Poll of polls

Ap vs H vs Sp i 2019

Publisert 24. mars 2019. Sist endret 24. mars 2019.

1) Tabellen bygger på lokale målinger om kommunevalg etter årsskiftet.

2) Vi har notert målinger i 27 kommuner i år som samlet leverte 998.565 godkjente stemmer i kvlg 2015 = 42 pst av stemmene i valget for snart fire år siden.

3) Gitt disse tallene, er Ap og Høyre kanskje jevnstore, men vi minner om feilkildene ved målingene og beregningsmåten.

4) Senterpartiets tall antyder at partiet kan ha en mulighet til å gjøre sitt sterkeste kommunevalg. Partiets største oppslutning i kommunevalg så langt er 1991 med 11,6. Sp fikk 11,5 i 1995 og 1971.

5) Vi takker Jon Aabye for tabellen.

Arbeiderpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 898 665 24,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4417 4237 31,6 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 7615 5617 24,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 5505 4389 26,3 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 15976 14259 29,4 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1263 1261 32,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 618 692 36,9 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 5157 3680 23,5 InFact/RB 16.feb
Skien 8109 8473 34,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 8461 6800 26,5 Respons/Smp 02.mar
Bodø 6861 5930 28,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 16828 16548 32,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 11113 8493 25,2 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 11144 8561 25,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 13055 11371 28,7 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1643 1850 37,1 Respons/Stvgr Aften 14.mar
672 901 44,2 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 102431 77542 25,0 Respons/VG 15.mar
Bergen 49510 28852 19,2 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1292 1062 27,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 5620 4458 26,2 Sentio/GD 19.mar
Sola 1845 2031 36,3 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 6286 4628 24,3 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 9952 8003 26,5 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 1179 1135 31,8 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 6037 3792 20,7 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 37179 25289 22,4 Respons/VG 22.mar
Stemmer 340666 260519 25,23

Høyre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 140 198 32,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 2508 2942 27,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 4448 5534 28,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 2557 3419 31,0 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 5416 6947 29,7 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1992 1991 23,2 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 967 958 23,0 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 2208 2170 22,8 InFact/RB 16.feb
Skien 3542 4527 29,6 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 4980 6591 30,7 Respons/Smp 02.mar
Bodø 7685 6134 18,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 18202 21557 27,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 4684 7006 34,7 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 3495 3905 25,9 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 10801 11935 25,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 2582 2521 22,6 Respons/Stvgr Aften 14.mar
1680 1617 22,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 101882 100613 22,9 Resons/VG 15.mar
Bergen 28933 38730 31,0 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 2313 2211 22,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 1927 2852 34,3 Sentio/GD 19.mar
Sola 4139 3715 20,8 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 3490 4722 31,3 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 6779 6770 23,1 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 440 419 22,1 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 3303 4876 34,2 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 17884 23316 30,2 Respons/VG 22.mar
Stemmer 248977 278176 25,89

Fremskrittspartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 202 180 8,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4022 2982 7,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 3584 3333 8,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 611 904 14,0 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 4332 4665 10,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 497 451 8,6 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 529 378 6,8 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 870 1745 19,0 InFact/RB 16.feb
Skien 2676 2182 7,7 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 4412 3283 7,0 Respons/Smp 02.mar
Bodø 2154 3590 15,8 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 6869 5453 7,5 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 7301 5270 6,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 2840 2052 6,8 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 4257 4511 10,0 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 970 1368 13,4 Respons/Stvgr Aften 14.mar
748 866 11,0 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 19311 15380 7,5 Resons/VG 15.mar
Bergen 11428 11645 9,6 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1548 1748 10,7 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 633 543 8,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 1787 2151 11,4 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 2184 2517 10,9 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 3602 4469 11,7 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 354 373 10,0 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 3555 3449 9,2 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 5809 6457 10,5 Respons/VG 22.mar
Stemmer 97085 91945 8,97

Sosialistisk Venstreparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 77 161 8,6 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 783 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 537 1090 8,4 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 413 472 4,7 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 850 959 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 84 0,0 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 940 906 4,0 InFact/RB 16.feb
Skien 936 929 4,1 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 428 1172 11,3 Respons/Smp 02.mar
Bodø 866 1181 5,6 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 2708 4628 7,0 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 746 1736 9,6 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 387 640 6,8 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 1418 3101 9,0 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 317 396 5,1 Respons/Stvgr Aften 14.mar
134 150 4,6 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 17445 30761 7,3 Resons/VG 15.mar
Bergen 9139 14131 6,4 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 0 216 0,0 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 510 1247 10,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 182 543 12,3 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 546 938 7,1 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 2649 4402 6,8 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 172 273 6,5 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 432 813 7,8 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 5609 9416 6,9 Respons/VG 22.mar
Stemmer 47441 81128 7,05

Senterpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 109 214 16,7 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 690 904 11,1 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1144 1383 10,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 1589 1873 10,0 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 936 1092 9,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 892 1147 10,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 141 153 9,2 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 1161 1823 13,3 InFact/RB 16.feb
Skien 697 1602 19,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 1665 2631 13,4 Respons/Smp 02.mar
Bodø 745 1977 22,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 1914 2790 12,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 1460 1829 10,6 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 808 2030 21,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 1391 1410 8,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1109 1067 8,2 Respons/Stvgr Aften 14.mar
798 1440 15,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 1926 6088 26,8 Resons/VG 15.mar
Bergen 2614 9094 29,5 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 993 1102 9,4 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 1020 1580 13,2 Sentio/GD 19.mar
Sola 600 717 10,1 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 295 532 15,3 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 729 2384 27,8 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 638 1168 15,5 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 780 1354 14,7 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 2699 5829 18,3 Respons/VG 22.mar
Stemmer 29543 55213 15,87

Kristelig Folkeparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 40 13 1,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 355 229 3,5 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1346 923 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 523 210 2,2 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 1462 1323 4,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 320 234 4,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 198 174 4,8 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 206 235 6,2 InFact/RB 16.feb
Skien 1745 1161 3,6 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 2460 1667 3,7 Respons/Smp 02.mar
Bodø 585 591 5,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 4276 3107 4,0 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 2923 2666 5,0 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 1224 706 3,1 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 7181 6015 4,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1265 843 3,6 Respons/Stvgr Aften 14.mar
1763 2023 6,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 7827 5768 4,0 Resons/VG 15.mar
Bergen 7884 3337 2,3 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1240 974 4,3 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 392 148 2,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 1020 521 2,8 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 834 594 3,9 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 1044 567 3,0 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 388 196 2,8 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 2722 2167 4,3 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 2834 1704 3,3 Respons/VG 22.mar
Stemmer 54057 38096 3,84

Venstre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 323 126 2,1 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 523 162 1,7 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 917 503 3,0 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 554 288 2,9 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 1023 1158 6,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 175 80 2,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 42 20 2,6 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 286 134 2,6 InFact/RB 16.feb
Skien 811 371 2,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 1387 1224 4,9 Respons/Smp 02.mar
Bodø 721 591 4,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 5280 1458 1,5 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 925 806 4,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 372 0 0,0 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 2290 1598 3,8 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 363 241 3,7 Respons/Stvgr Aften 14.mar
51 97 10,5 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 21986 18585 4,7 Respons/VG 15.mar
Bergen 7188 3860 3,0 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 332 144 2,4 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 901 173 1,1 Sentio/GD 19.mar
Sola 456 250 3,0 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 768 469 3,4 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 1644 1134 3,8 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 856 300 1,9 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 467 108 1,3 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 5090 3139 3,4 Respons/VG 22.mar
Stemmer 55731 37019 3,66

Miljøpartiet De Grønne

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 43 13 1,3 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 352 351 4,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 862 461 2,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 364 223 2,6 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 1314 959 3,1 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 216 177 3,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 60 10 0,7 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 0 0 0,0 InFact/RB 16.feb
Skien 809 952 5,0 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 565 703 5,3 Respons/Smp 02.mar
Bodø 648 682 4,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 3113 2409 3,3 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 876 961 4,7 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 704 375 2,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 2278 2443 4,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 365 146 1,7 Respons/Stvgr Aften 14.mar
104 141 5,8 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 26096 31401 5,1 Resons/VG 15.mar
Bergen 7875 4514 2,4 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 265 128 2,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 821 519 2,7 Sentio/GD 19.mar
Sola 274 196 3,0 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 569 500 3,7 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 1475 1217 3,5 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 367 435 5,0 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 337 470 5,9 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 6843 4035 2,5 Respons/VG 22.mar
Stemmer 57595 54421 4,02

Rødt

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Frøya 0 213 0,0 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 270 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 290 545 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 512 878 3,4 Sentio/OA 23.jan
Fredrikstad 380 893 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 43 0,0 Norfakta/Marst 07.feb
Rana 356 491 2,7 InFact/RB 16.feb
Skien 361 789 4,3 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 98 860 17,3 Respons/Smp 02.mar
Bodø 2356 1977 1,7 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 779 2726 6,9 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 206 713 6,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 223 860 7,6 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 867 1692 3,8 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 0 9 0,0 Respons/Stvgr Aften 14.mar
0 35 0,0 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 16174 29479 3,6 Resons/VG 15.mar
Bergen 3045 6935 4,5 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 0 40 0,0 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Lillehammer 359 691 3,8 Sentio/GD 19.mar
Sola 0 261 0,0 Respons/Stvgr Aften 20.mar
Haugesund 60 469 15,4 InFact/Hgsd Avis 20.mar
Tromsø 4788 2668 1,1 InFact/Nordlys/Respons/VG 21.mar
Midt-Telemark 0 52 0,0 Norfakta/Bø Blad 21.mar
Karmøy 69 271 7,7 InFact/Hgsd Avis 21.mar
Nye Trondheim 2155 6905 6,3 Respons/VG 22.mar
Stemmer 33078 60765 3,62

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H