Poll of polls

99 dager igjen – polarisering

Publisert 2. juni 2019. Sist endret 2. juni 2019.

Søndag 2. juni 2019 – 99 dager til kommunevalget.

1) Vil polarisering bli stikkordet når valget 2019 skal oppsummeres?

2) Vi ser det mellom landsdeler (kysten i sør og vest vs landet ellers) – i hovedstaden (Oslo indre by vs øst og vest) – i Bergen (bomlisten har ensifret oppslutning i bykjernen, men er størst i de ytre bydelene) – på venstresiden (lekkasjen fra Ap til Sp og R) – på høyresiden (lekkasjen fra Frp+H til bomlistene) – mellom kvinner og menn – mellom velgere i privat og offentlig sektor – mellom yngre og eldre (MDGs og SVs oppslutning blant yngre vs eldre velgere).

3) Tabellen oppsummerer lokale målinger om kommunevalg med vår beregning av landstendens som er en rendyrket prosentmetode:

(i) Kolonnen K-19 bygger på sist publiserte måling i alle 75 kommuner som er målt. Disse dekker 67 pst av stemmene i kvlg 2015.

(ii) Kolonnen april + mai bygger på målinger som er publisert i april og mai 2019. Hvis det i denne perioden har vært to eller flere målinger i samme kommune, er bare den siste tatt med. I denne perioden er det målinger i 48 kommuner som dekker 44 pst av stemmene i kvlg 2015.

(iii) Kolonnen mai bygger på målinger som er publisert i mai 2019. I denne perioden er det målinger i 28 kommuner som dekker 22 pst av stemmene i kvlg 2015.

(iv) Bergen veier tungt i mai med knapt en fjerdedel av velgerne som ble dekket av målinger i mai. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet rammes tungt i Bergen. Vi har derfor også en kolonne for mai uten Bergen som dekker 27 kommuner og 17 pst av stemmene.

4) Vinneren i dette valget så langt – bomlistene – er ikke med i beregningen. Ingen av de etablerte partiene er i nærheten av å mobilisere så bredt som Folkeaksjonen nei til mer bompenger og øvrige bomlister. Tar vi med Bergen, Alver, Øygarden, Tromsø, Drammen og Porsgrunn, er bomlistene inne med over 48.000 stemmer. Det utgjør alene mer enn to pst av det sannsynlige nasjonale elektoratet i valget.

5) Fordi vi nå gradvis legger om systemet i lys av bl.a. sammenslåtte kommuner, er vi avhengig av flere manuelle tabeller enn normalt. Vi retter en hjertelig takk til Jon Aabye som utarbeider manuelle tabeller for oss, bl.a. beregningene som ligger til grunn for tabellen under. Med flommen av lokale målinger – i sammenslåtte kommuner har vi ofte ikke et annet datagrunnlag enn manuelt beregnete stemmetall – er det en formidabel innsats som må til for daglig å holde oversikt over målinger i kommuner og fylker som skal inn i grunnlaget for ulike beregninger.

6) Tabellen er oppdatert til og med målingene i Drammen og Porsgrunn lørdag 1. juni, men målingen i Sogndal er ikke med.

Kommunevalget – 99 dager igjen

Mai Mai u/Brg Apr+Mai K-2019 K-2015
Ap 23,9 27,0 26,6 26,8 33,0
H 23,0 22,7 22,4 23,8 23,2
Frp 7,9 9,3 8,1 8,5 9,5
SV 6,0 6,2 6,3 6,6 4,1
Sp 14,8 14,8 15,7 14,3 8,5
KrF 3,5 3,7 3,7 3,9 5,5
V 3,6 3,9 3,5 3,4 5,5
MDG 4,1 4,8 4,6 4,2 4,3
R 3,6 3,3 3,3 3,8 2,0
Ap+Sp+SV+MDG+R 52,4 56,1 56,5 55,7 51,9
Ap+Sp+SV 44,7 48,0 48,6 47,7 45,6
H+Frp+KrF+V 38,0 39,6 37,7 39,6 43,7
H+Frp 30,9 32,0 30,5 32,3 32,7
Antall målte kommuner 28 27 48 75
Pst av stemmene 2015 22 17 44 67 100

Johan Giertsen

Del på Facebook