Poll of polls

Bergen: Bomlisten tar velgere fra Frp+H

Publisert 16. mars 2019. Sist endret 16. mars 2019.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Sentio for BA.
OEEV
Ap20,6-3,02,1
H29,9-1,83,4
Frp9,9-1,3-0,6
SV11,10,91,1
Sp7,53,15,2
KrF2,80,5-0,6
V1,9-2,4-3,1
MDG3,5-1,4-1,7
R5,61,91,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende og VG og Sentio for Bergensavisen – opptatt 11–13 mars 2019 (Respons) og 11–12 mars (Sentio).

Vi takker BT (ved Eir Stegane) og BA (ved Geir Kvile) for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Snittet av målingene (mandater i parentes):

Ap 22,0 (15)

H 29,6 (20)

SV 10,8 (7)

Frp 8,9 (6)

Sp 7,0 (5)

Folkeaksjonen mot bompenger 6,7 (4)

Rødt 5,3 (4)

MDG 3,5 (2)

V 2,9 (2)

KrF 2,6 (2)

Vi har en av målingene med to desimaler. Legges inn i mandatberegningen et snitt av Sentio med to desimaler og Respons med en, har Rødt det siste mandatet. Bomlisten vinner dette hvis Rødt faller 168 stemmer eller Bomlisten vinner ytterligere 216 velgere.

2) Skulle dette snittet svare til valgresultatet, vil Bergen få sin mest dramatiske valgnatt siden kommunesammenslutningen i 1972 (det første valget i storkommunen Bergen var i 1971):

(i) Arbeiderpartiet: Skulle snittet i mars på 22 pst treffe, kan Ap få sitt svakeste kommunevalg så lenge storkommunen har eksistert. Partiets svakeste kommunevalg i Bergen etter 1971 er 2003 med 23 pst. Ap fikk 37,8 i 2015. Snittet på 22 i mars svarer til Bergen Høyres resultat i 2015. Arbeiderpartiets fall i prosent fra 2015 til mars 2019 er 42.

(ii) Byrådet, sum Ap+KrF+V fikk 49,3 i 2015. Snittet av målingene i mars gir 27,5. Fallet i prosent er 44.

(iii) Målingens vinnere – pluss mot 2015 i parentes: H 29,6 (+7,5) – Sp 7,0 (+5,0) – SV 10,8 (+3,8) – Rødt 5,3 (+3,0).

(iv) Senterpartiets sterkeste valg i Bergen er stv 1993 med 10,5. Sterkeste kommunevalg er 1991 med 4,4. Målingene i mars antyder et brakvalg med 7 pst. Skulle det skje, er det vanskelig å se hvordan Sp i Bergen skal følge opp sin nasjonale skepsis mot bompenger – hvis partiet ser for seg et samarbeid med partiene som nå er i byråd.

(v) Så sterkt som Sp kan bli i Bergen, vil velgerne i byen forvente at partiet avklarer sitt syn på bompenger. Skulle Sp der innta samme posisjon som byrådet, er det ikke gitt at partiet kan forvente det brakvalget som målingene i mars peker på. Sp står i Bergen sterkest i Bomlistens kjerneområder.

(vi) Folkeaksjonen mot bompenger har et snitt i mars på 6,7. Det er mer enn summen av byrådspartiene KrF og Venstre. Bakgrunnstallene fra Respons antyder at Bomlisten har 11 pst i Bergen Vest (tidligere Laksevåg), 10 pst i Arna og Åsane, 5 pst i Fana og Ytrebygda og 4 pst i Bergen sentrum. Slike tall er beheftet med usikkerhet, men denne fordelingen av Bomlistens velgere er forutsigbar, gitt det vi vet om velgerne i landets nest største by.

3) Det er vanskelig å antyde et styringsdyktig byråd. Bergen bystyre har 67 representanter, 34 gir flertall. Mulige grupper av partier:

(i) Byrådet Ap+KrF+V: 19.

(ii) Ap+Sp+SV+MDG+R: 33

(iii) Ap+Sp+KrF+V: 24.

(iv) Ap+Sp+SV+KrF+V: 31.

(v) Ap+Sp+SV+KrF+V+MDG: 33.

(vi) Ap+Sp+SV+KrF+V+R: 37 – flertall.

(vii) Frp+H: 26.

(viii): Frp+H+KrF+V: 30.

(ix): Frp+H+KrF+V+Bomlisten: 34 – flertall.

(x): Frp+H+Bomlisten: 30.

4) KrF og Venstre er f.t. svekket sammenlignet med 2015, men kan likevel få en nøkkelrolle. Begge partiene må være forberedt på å gi sine velgere beskjed om de foretrekker et byråd ledet av Ap eller Høyre.

