rsp/BT/VG
mai.19 90 65 50 42 36 62 55 24 36 Sentio/BA
apr.19 76 68 57 62 24 46 58 26 37 Respons/BT
mar.19 85 72 57 78 21 61 65 63 Sentio/BA
mar.19 75 71 59 80 45 45 65 43 46 Rsp/BT/VG
jan.19 65 81 65 63 32 48 75 67 55 Sentio/BA
des.18 74 66 69 26 36 46 67 61 46 Rsp/BT
nov.18 87 64 66 64 50 50 63 55 49 Rsp/SV
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64 Sentio/BA
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50 Sentio/BA
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44 Rsp/BT/VG
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50 Sentio/BA
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31 Rsp/BT
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52 Rsp/BT
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78 Rsp/Høyre

Bergen – råtall (før politisk vekting)

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
jun.19 6,3 12,9 20,9 3,3 3,3 4,2 14,2 3,7 7,5 22,8 Rsp/BT/VG
mai.19 6,1 11,2 19,9 3,6 3,1 4 22,1 2,1 4,3 22,8 Rsp/BT/VG
apr.19 7,7 12,7 23,5 4 3,3 3,2 23 3,2 4,5 14,5 Rsp/BT
mar.19 5,8 14 23,8 7,1 4,4 3,1 26,5 5,3 3,7 Rsp/BT/VG
des.18 6,8 11 26,1 2,7 5,4 3,5 29,2 7,3 3,2
nov.18 6,3 11,9 28,1 4,9 5,5 3,5 27,7 6,1 4,3
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
juni.19.II 500 500 0 Rsp/BT/VG
jun.19 1.500 2.500 -1000 Sentio/BA
mai.19II 1000 500 500 Rsp/BT/VG
mai.19 1500 1000 500 Sentio/BA
apr.19 500 3500 -3000 Rsp/BT
mar.19 3000 2500 1000 Sentio/BA
mar.19 500 3000 -2500 Rsp/BT/VG
jan.19 1400 1400 0
des.18 1500 1500 0
nov.18 1500 3000 -1500
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Byrådet i Bergen

2015–19: Ap+KrF+V, sum partiene

Kilde Dato Måling
Rsp/BT/VG 25.jun.19 27,4
Sentio/BA 18.jun.19 23,7
Rsp/BT/VG 21.mai.19 24,6
Sentio/BA 03.mai.19 24,4
Rsp/BT/VG 12.apr.19 28,6
Sentio/BA 16.mar.19 25,3
Rsp/BT/VG 15.mar.19 29,7
Sentio/BA 17.jan.19 30,2
Respons/BT 18.des.18 33,2
Respons/SV 03.des.18 34,5
Sentio/BA 30.okt.18 32,5
Sentio/BA 10.sep.18 33,1
Respons/BT/VG 04.sep.18 33,4
Sentio/BA 29.jun.18 29,7
Respons/BT 20.jun.18 32,0
Sentio/Ap 06.jun.18 37,4
Respons/BT 22.mar.18 30,1
Respons/H 19.des.17 30,9
Respons/BT 22.mar.17 48,1
Respons/BT 22.des.16 43,9
InFact/BA 08.sep.16 39,8
Respons/BT 22.jun.16 47,8
InFact/BA 06.mai.16 36,7
Respons/BT 20.mar.16 44,1
InFact/BA 03.des.15 44,4
Kvlg 2015 49,3

Lekkasje til Folkeaksjonen i % av partienes 17-velgerne

Fra Sto/BA 03.05 Rsp/BT/VG 21.05 Sto/BA 18.06 Rsp/BT/VG 25.06
Ap 11 13 12 12
Frp 36 62 62 52
H 21 22 17 26
KrF 10 7 0 9
R 0 0 7 0
Sp 33 27 7 26
SV 3 2 0 2
V 14 3 0 8
MDG 7 4 4 9

Bergen bystyre – 67 representanter – 34 gir flertall

Målinger 2018/2019

25.06.2019 18.06.2019 21.05.2019 03.05.2019 11.04.2019 16.03.2019 15.03.2019 17.01.2019 19.12.2018 03.12.2018 Kvlg 2015
R 3 3 4 4 4 4 3 2 4 4 2
SV 8 7 7 6 7 8 7 7 6 7 5
MDG 5 5 3 3 3 2 2 3 2 3 4
Ap 14 12 13 12 16 14 16 16 18 18 26
Sp 2 3 2 4 3 5 4 3 2 3 1
V 2 2 2 2 2 1 3 3 3 4 4
KrF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
H 11 14 15 17 16 20 20 21 21 19 15
Frp 3 4 2 3 3 7 5 8 7 6 6
FNB 17 15 17 14 11 4 5 2 2 1 0
R+SV+MDG+Ap+Sp 32 30 29 29 33 33 32 31 32 35 38
Frp+H+KrF+V 18 22 21 24 23 30 30 34 33 31 29
H+Frp+FNB 31 33 34 34 30 31 30 31 30 26 21
Kilde Rsp/BT/VG Sto/BA Rsp/BT/VG Sto/BA Rsp/BT Sto/BA Rsp/BT/BG Sto/BA Rsp/BT Rsp/SV 130.846 velgere

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner