Poll of polls

Bergen: Bomlisten større enn Ap

Publisert 4. mai 2019. Sist endret 5. mai 2019.

Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – opptatt 29. april–2. mai. Se ba.no og papiravisen.

Vi retter en hjertelig takk til journalist Geir Kvile for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Målingen – (i parentes kvlg 2015) – mandater i Bergen bystyre iht målingen til høyre:

Ap 18,6 (37,8) – 12

Frp 3,9 (8,7) – 3

H 25,1 (22,1) – 17

KrF 2,6 (6,0) – 2

R 5,3 (2,3) – 4

Sp 5,8 (2,0) – 4

SV 9,3 (7,0) – 6

V 3,2 (5,5) – 2

MDG 3,8 (6,0) – 0

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 20,6 (0) – 14

Byrådet (Ap+KrF+V) ble målt til 24,4 pst mot 49,3 i kvlg 2015. Fallet i prosentpoeng er 24,9. Fallet i prosent er 51.

2) Folkeaksjonen nei til mer bompenger har iht målingene i Bergen vokst fra 0,6 i august 2018 til 20,6 i mai 2019. Av aksjonens velgere i denne målingen stemte i 2017 hele 33 pst på H – 22 pst på Frp – 17 pst på Ap – 7 pst på Sp. Blokkfordelt stammer rundt 60 pst av Folkeaksjonens velgere fra regjeringspartiene (Frp+H+KrF+V) – knapt 30 pst stemte på et venstreside-parti i 2017 – rundt 10 pst stemte ikke i 2017.

3) Folkeaksjonens matriser har vært bunnsolid, også denne:

(i). Partiets oppslutning bygger i hovedsak på overganger fra andre partier. Bomlisten er derfor ikke avhengig av å mobilisere hjemmesittere.

(ii) Både Sentio (for BA) og Respons (for BT) har så langt vært samstemt om utviklingen i Folkeaksjonens oppslutning. De siste tre ukene har Folkeaksjonen fått 16,9 hos Respons og 20,6 hos Sentio.

(iii) Bortsett fra Rødt og begrenset fra SV, lekker alle partiene til Folkeaksjonen – også MDG. Sentio vekter mot stv 2017. Hver syvende 2017-velger fra Venstre, som har klimabyråden i Bergen, har meldt overgang til Folkeaksjonen. Venstres lekkasje må sees i lys av at partiet rekrutterte Høyre-velgere fra 2013 i innspurten av valgkampen før valget 2017.

(iv) Bredden i Folkeaksjonens rekruttering av velgere er forbløffende. Folkeaksjonen henter velgere fra hele partispekteret unntatt Rødt.

4) Folkeaksjonen nei til mer bompenger kan – hvis målingene i april og mai er nær valgresultatet – bli en politisk kraft på Vestlandet. Senterpartiet var før målingen i Vestland fylke (Respons for BT 2. mai) favoritt til å komme på vippen i det nye fylkestinget. Folkeaksjonen kom på vippen i målingen i Vestland. Folkeaksjonen er også på vippen i Bergen bystyre hvis BAs måling treffer. Høyre, Folkeaksjonen og Fremskrittspartiet vinner i BAs måling 34 mandater og flertall i Bergen bystyre.

5) Folkeaksjonens suksess har flere effekter:

(i) Høyre leverer nesten 11.000 (!) av sine 51.290 velgere i Bergen i 2017 til Folkeaksjonen. Høyre blør mest i antall. Fremskrittspartiet og Senterpartiet blør mest i andel av egne 17-velgere.

(ii) Hvis Folkeaksjonen ser til borgerlig side når bystyret skal konstitueres, vil lekkasjen fra Arbeiderpartiet til Folkeaksjonen kunne lede til at Høyre – og ikke Ap – får byrådslederen i Bergen 2019–2023.

(iii) Folkeaksjonen bidrar både i Bergen by og Vestland fylke til at Senterpartiets suksess i vest kan bli mindre enn målingene primo 2019 kunne tyde på. At Sp tross lekkasje til Folkeaksjonen måles til solide fire pst i Bergen, skyldes overganger fra særlig Ap og Frp.

