Poll of polls

Ernas hovedmotstander: Jonas eller Trygve?

Publisert 7. april 2019. Sist endret 7. april 2019.

Stortingsvalg og kommunevalg – landsomfattende – Respons for VG – publisert 6. april 2019.

Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Grøttum i VG for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Arbeiderpartiets netto lekkasje til Senterpartiet – stortingsmålingene 2019 hos Respons for VG (april i parentes: VG kommunevalg)

April: Sp pluss 38.000 (47.000)

Mars: Sp pluss 62.000.

Februar: Sp pluss 12.000

Januar: Ap pluss 9.000

2) Høyres netto lekkasje til Senterpartiet – stortingsmålingene 2019 hos Respons for VG (april i parentes: VG kommunevalg):

April: Sp pluss 36.000 (23.000)

Mars: Nullforhold

Februar: Sp pluss 10.000.

Januar: H pluss 10.000.

3) Uvektete råtall Respons for VG stortingsmålingen april 2019 (kommunemålingen i parentes):

R 6,4 (5,3)

SV 9,7 (8,1)

Ap 21,9 (22,5)

Sp 15,1 (15,0)

V 5,0 (4,5)

KrF 3,7 (4,9)

H 23,1 (23,4)

Frp 6,9 (6,3)

MDG 5,9 (5,9)

4) Arbeiderpartiet hadde 21,9 uvektet på stortingsmålingen og 25,6 vektet. Årsaken var, som vi ofte har vært inne på i denne spalten, at Respons fant "for få" Ap-velgere fra 2017. Av 840 respondenter som opplyste til Respons at de stemte i 2017, sa 186 at de stemte på Ap. Det svarer til 22,1 pst. Gitt valget i 2017, skulle 27,4 pst av respondentene i et "riktig" utvalg svart at de stemte Ap.

5) Av de 840 som opplyste at de stemte i 2017, svarte 224 at de stemte Høyre, som svarer til 26,7 pst. I et "riktig" utvalg skulle det vært 25,0.

6) Lojalitet stortingsmålingen Respons for VG april 2019 (kommunemålingen i parentes) – avrundet til nærmeste hele tall:

R 77 (60)

SV 64 (50)

Ap 69 (59)

Sp 80 (74)

V 49 (38)

KrF 46 (45)

H 65 (60)

Frp 48 (43)

MDG 62 (55)

Lavere lojalitet kommunevalg har naturlig nok sammenheng med at valgdeltakelsen der ofte er 20 pp lavere enn i stortingsvalg.

7) Merk lojaliteten for Arbeiderpartiet og Høyre på kommunespørsmål – Ap 59,4 og Høyre 59,9. Skal landets to største partier komme nær sine mål i høstens valg, må lojaliteten opp.

8) Arbeiderpartiets lojalitet hos Respons for VG – stortingsmålingene 2019:

April: 69

Mars: 68

Februar: 71

Januar: 75

9) Høyres lojalitet hos Respons for VG – stortingsmålingene 2019:

April: 69

Mars: 75

Februar: 69

Januar: 68

10) Senterpartiets matriser hos Respons for VG i april er bunnsolide. Et kjennetegn på soliditet er at Sp henter få hjemmesittere. Gitt "risikoen" ved høy score blant hjemmesitterne, kan det ikke utelukkes at Sp kan være (enda) nærmere Ap og H enn barometertallene antyder.

11) Antall respondenter stortingsmålingen Respons for VG i april – for Ap, H og Sp (uten hjemmesittere i parentes):

Ap 168 (151)

Sp 117 (112)

H 177 (165)

Merk at antall respondenter angir uvektete tall. I de vektete barometertallene er Ap størst.

12) Antall respondenter kommunemålingen Respons for VG i april – for Ap, H og Sp (uten hjemmesittere i parentes) – uvektet som nevnt:

Ap 172 (154)

Sp 115 (111)

H 179 (169)

13) Et annet tegn på soliditet for Senterpartiet – "soliditet" regnet som muligheter i et valg – er at partiet står sterkest blant velgere over 60 år. Denne gruppen har som regel høyere valgdeltakelse enn yngre velgere. I stortingsmålingen fra Respons for VG i april var score blant velgere 60 pluss: Ap 29 – Sp 21 – H 19 – Frp 14. Utvalget innenfor denne aldersgruppen var 245 respondenter.

14) Tall for aldersgruppene må sees i lys av atskillige feilkilder, men gir en antydning om aldersstrukturen. Den er tydelig for Senterpartiet iht Respons: 7 pst under 30 år – 12 pst for 30–44 år – 18 pst for 45–59 år – 21 pst for 60 pluss.

15) Vi spør i tittelen hvem som f.t. er statsministerens hovedmotstander. Tradisjonen sier Arbeiderpartiet. Ser vi på netto lekkasje fra statsministerens parti på stortingsmålingen fra Respons for VG, er den i april 36.000 til Senterpartiet og 13.000 til Arbeiderpartiet.

16) Hvis Respons har truffet, og hvis "hovedmotstander" defineres som størst lekkasje, er f.t. Trygve Slagsvold Vedum statsministerens hovedmotstander.

17) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H