Poll of polls

Kommunene mars: H+R+Sp+SV opp

Publisert 30. mars 2019. Sist endret 30. mars 2019.

1) I mars har vi notert målinger i 18 kommuner som leverte 37 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Av disse står målingen i Oslo fra Respons for VG for 13,4 pst.

2) Landstendens med vår beregningsmåte iht disse målingene (i parentes landstendensen i de målte kommunene i mars minus Oslo):

Ap 24,6 (24,4)

H 25,7 (28,0)

Frp 8,9 (9,4)

SV 7,1 (7,1)

Sp 17,2 (16,3)

KrF 3,8 (3,8)

V 3,7 (3,0)

MDG 4,1 (3,1)

R 3,6 (3,6)

Partier i pluss mot kvlg 2015 er, i alfabetisk rekkefølge, H+R+Sp+SV.

3) Senterpartiet er i solid vekst, men det er mulig at partiet "favoriseres" av beregningsmåten. Hovedtyngden av kommunene som er målt, er kommuner med ensifret for Sp. Den relative veksten (som er forutsetningen for vår beregning) for Sp er normalt mindre der partiet hadde tosifret oppslutning i 2015.

4) De fleste lokale målingene i mars er vektet mot 2017. Vekting mot 2015 vil under ellers like forhold ofte gi Ap høyere barometertall enn vekting mot 17.

5) Et problem for Arbeiderpartiet er konkurransen fra samarbeidende partier i byene, bortsett fra Stavanger som er et lyspunkt for Støre og hans partifeller. Landstendens Arbeiderpartiet i byer iht målinger i mars:

Stavanger 32,4 (Respons/VG/Stvgr Aften)

Kristiansand 28,7 (Respons/VG/Fvn)

Bodø 28,5 (InFact/AN)

Tromsø 26,5 (snitt InFact/Nordlys og Respons/VG)

Sarpsborg 25,3 (Sentio/Sarp Arb.bl)

Sandnes 25,2 (Respons/Stvgr Aften)

Oslo 25,0 (Respons/VG)

Trondheim 22,4 (Respons/VG)

Haugesund 24,3 (InFact/Hgsd Avis)

Bergen 19,2 (snitt Respons/VG/BT og Sentio/BA)

6) Gitt vår beregning, fikk Ap 291.108 stemmer i de målte kommunene i mars i kvlg 2015. Forutsatt samme antall godkjente stemmer i 2019 i disse kommunene, gir målingene 217.246. Forholdstallet blir avrundet 0,75. Multipliseres forholdstallet med Arbeiderpartiets stemmeandel i 2015 på 33,0 pst, fremkommer vår landstendens på 24,6. "Stemmetallet" i 2019 blir 588.936, som svarer til 24,62 pst av de 2.392.381 godkjente stemmene i kvlg 2015.

7) Sum Arbeiderpartiet i Oslo, Bergen og Trondheim i kvlg 2015 var 189.120. I 2019 er det iht målingene 131.683. Det gir et forholdstall på avrundet 0,70 og en landstendens i disse tre storbyene samlet på 23,0.

8) Vi er kjent med at beregninger på basis av målinger ikke kan ha en slik nøyaktighet, men vi viser dette for å være åpen om beregningsmåten.

9) Vi minner om feilmarginene ved målingene og feilkildene ved beregningsmåten, bl.a. at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter

10) Vi har registrert at Sunnmørsposten har lagt ut en undersøkelse i Ålesund der Ap var oppdragsgiver. Vi skal legge ut tallene hvis oppdragsgiveren sender oss barometertall og bakgrunnsmaterialet.

Johan Giertsen

Del på Facebook