(iv) Demobilisering? Bergensernes skepsis til høyere bompenger fører f.t. til lekkasje fra de etablerte partiene til Folkeaksjonen, og vil – kanskje – også føre til demobilisering og lav valgdeltakelse. Svarprosenten på målingen fra Respons i Vestland fylke var bare 67 (for BT). Svarprosenten på landsmpålingen om kommunevalg fra Respons i mai var 76 (for VG). Bergen leverte i 2015 rundt 44 pst av stemmene i kommunevalget i de daværende fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane (nå Vestland).

6) Sentios matrise for BA viser at Arbeiderpartiets stemmetall i Bergen i 2017 ble satt 10.000 høyere enn det faktiske stemmetallet. Det skyldes Sentios "råtallsjustering". Denne justeringen av Arbeiderpartiets stemmetall, som viser at Ap trolig er vektet opp i denne målingen, understreker ytterligere dramatikken i denne undersøkelsen. Vi kjenner ikke Sentios uvektete råtall. Vi takker Gabriel Steinsbekk i Bergen SV som har re-regnet barometertallene, forutsatt at også Arbeiderpartiets utgangspunkt settes til det faktiske stemmetallet i 2017 (39.603) og ikke oppjusteringen fra Sentio. Råtallsjusteringen ledet til at Sentio satte Ap sitt startpunkt til 49.702. En slik re-regning gir disse nivåene (barometertallene i målingen i parentes):

Ap 16,3 (18,6)

Frp 4,0 (3,9)

H 26,1 (25,1)

KrF 2,7 (2,6)

R 5,5 (5,3)

Sp 5,9 (5,8)

SV 9,5 (9,3)

V 3,3 (3,2)

MDG 3,9 (3,8)

Folkeaksjonen nei til mer bompenger 21,0 (20,6)

Sentios "råtallsjustering" var i denne spalten et tema før valget 2017. Vi viser til det vi den gang skrev om dette.

7) Bybanen er så langt bygget fra bykjernen til Bergen lufthavn. Til tross for at antall reisende på bybanen er blitt en suksess, har Folkeaksjonen tatt bergenserne med storm. Årsakene til at aksjonen nå kan være Bergens nest største parti er sammensatt, men vi drister oss til å antyde mulige forklaringer:

(i) Kostnader: Bompengene har steget betydelig for et stort antall bilister.

(ii) Mangel på demokrati: I valgkampen 2015 ble bergenserne ikke forespeilet bompenger på det nivået mange har nå. Planer og vedtak som danner grunnlaget for økningen av bompengene er truffet i denne valgperioden. Kostnader til utbygging av særlig bybanen har fått et omfang som trolig nødvendiggjør bompenger i mange år. Det betyr at det høye nivået på bompengene ikke har vært et tema i en valgkamp, verken før valget 2015 eller før valget i år.

(iii) Sosialt og geografisk skjevt: Bompenger i den størrelsesorden som mange bergenserne nå betaler, rammer sosialt skjevt. Den geografiske skjevhet viser seg ved at sentrumsbeboernes kostnader til bompenger er langt lavere enn bilister i de ytre bydelene.

(iv) Fragmentert forvaltning: Prosjektene og finansieringen involverer alle tre forvaltningsnivåer. Bergen bystyre er reguleringsmyndighet. Fylkeskommunen bygger ut og eier bybanen. Staten og bilistene dekker kostnadene.

(v) Kostnadskontroll? Fragmenteringen med et oppdelt ansvar på tre forvaltningsnivåer reiser spørsmålet om kostnadskontrollen er optimal. Har minst ett av forvaltningsnivåene lagt stor nok kraft i å spørre om Bergen kunne fått et miljø- og klimamessig forsvarlig kollektivtilbud til en lavere kostnad? Det er – trolig – et spørsmål som mange nå stiller, i lys av at Sentios måling for BA antyder at 27.000 (!) bergensere kan komme til å stemme på Folkeaksjonen (Bergen leverte 130.000 stemmer i 2011 og 2015, målingen er 20,6).

(vi) Gjensidigheten og midlertidigheten brytes: Bompenger har tradisjonelt hatt preg av gjensidighet – bilistene får en veg, bro eller tunnell som motytelse. Gjensidigheten brytes i Bergen, ved at mange ikke får nytte av bybanen i sin bydel, eller må vente i et ukjent antall år før bydelen får bybane. Bompenger har tradisjonelt også vært midlertidige, ved at innkrevingen avsluttes når prosjektet er finansiert. Bruddet med tradisjonen – gjensidighet og midlertidighet – kan ha forsterket bergensernes harme.

