Poll of polls

Frp+Sp – kommune- vs fylkestingsvalget

Publisert 28. april 2019. Sist endret 28. april 2019.

1) Observante lesere vil ha sett at det er nyanser mellom særlig Fremskrittspartiets og Senterpartiets nivå i målinger om hhv kommunestyre- og fylkestingsvalg.

2) Frp gjør det skarpest på spørsmål om fylkestingsvalg, Senterpartiet på spørsmål om kommunevalg.

3) For å få en sammenlignbar tidsperiode, har vi beregnet landstendens for partiene i målinger publisert fra 1. februar i år. I kommunevalget har vi i denne perioden målinger i 38 kommuner med 46 pst av stemmene i K-15. I fylkestingsvalget har vi i samme periode målinger i åtte fylker med 75 pst av stemmene i F-15.

3) Landstendens kommunevalget i denne perioden (fylkestingsvalget i parentes):

Ap 27,0 (27,4)

H 24,3 (23,8)

Frp 8,4 (10,2)

SV 6,8 (7,3)

Sp 15,7 (13,1)

KrF 3,9 (4,5)

V 3,2 (3,1)

MDG 4,2 (4,3)

R 3,3 (4,2)

4) De to viktigste årsakene til at Senterpartiet er høyere i kommunevalget er trolig at (i) Sp er normalt høyere i kommune- enn fylkestingsvalg med 8,5 mot 8,0 i 2015, og at (ii) blant kommunene som ikke er målt, er det mange kommuner med tosifret for Sp der partiet forholdsmessig trolig vil ha lavere vekst enn i kommuner der Sp scoret under landssnittet i 2015.

5) For Frp kan det trolig pekes på tre årsaker til at partiet så langt gjør det skarpest i fylkestingsvalget: (i) Frp er normalt bedre i fylkestings- enn kommunevalg med 10,3 mot 9,5 i 2015, (ii) det er mulig at Frp gjør det relativt sett bedre i kommuner som ennå ikke er målt, sammenlignet med målte kommuner, og (iii) Frp rammes så langt tungt av bompengeopprøret, særlig i Bergen.

6) Vi takker Jon Aabye for beregningen.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp