Poll of polls

Er Ap og Høyre i kamp om å bli størst i valget 2019?

Publisert 16. mars 2019. Sist endret 16. mars 2019.

Spørsmålet i tittelen kan sees fra flere synsvinkler:

(i) Nasjonale målinger om kommunevalg vektet mot 2015 har (ikke uventet) Arbeiderpartiet i ledelsen, i mars Ap 29,6 vs H 25,8 (Norstat for NRK og Aftenposten).

(ii) Nasjonale målinger om kommunevalg vektet mot 2017 antyder (ikke uventet) et jevnere oppgjør, i mars Ap 26,5 vs H 25,1 (Kantar TNS for TV2).

(iii) Vår manuelle beregning av landstendens har f.t. inne 45 målte kommuner med 51 pst av stemmene i kvlg 2015:

Ap 26,5

H 25,2

Sp 13,9

Frp 9,2

SV 6,8

MDG 4,1

KrF 4,0

V 3,8

Denne beregningen dekker kommuner målt fra juni 2018 til mars 2019.

(iv) Ser vi bare på kommuner som er målt etter årsskiftet, finner vi med samme beregningsmåte:

Ap 25,5

H 25,6

Sp 15,5

Frp 9,0

SV 7,1

MDG 4,2

KrF 3,9

V 3,9

R 3,7

Se nærmere tabellen, utarbeidet med takk av Jon Aabye. Utvalget av kommuner som er målt kan føre til at Senterpartiet blir "favorisert" av beregningsmåten, men det er uansett klart at Vedums parti er i solid vekst.

Kommunevalget: 1. januar – 16. mars 2019. Målinger i 25 kommuner publisert 11 jan – 16 mars med 976.113 stemmer i k-2015 = 41% av 2.392.381 stemmer.

Arbeiderpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 9952 10438 34,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 898 665 24,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4417 4237 31,6 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 7615 5617 24,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 5505 4389 26,3 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 5620 4692 27,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 15976 14259 29,4 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1263 1261 32,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 618 692 36,9 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 6286 4894 25,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1845 2357 42,1 Respons/Høyre 15.feb
Rana 5157 3680 23,5 InFact/RB 16.feb
Skien 8109 8473 34,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 8461 6800 26,5 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 37179 23722 21,0 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 6861 5930 28,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 16828 16548 32,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 11113 8493 25,2 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 11144 8561 25,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 13055 11371 28,7 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1643 1850 37,1 Respons/Stvgr Aften 14.mar
672 901 44,2 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 102431 77542 25,0 Respons/VG 15.mar
Bergen 49510 28852 19,2 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1292 1062 27,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 333450 257286 25,45

Høyre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 6779 6069 20,7 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 140 198 32,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 2508 2942 27,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 4448 5534 28,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 2557 3419 31,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1927 2593 31,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 5416 6947 29,7 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1992 1991 23,2 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 967 958 23,0 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 3490 4878 32,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 4139 3650 20,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 2208 2170 22,8 InFact/RB 16.feb
Skien 3542 4527 29,6 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 4980 6591 30,7 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 17884 22284 28,9 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 7685 6134 18,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 18202 21557 27,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 4684 7006 34,7 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 3495 3905 25,9 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 10801 11935 25,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 2582 2521 22,6 Respons/Stvgr Aften 14.mar
1680 1617 22,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 101882 100613 22,9 Resons/VG 15.mar
Bergen 28933 38730 31,0 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 2313 2211 22,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 245234 270980 25,60

Fremskrittspartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 3602 3368 8,9 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 202 180 8,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4022 2982 7,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 3584 3333 8,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 611 904 14,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 633 704 10,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 4332 4665 10,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 497 451 8,6 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 529 378 6,8 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 2184 2283 9,9 Respons/Rogal.Høyre 14.feb
Sola 1787 2021 10,7 Respons/Høyre 15.feb
Rana 870 1745 19,0 InFact/RB 16.feb
Skien 2676 2182 7,7 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 4412 3283 7,0 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 5809 8087 13,2 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 2154 3590 15,8 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 6869 5453 7,5 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 7301 5270 6,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 2840 2052 6,8 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 4257 4511 10,0 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 970 1368 13,4 Respons/Stvgr Aften 14.mar
748 866 11,0 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 19311 15380 7,5 Resons/VG 15.mar
Bergen 11428 11645 9,6 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1548 1748 10,7 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 93176 88449 8,99

Sosialistisk Venstreparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 2649 3502 5,4 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 77 161 8,6 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 783 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 537 1090 8,4 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 413 472 4,7 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 510 630 5,1 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 850 959 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 84 0,0 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 546 985 7,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 182 282 6,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 940 906 4,0 InFact/RB 16.feb
Skien 936 929 4,1 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 428 1172 11,3 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 5609 11771 8,6 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 866 1181 5,6 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 2708 4628 7,0 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 746 1736 9,6 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 387 640 6,8 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 1418 3101 9,0 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 317 396 5,1 Respons/Stvgr Aften 14.mar
134 150 4,6 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 17445 30761 7,3 Resons/VG 15.mar
Bergen 9139 14131 6,4 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 0 216 0,0 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 46837 80666 7,10

Senterpartiet

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 729 1167 13,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 109 214 16,7 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 690 904 11,1 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1144 1383 10,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 1589 1873 10,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1020 1704 14,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 936 1092 9,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 892 1147 10,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 141 153 9,2 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 295 719 20,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 600 630 8,9 Respons/Høyre 15.feb
Rana 1161 1823 13,3 InFact/RB 16.feb
Skien 697 1602 19,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 1665 2631 13,4 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 2699 5302 16,7 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 745 1977 22,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 1914 2790 12,4 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 1460 1829 10,6 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 808 2030 21,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 1391 1410 8,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1109 1067 8,2 Respons/Stvgr Aften 14.mar
798 1440 15,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 1926 6088 26,8 Resons/VG 15.mar
Bergen 2614 9094 29,5 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 993 1102 9,4 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 28125 51171 15,45

Kristelig Folkeparti

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1044 934 4,9 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 40 13 1,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 355 229 3,5 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1346 923 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 523 210 2,2 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 392 358 5,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1462 1323 4,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 320 234 4,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 198 174 4,8 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 834 516 3,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1020 619 3,3 Respons/Høyre 15.feb
Rana 206 235 6,2 InFact/RB 16.feb
Skien 1745 1161 3,6 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 2460 1667 3,7 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 2834 1437 2,8 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 585 591 5,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 4276 3107 4,0 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 2923 2666 5,0 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 1224 706 3,1 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 7181 6015 4,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 1265 843 3,6 Respons/Stvgr Aften 14.mar
1763 2023 6,3 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 7827 5768 4,0 Resons/VG 15.mar
Bergen 7884 3337 2,3 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 1240 974 4,3 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 50947 36063 3,86

Venstre

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1644 2168 7,3 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 323 126 2,1 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 523 162 1,7 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 917 503 3,0 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 554 288 2,9 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 901 531 3,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1023 1158 6,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 175 80 2,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 42 20 2,6 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 768 578 4,1 Respons/Høyre 14.feb
Sola 456 445 5,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 286 134 2,6 InFact/RB 16.feb
Skien 811 371 2,5 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 1387 1224 4,9 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 5090 3055 3,3 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 721 591 4,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 5280 1458 1,5 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 925 806 4,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 372 0 0,0 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 2290 1598 3,8 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 363 241 3,7 Respons/Stvgr Aften 14.mar
51 97 10,5 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 21986 18585 4,7 Resons/VG 15.mar
Bergen 7188 3860 3,0 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 332 144 2,4 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 54408 38223 3,87

Miljøpartiet De Grønne

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1475 1267 3,7 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 43 13 1,3 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 352 351 4,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 862 461 2,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 364 223 2,6 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 821 395 2,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1314 959 3,1 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 216 177 3,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 60 10 0,7 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 569 188 1,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 274 282 4,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 0 0 0,0 InFact/RB 16.feb
Skien 809 952 5,0 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 565 703 5,3 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 6843 6649 4,1 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 648 682 4,5 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 3113 2409 3,3 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 876 961 4,7 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 704 375 2,3 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 2278 2443 4,6 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 365 146 1,7 Respons/Stvgr Aften 14.mar
104 141 5,8 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 26096 31401 5,1 Resons/VG 15.mar
Bergen 7875 4514 2,4 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 265 128 2,1 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 56891 55830 4,17

Rødt

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Lillestrøm 196 1400 14,1 InFact/RB 28.des
Tromsø 4788 3968 1,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 0 213 0,0 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 270 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 290 545 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 512 878 3,4 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 359 605 3,3 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 380 893 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 43 0,0 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 60 219 7,2 Respons/Høyre 14.feb
Sola 0 174 0,0 Respons/Høyre 15.feb
Rana 356 491 2,7 InFact/RB 16.feb
Skien 361 789 4,3 Sentio/AP 27.feb
Nye Ålesund 98 860 17,3 Respons/Smp 02.mar
Trondheim 2155 6469 5,9 Respons/Adressa 05.mar
Bodø 2356 1977 1,7 InFact/AN 08.mar
Nye Stavanger 779 2726 6,9 Respons/Stvgr Aften/VG 11.mar
Nye Sandnes 206 713 6,8 Respons/Stvgr Aften 12.mar
Sarpsborg 223 860 7,6 Sentio/SA 12.mar
Nye Kristiansand 867 1692 3,8 Respons/Fævn/VG 13.mar
Time 0 9 0,0 Respons/Stvgr Aften 14.mar
0 35 0,0 Respons/Stvgr Aften 15.mar
Oslo 16174 29479 3,6 Resons/VG 15.mar
Bergen 3045 6935 4,5 Respons/BT/VG+Sentio/BA 16.mar
Klepp 0 40 0,0 Respons/Stvgr Aften 16.mar
Godkjente stemmer 33205 62283 3,70

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H