Poll of polls

Råtall på Nordmøre

Publisert 24. mars 2019. Sist endret 24. mars 2019.

1) Tidens Krav og nettmagasinet ksu.no la 23. mars 2019 ut en undersøkelse fra Sentio med 500 spurte i summen av kommunene Aure, Kristiansund, Smøla og Surnadal.

2) Undersøkelsen gjaldt primært annet enn partipreferanse. Partispørsmålet ble derfor ikke vektet.

3) De uvektete råtallene er disse (partienes oppslutning i summen av de fire kommunene i 2015 i parentes):

Ap 28 (37,3)

Frp 5 (11,5)

H 11 (8,3)

KrF 1 (2,6)

R 7 (2,1)

Sp 36 (27,3)

SV 2 (1,9)

V 4 (5,1)

MDG 4 (3,6)

4) Når det gjelder relasjonen mellom råtall og barometertall, blir Frp så godt som alltid vektet opp. Utover det, er det ikke mulig å ha en antagelse om hvordan vektete tall kunne sett ut.

Johan Giertsen

Del på Facebook