Poll of polls

Hvor går KrF?

Publisert 28. april 2011. Sist endret 28. april 2011.

Kristelig Folkeparti har landsmøte denne helgen, og bømlingen Knut Arild Hareide blir partileder.

Lokale målinger viser hittil, ikke uventet, at KrF blir et nøkkelparti i mange fylkesting og kommunestyrer når det skal forhandles om politikk og posisjoner etter valget.

Gitt at det i dag ikke er nærliggende at Frp og Høyre får flertall i stortingsvalget 2013, er det f.t. mulig at Hareide og eventuelt Trine Skei Grande kan komme til å avgjøre regjeringsspørsmålet etter dette valget.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt mars: 3,0 %
Kommune 2023: 4,0 %

I hvilken retning samarbeider KrF overveiende i kommunene? Vi har i dag 28. april 2011 informasjon om samarbeidende konstellasjoner i 189 fylker og kommuner. KrF er i posisjon i 110 av disse.

Av disse 110 kommunene og fylkene samarbeider KrF med Høyre i 83 (75,5 pst). KrF samarbeider med Venstre i 60 (54,5 pst). KrF samarbeider med Fremskrittspartiet i 53 (48,2 pst). KrF samarbeider med Sp i 51 kommuner og fylker (46,4 pst). KrF samarbeider med Arbeiderpartiet i 43 kommuner og fylker (39,1 pst). Se nærmere KrF's partiprofil, nederste tabell. Summen av prosentene overstiger 100 fordi flere partier inngår i en rekke samarbeidende koalisjoner.

Disse tallene viser at Kristelig Folkeparti i kommuner og fylker overveiende samarbeider klart mer i retning Høyre enn i retning Arbeiderpartiet. Om disse tallene er representative for landet som helhet, kan vi f.t. ikke vite fordi vi som nevnt kun har opplysninger fra 189 kommuner og fylker.

Vi mottar gjerne opplysninger fra leserne om posisjons-koalisjoner i fylker og kommuner som i oversikten over koalisjoner er angitt som "ukjent". Vi definerer slike koalisjoner som hvillket eller hvilke partier som stod bak valget av ordfører etter valget 2007, uavhengiog av hvordan partiene senere har samarbeidet i budsjettbehandlinger etc. Send i så fall opplysningene til lars.oy@stortinget.no.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om konstituering

Vis alle artikler om konstituering