(vii) Bruddet med gjensidigheten og midlertidigheten kan føre til at velgerne legger til grunn at bompengene reelt er blitt en skatt – som er pålagt bergenserne uten en forutgående debatt i en valgkamp.

(viii) Bilistene blir minnet på bompengene hver gang en bomstasjon passeres, og til stadighet ved at regninger sendes til nettbanken. Dette er derfor en type sak som ikke lett "blåser over".

8) Vil ett eller flere av partiene komme med uventete og drastiske mot-trekk, med sikte på å stanse lekkasjen til Folkeaksjonen? Et mulig tiltak er å fryse utbygging av bybanen til Fyllingsdalen, og la det nyvalgte bystyret og fylkestinget vurdere både kostnader og finansiering etter valget. Skjer det, vil debatten i valgkampen om Bergens fremtidige kollektivløsninger – og finansieringen av disse – trolig bli intens. En slik utvei vil på den annen side ha politiske kostnader blant velgere som ser bybanen som et nødvendig miljøprosjekt. Det er derfor neppe enkelt for de etablerte partiene å stanse lekkasjen til Folkeaksjonen.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Des 17: Rsp/H. Mars+jun+des 18+apr 19: Rsp/BT. Aug 18+mar 19: Rsp/BT/VG. Jun II+sep+okt 18+ jan+mar+mai 19: Sentio/BA. Nov 18: Rsp/SV. Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.19 90 65 50 42 36 62 55 24 36 Sentio/BA
apr.19 76 68 57 62 24 46 58 26 37 Respons/BT
mar.19 85 72 57 78 21 61 65 63 Sentio/BA
mar.19 75 71 59 80 45 45 65 43 46 Rsp/BT/VG
jan.19 65 81 65 63 32 48 75 67 55
des.18 74 66 69 26 36 46 67 61 46
nov.18 87 64 66 64 50 50 63 55 49
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55 Sentio/Ap

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp/H. Mar+jun+des 18: Rsp/BT. Mai 18: Sentio/Ap. Aug 18: Rsp/BT/VG. Nov 18: Rsp/SV. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG FNB
apr.19 7,7 12,7 23,5 4 3,3 3,2 23 3,2 4,5 14,5 Rsp/BT
mar.19 5,8 14 23,8 7,1 4,4 3,1 26,5 5,3 3,7 Rsp/BT/VG
des.18 6,8 11 26,1 2,7 5,4 3,5 29,2 7,3 3,2
nov.18 6,3 11,9 28,1 4,9 5,5 3,5 27,7 6,1 4,3
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
mai.19 1500 1000 500 Sentio/BA
apr.19 500 3500 -3000 Rsp/BT
mar.19 3000 2500 1000 Sentio/BA
mar.19 500 3000 -2500 Rsp/BT/VG
jan.19 1400 1400 0
des.18 1500 1500 0
nov.18 1500 3000 -1500
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Byrådet i Bergen

2015–19: Ap+KrF+V, sum partiene

Kilde Dato Måling
Sentio/Ap 03.mai.19 24,4
Rsp/BT/VG 12.apr.19 28,6
Sentio/BA 16.mar.19 25,3
Rsp/BT/VG 15.mar.19 29,7
Sentio/BA 17.jan.19 30,2
Respons/BT 18.des.18 33,2
Respons/SV 03.des.18 34,5
Sentio/BA 30.okt.18 32,5
Sentio/BA 10.sep.18 33,1
Respons/BT/VG 04.sep.18 33,4
Sentio/BA 29.jun.18 29,7
Respons/BT 20.jun.18 32,0
Sentio/Ap 06.jun.18 37,4
Respons/BT 22.mar.18 30,1
Respons/H 19.des.17 30,9
Respons/BT 22.mar.17 48,1
Respons/BT 22.des.16 43,9
InFact/BA 08.sep.16 39,8
Respons/BT 22.jun.16 47,8
InFact/BA 06.mai.16 36,7
Respons/BT 20.mar.16 44,1
InFact/BA 03.des.15 44,4
Kvlg 2015 49,3

Sentio for Bergensavisen – 3. mai 2019

Lekkasje til Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Fra % av 17-velgerne
Ap 11
Frp 36
H 21
KrF 10
R 0
Sp 33
SV 3
V 14
MDG 7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner