Poll of polls

TV2: Bomlisten nær sperregrensen

Publisert 6. mai 2019. Sist endret 7. mai 2019.

Kommunevalg – Kantar TNS for TV2 – publisert 6. mai 2019.

1) Folkeaksjonen nei til mer bompenger ble målt til 3,5 pst (1,4 i april). En tilsvarende oppslutning i et stortingsvalg ville vært nær sperregrensen på fire pst.

2) Forutsettes samme nasjonale stemmetall i 2019 som i kvlg 2015 (2.392.381), betyr dette at Folkeaksjonen har tilslutning fra knapt 84.000 velgere.

3) Hvis Kantar for TV2 har truffet, har Folkeaksjonen trolig betydelig støtte også utenfor Vestlandet.

4) Merk da at Folkeaksjonen lister er konsentrert i elleve kommuner og fire fylker.

5) Journalist Kjetil Løset opplyste i TV2s nyhetssending mandag kveld at Folkeaksjonens respondenter i kanalens måling i hovedsak bor der dette partiet har lister. Fordeles Folkeaksjonens (kanskje) 84.000 velgere der partiet stiller liste, kan aksjonen virke inn på blokkstillingen og ordførervalget i profilerte kommuner på en måte som ingen så for seg for kort tid siden.

6) Folkeaksjonen er fire måneder før valget partiet som i størst grad rekrutterer bredt. De etablerte partiene er i hovedsak avhengig av egne lojale stortingsvelgere fra 2017 for å gjøre et solid kommunevalg. Folkeaksjonen henter på den annen side fra så godt som hele partispekteret. Ingen andre partier evner f.t. å hente velgere i en slik skala fra Fremskrittspartiet til SV (Rødt er partiet som så langt er nær resistent mot lekkasje til Folkeaksjonen).

7) Folkeaksjonens suksess reiser bl.a. spørsmålet om hvordan TV2 og NRK vil innrette sine partilederdebatter og partileder-utspørringer. Vil Folkeaksjonen bli invitert som fullverdig deltaker i disse debattene?

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"