5) At byrådet av Ap+KrF+V kan bli sittende i mindretall hvis valget ikke åpner for et borgerlig flertallsalternativ, har vært antydet. Skal det skje, må (a) byrådet velge å fortsette i en situasjon der de tre partiene samlet kan ha blitt nesten halvert, og (b) SV og Rødt må som valgvinnere bidra som støttepartier for å forlenge livet til mindretallsbyrådet Ap+KrF+V. Hvis både (a) og (b) skulle bli politisk mulig, vil det være overraskende. At SV – som kan bli byens tredje største parti – skal akseptere en slik rolle som passivt støtteparti, er neppe sannsynlig – gitt at SV kan bli nær dobbelt så stor som summen av KrF+V.

6) Bomlisten henter rundt 70 pst av sine velgere fra Frp og Høyre. Frp+H oppnår 38,5 pst på snittet av de to målingene. Hvis disse partiene ikke hadde hatt lekkasje til Bomlisten, ville Frp+H hatt 40 pluss, kanskje 42–43.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Des 17: Rsp/H. Mars+jun+des 18: Rsp/BT. Aug 18+mar 19: Rsp/BT/VG. Jun II+sep+okt 18+ jan 19+mar 19: Sentio/BA. Nov 18: Rsp/SV. Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 85 72 57 78 21 61 65 63 Sentio/BA
mar.19 75 71 59 80 45 45 65 43 46 Rsp/BT/VG
jan.19 65 81 65 63 32 48 75 67 55
des.18 74 66 69 26 36 46 67 61 46
nov.18 87 64 66 64 50 50 63 55 49
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp/H. Mar+jun+des 18: Rsp/BT. Mai 18: Sentio/Ap. Aug 18: Rsp/BT/VG. Nov 18: Rsp/SV. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mar.19 5,8 14 23,8 7,1 4,4 3,1 26,5 5,3 3,7 Rsp/BT/VG
des.18 6,8 11 26,1 2,7 5,4 3,5 29,2 7,3 3,2
nov.18 6,3 11,9 28,1 4,9 5,5 3,5 27,7 6,1 4,3
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
mar.19 3000 2500 1000 Sentio/BA
mar.19 500 3000 -2500 Rsp/BT/VG
jan.19 1400 1400 0
des.18 1500 1500 0
nov.18 1500 3000 -1500
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Byrådet i Bergen

2015–19: Ap+KrF+V, sum partiene

Kilde Dato Måling
Sentio/BA 16.mar.19 25,3
Rsp/BT/VG 15.mar.19 29,7
Sentio/BA 17.jan.19 30,2
Respons/BT 18.des.18 33,2
Respons/SV 03.des.18 34,5
Sentio/BA 30.okt.18 32,5
Sentio/BA 10.sep.18 33,1
Respons/BT/VG 04.sep.18 33,4
Sentio/BA 29.jun.18 29,7
Respons/BT 20.jun.18 32,0
Sentio/Ap 06.jun.18 37,4
Respons/BT 22.mar.18 30,1
Respons/H 19.des.17 30,9
Respons/BT 22.mar.17 48,1
Respons/BT 22.des.16 43,9
InFact/BA 08.sep.16 39,8
Respons/BT 22.jun.16 47,8
InFact/BA 06.mai.16 36,7
Respons/BT 20.mar.16 44,1
InFact/BA 03.des.15 44,4
Kvlg 2015 49,3

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Sentio / BA 16/3-19 27 29 23 30 27 31 28 32
Respons / BT / VG 15/3-19 25 27 25 30 27 30 30 33
Sentio / BA 17/1-19 29 31 26 34 26 28 29 31
Respons / BT 19/12-18 28 30 26 33 26 30 29 33
Respons / SV 3/12-18 25 27 25 31 28 32 32 36
Sentio / BA 30/10-18 28 31 27 34 26 30 29 33
Sentio / BA 10/9-18 30 32 28 35 27 30 30 33
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32

Bergen 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / BT 19/12-18 Sentio / BA 17/1-19 Respons / BT / VG 15/3-19 Sentio / BA 16/3-19
Ap 23,6 18,5 17,5 26,3 23,6 23,5 20,6
Høyre 26,5 26,5 27,1 30,2 31,7 29,3 29,9
Frp 9,4 10,5 10,8 11,1 11,2 7,9 9,9
SV 11,4 10,0 10,4 9,5 10,2 10,5 11,1
Sp 5,4 2,3 4,2 2,3 4,4 6,4 7,5
KrF 3,5 3,4 3,5 2,9 2,3 2,3 2,8
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,0 4,3 3,9 1,9
MDG 5,3 5,2 5,5 3,5 4,9 3,4 3,5
Rødt 5,8 4,0 3,9 5,4 3,7 5,0 5,6
Andre 3,2 14,6 12,1 4,7 3,8 7,8 7,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 47,0 46,8 48,8 48,3
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 48,2 49,5 43,4 44,5
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 9,2 11,0 12,6 12,2

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner