Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Polarisering og europeisering

Publisert 8. juni 2019. Sist endret 8. juni 2019.

Kommunevalg – nasjonalt – Respons for VG – 8. juni 2019.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene. Vi sammenligner med målingen om kommunevalg fra Norstat for NRK og Aftenposten 5. juni, og gjentar vår takk til Aftp – ved Thomas Spence – for innsyn i bakgrunnstallene. Merk at Respons vekter mot stv 2017, Norstat mot kvlg 2015.

1) Respons for VG kommunevalg juni 2019 (endring i prosent – ikke prosentpoeng – mot 2015 i parentes):

Ap 25,0 (-24)

H 22,4 (-3)

Sp 13,0 (+53)

Frp 8,6 (-9)

SV 6,0 (+46)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 6,0 (nytt parti)

MDG 5,7 (+36)

KrF 4,3 (-20)

R 4,1 (+105)

V 3,2 (-42)

2) Endringer i prosent er grunnlaget for nedbryting av landstall på våre nettsider. Fordi Folkeaksjonen nei til mer bompenger har sine velgere mer geografisk konsentrert enn de fleste etablerte partiene, vil nedbryting av nasjonale målinger der Folkeaksjonen gjør det skarpt, bli mer upresis enn ellers. Det gjelder i særdeleshet Respons for VG juni 2019 der Folkeaksjonen har sin hittil største oppslutning i en nasjonal undersøkelse.

3) Endring i prosentpoeng mot 2015 iht Respons for VG:

Ap -8

H -0,8

Sp +4,5

Frp -0,9

SV +1,9

Folkeaksjonen +6,0

MDG +1,5

KrF -1,1

R +2,1

V -2,3

4) Fremskrittspartiet og Venstre er en gjenganger i mediene, men skulle målingen svare til tallene som ruller over skjermene valgnatten, har også andre partier grunn til ettertanke. Hvis Respons har truffet, ser f.eks. hver fjerde av Arbeiderpartiet sine 2015-velgere i en annen retning enn partiet de stemte på for fire år siden.

5) Fremskrittspartiet har i denne undersøkelsen et minus mot kommunevalget 2015 på ni promille, som er trygt innenfor feilmarginen. Det skjer til tross for at et nytt parti med en kjernesak for Frp – bompenger – scorer 6 pst. Frp har ofte stor lekkasje til Høyre på spørsmål om kommunevalg, men i denne undersøkelsen er netto lekkasje til Høyre mindre enn normalt.

6) Lojalitet Respons på spørsmål om kommunevalg vektet mot stv 2017 (i parentes lojalitet Norstat for NRK og Aftp på spørsmål om kommunevalg juni 2019, vektet mot kvlg 2015):

R 76 (66)

SV 57 (66)

Ap 57 (62)

Sp 61 (69)

V 39 (37)

KrF 61 (61)

H 60 (63)

Frp 41 (52)

MDG 59 (59)

7) Lave lojalitetstall viser at vi nærmer oss et lokalvalg. Deltakelsen – regnet i godkjente stemmer i prosent av antall stemmeberettigete – i kvlg 2015 var 59,6. I fylkestingsvalget samme år var den 55,1. I stortingsvalget 2017 var deltakelsen 77,7. Lav deltakelse gir lavere lojalitet.

8) At lojaliteten vektet mot kvlg 2015 blir høyere enn vektet mot stv 2017 er ikke overraskende, gitt at en større andel av velgerne i kommunevalget 2015 antagelig vil delta i årets valg, sammenlignet med velgerne i stortingsvalget der rundt hver femte velger i 2017 trolig vil sitte hjemme i lokalvalget i år.

9) Folkeaksjonens oppslutning i VGs undersøkelse er, som i andre målinger fra Respons, i hovedsak overganger fra andre partier, og en lav andel hjemmesittere. Det er et styrketegn.

10) Fordelingen av Folkeaksjonens respondenter hos Respons for VG juni 2019: 53 pst stemte i 2017 på Høyre – 20 pst Frp – 20 pst på andre partier – 8 pst stemte ikke i 2017. En (mindre?) andel av Folkeaksjonens respondenter er trolig i kommuner som ikke har bomliste.

11) Fordelingen av Folkeaksjonens respondenter hos Norstat kommunevalg for NRK og Aftenposten: 22 pst stemte i 2015 på Høyre – 13 pst Frp – 18 pst på andre partier – 47 pst stemte ikke i 2015. Merk at kolonnen for stemte ikke ved 2015-vekting (Norstat) vil inneholde flere respondenter enn i en måling med 2017-vekting (Respons) – fordi deltakelsen var lavere i 2015. Felles for Norstat og Respons er at Høyre blør mest til Folkeaksjonen i antall velgere.

12) Uvektete tall Respons for VG kommunevalg (uvektet Norstat for NRK og Aftp kommunevalg juni i parentes):

R 5,1 (5,1)

SV 7,5 (5,7)

Ap 23,1 (22,9)

Sp 11,9 (13,4)

V 4,2 (3,1)

KrF 5,6 (5,6)

H 24,3 (21,3)

Frp 5,8 (7,6)

MDG 6,2 (8,5)

Folkeaksjonen 5,2 (4,5)

Merk den særlige usikkerheten ved uvektete tall og andre bakgrunnstall.

13) Arbeiderpartiet og Høyre har et felles problem: Begge partiene er gavmilde overfor andre partier. For Arbeiderpartiet har dette vært et problem siden august 2017. For Høyre har dette problemet tiltatt i år.

14) Flommen av målinger lokalt og nasjonalt kan oppsummeres i to stikkord: Polarisering og europeisering.

15) Styringspartier må se lekkasje i mange retninger. Partier som eksemplifiserer polariseringen og som ikke har hatt nasjonalt styringsansvar er i støtet – Folkeaksjonen, MDG, Rødt. Norge europeiseres politisk, med valget i Danmark og Europavalget som en illustrasjon for utviklingstrekk vi også ser i vårt vakre land.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger