Poll of polls

Ap og Høyre forskyves parallellt ned

Publisert 23. juni 2019. Sist endret 23. juni 2019.

1) Arbeiderpartiets og Høyres utgangspunkter fra 2015 er forskjellige med Ap 33,0 i kommunevalget for fire år siden og Høyre 23,2.

2) Arbeiderpartiet og Høyre forskyves nå – ganske parallellt – ned i flommen av lokale målinger. Bomlistenes stormløp er en del av forklaringen, men neppe den eneste.

3) Arbeiderpartiets og Høyres utvikling er ofte motsatt med pluss for det ene og minus for det andre. Det spesielle med de siste månedene er at begge de to store styringspartiene er i minus, sammenlignet med første kvartal i år.

4) Landstendens kommunevalget for 34 målte kommuner i juni som leverte 40 pst av stemmene i kvlg 2015 (i parentes landstendens med vår beregningsmåte 1. mars 2019):

Ap 22,7 (27,8)

H 21,6 (25,9)

Frp 7,6 (10,0)

SV 6,5 (6,0)

Sp 15,5 (12,9)

KrF 3,5 (4,0)

V 3,7 (3,8)

MDG 6,0 (4,2)

R 3,5 (3,1)

4) Tallene for juni viser at Arbeiderpartiet og Høyre er i kamp om å bli største parti nasjonalt, men på nivåer som partiene neppe er tilfreds med.

5) Vi bruker en rendyrket prosentmetode i beregningen av landstendens (ikke prosentpoeng). Senterpartiet vil ofte "tjene" på en slik beregning hvis det i materialet er en overvekt av kommuner der Sp fikk mindre enn sitt landsresultat i 2015. Senterpartiets tall for juni må leses med denne reservasjonen.

6) Tallene for juni vs nivåene 1. mars må sees i lys av at kommunene som er målt ikke nødvendigvis er representative for landet som helhet. Men som en antydning om velgervandringene få måneder før valget, kan disse tallene gi en indikasjon.

7) Ser vi på alle lokale målinger – 95 kommuner med 70 pst av stemmene – har Arbeiderpartiet en landstendens på 29,6 i kommuner som ble målt før 1. mai (og som ikke er målt deretter). I mai og juni har vi inne 57 kommuner som leverte 52 pst av stemmene. I disse 57 kommunene har Ap en landstendens på 23,4. Ser vi bare på de 34 kommunene i juni, blir landstendensen 22,7.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H