Poll of polls

Maktskifte i Frøya?

Publisert 29. april 2011. Sist endret 29. april 2011.

Kommunevåpen
Frøya kommune
Folketall: 4 494

Kommunevalgmåling Frøya - Norfakta for avisen Hitra-Frøya. Fremskrittspartiet er målingens vinner, og utfordrer Arbeiderpartiets langvarige maktstilling.

Fakta om målingen
Norfakta for H-F.
OEV
Ap29,0nan
H11,1nan
Frp28,1nan
SV6,8nan
Sp5,7nan
KrF3,3nan
V20,7nan
MDG0,0nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 300 (gir noe større feilmarginer enn vanlig).

1) Frp vokser fra knapt 22 i 2007 til 28. Vi ser igjen at Frp gjør det relativt bra i mindre kommuner. Helt siden uke 36 i fjor har poll of polls kommuner under 25.000 innbyggere notert Frp høyere enn 2007 i denne kommunegruppen.

2) Arbeiderpartiet faller halvannen prosent mot 2007, og er etter målingen et knapt prosentpoeng foran Frp. For Ap er det motsatt i forhold til Frp når det gjelder store vs små kommuner. Ap gjør det så langt bedre i kommuner over 25.000 innbyggere enn i kommuner under 25.000.

Fakta om nivåene
  • Posisjonspartiene 2007 (SV,Ap,KrF) mister flertallet med 8 av 23 mandater i målingen (mot 10 ved valget).
  • Aps nivå på 29,0 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Frps nivå på 28,1 pst ville blitt partiets beste i dets historie.
  • KrFs nivå på 3,3 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.

3) Venstre er det tredje store partiet i Frøya, og bidrar til at målingen antyder et klart borgerlig flertall i det nye kommunestyret. Spørsmålet blir - som Hitra-Frøya skriver i dag - om disse partiene makter å samle seg om en felles ordførerkandidat. Avisen fremhever at "det [er] lite som tyder på" dette.

4) Målingen har 300 spurte, med de feilmarginer dette innebærer. Svarprosenten synes å ha vært 70.

Se nærmere Hitra-Frøya 29. april 2011 sidene 4-5-6.

Frøya 1979-2011

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 Norfakta / H-F 29/4-11
Ap 29,3 41,5 29,0
Høyre 14,7 23,8 11,1
Frp 0,0 2,2 28,1
SV 2,4 2,9 6,8
Sp 15,1 7,9 5,7
KrF 10,8 13,8 3,3
Venstre 11,8 7,2 20,7
MDG 0,0 0,0 0,0
Rødt 0,0 0,3 0,0
Andre 15,8 0,4 0,0
R + SV + MDG + Ap + Sp 46,9 52,6 41,5
Frp + H + KrF + V 37,3 46,9 63,2
Sp + KrF + V 37,8 28,9 29,7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner