Poll of polls

Senterpartiet på vippen

Publisert 23. mars 2019. Sist endret 23. mars 2019.

1) Tabellen viser de ti fylkene som er målt med spørsmål om stemmegivning ved fylkestingsvalg. Av de elleve (nye) fylkene er det bare Vestfold + Telemark som ennå ikke er målt. Kolonnen for stemmetall forutsetter at fylkene leverer samme antall godkjente stemmer i fylkestingsvalget 2019 som i 2015. Vi har korrigert for kommuner som er overført mellom fylker.

2) Syv av de ti fylkene er målt i år. Vestland, Viken og Møre og Romsdal – med i alt 39 pst av stemmene i 2015 – er målt i fjor, med den ekstra usikkerhet det gir for tallene i disse fylkene.

3) Ser vi på sum "stemmetall" i de ti målte fylkene , finner vi at regjeringspartiene har 43,5 (Frp+H+KrF+V) mot den tradisjonelle venstresiden 42,6 (Ap+SV+MDG+R). Gitt feilkildene ved målingene og beregningsmåten, er det åpent hvilken av disse blokkene som er størst.

4) Gitt rundt 86 pst for stortingspartiene minus Senterpartiet, kan Sp komme på vippen i mange fylker.

5) Tabellen viser at regjeringspartiene samlet er målt over 50 pst i tre av de ti målte fylkene – Rogaland, Møre og Romsdal og Agder. I de to sistnevnte er regjeringspartiene målt bare 1,8 og 1,4 over 50 blank.

6) Venstresiden (Ap+SV+MDG+R) er målt over 50 pst bare i Oslo og Innlandet, men avstanden ned til 50 blank er bare 2,8 i Oslo og 1,0 i Innlandet.

7) Fylker der verken regjeringsblokken eller venstresiden er over 50 pst, slik at Senterpartiet er målt på vippen er Nordland, Troms og Finnmark, Vestland og Viken.

8) I Trøndelag er verken regjeringspartiene pluss Senterpartiet eller venstresiden målt over 50 pst (47,8 vs 49,4).

9) Vestfold og Telemark er ennå ikke målt, men slik landstendensen er nå, er det mulig / sannsynlig at Senterpartiet kan komme på vippen i dette nye fylket.

10) Målingene viser at Senterpartiet kan komme på vippen i mange fylker med mulighet til å forhandle til begge sider når posisjoner skal fordeles etter valget. Skulle Senterpartiet vokse ytterligere, kan Senterpartiet komme i en slik vippeposisjon i et flertall av fylkene.

11) Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellen. Vi minner om feilmarginene ved målingene.

Senterpartiet på vippen

Sist publiserte måling om fylkestingsvalg

Regj.partiene % Regj.partiene+Sp % Ap+SV+MDG+R % Ap+SV+MDG+R+Sp % Andre % Sum Kilde Dato
Agder 63419 51,8 74438 60,8 42362 34,6 53381 43,6 5631 4,6 122431 Respons/Fævn 19.mar
Innlandet 36465 23,7 73545 47,8 78468 51,0 115548 75,1 1846 1,2 153859 Sentio/GD/OA 06.mar
Møre og Romsdal 53690 51,4 69671 66,7 33008 31,6 48989 46,9 1775 1,7 104454 Respons/Smp/RB 27.nov
Nordland 33671 34,6 50214 51,6 44958 46,2 61501 63,2 2142 2,2 97314 Sentio/H/Sp/SV 01.feb
Oslo 140346 43,8 146434 45,7 169183 52,8 175271 54,7 4806 1,5 320423 Respons/VG 15.mar
Rogaland 105320 54,9 125079 65,2 62540 32,6 82299 42,9 4220 2,2 191839 Respons/Stvgr Aften 21.mar
Troms og Finnmark 33777 34,4 55477 56,5 41140 41,9 62840 64,0 1572 1,6 98189 InFact/NRK/Nordlys/iFinnm. 22.mar
Trøndelag 57465 29,9 91873 47,8 94958 49,4 129366 67,3 5392 2,8 192223 Respons/Adressa 08.mar
Vestland 131984 48,3 171707 62,9 97326 35,6 137049 50,2 4102 1,5 273135 Respons/Høyre 14.aug
Viken 229004 47,7 267411 55,7 201639 42,0 240046 50,0 11042 2,3 480092 Sentio/Høyre 13.sep
Stemmer 885141 43,5 1125849 55,4 865582 42,6 1106290 54,4 42528 2,1 2033959

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp