Poll of polls

Høyre størst i storbyene

Publisert 19. juni 2019. Sist endret 19. juni 2019.

1) Landets fire største byer er målt i juni. Siste måling i disse byene er: Oslo (Norstat/NRK/Aftp) – Bergen (Sentio/BA) – Trondheim (Respons/Adressa/NRK) – Stavanger (Respons/Stvgr Aftenbl/VG).

2) Disse byene leverte 604.547 stemmer i kvlg 2015, svarende til 25 pst av 2.392.381 godkjente stemmer nasjonalt for fire år siden.

3) Disse fire byene var syv kommuner i kvlg 2015: Oslo, Bergen, Trondheim, Klæbu, Stavanger, Rennesøy, Finnøy.

4) Partier i pluss mot 2015 i storbyene er først og fremst Folkeaksjonen nei til mer bompenger og MDG. Det illustrerer polariseringen og europeiseringen.

5) Gitt målingene i juni, er Fremskrittspartiet ned vel 7.000 stemmer i de fire storbyene samlet. Det skjer i en situasjon der Folkeaksjonen har vokst med nesten 60.000 velgere i disse byene. Tolkingen av slike tall kan være ulik, men sett i lys av Folkeaksjonens stormløp, er et slikt minus for Frp begrenset. Skulle Folkeaksjonen nå starte en forsiktig nedkjøling (som siste måling i Oslo og Bergen kanskje kan tyde på), har Frp en mulig oppside som følge av lavere lekkasje.

6) Sum Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i målinger i juni 2019, forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2015 (i parentes sum disse fire byene i kvlg 2015):

H 24,9 (27,6)

Ap 21,2 (34,1)

MDG 12,0 (7,3)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 10,2 (0,4)

SV 7,3 (5,8)

R 6,5 (3,7)

Frp 6,0 (7,2)

V 4,1 (6,5)

Sp 3,0 (1,5)

KrF 2,6 (3,8)

Andre 2,1 (2,2)

7) Arbeiderpartiet er ned 38 pst i summen av disse byene, som svarer til en landstendens på 20,5. Partiets minus er, relativt sett, større i storbyene enn i landet som helhet. Stemme-underskuddet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger er over 77.000 (128.119 vs 205.047).

8) Høyre er ned ti pst i summen av disse fire byene, som svarer til en landstendens på 20,9. Stemme-underskuddet mot 2015 i dissse fire byene er 16.000 (150.752 vs 166.901).

9) Årsaken til at både Ap og Høyre gjør det relativt sett svakere i byene enn i landet ellers må sees på bakgrunn av veksten til MDG og Folkeaksjonen.

10) MDGs stemmevekst er fra 43.927 til 72.740. Folkeaksjonens pluss er formidabelt, fra 2.503 til 61.838.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H