Poll of polls

Ap vs Høyre – mars 19 vs sep 17

Publisert 15. mars 2019. Sist endret 15. mars 2019.

1) Kolonnene for mars 2019 angir hvor Arbeiderpartiets og Høyres 2017-velgere er i dag, basert på snittet av fire overgangsmatriser i mars 2019.

2) Kolonnene for september 2017 angir hvor Arbeiderpartiets og Høyres 2013-velgere var i september 2017, basert på den siste nasjonale stortingsmålingen fra Respons for Aftenposten før stortingsvalget.

3) Det er likheter mellom Arbeiderpartiets og Høyres situasjon i mars 2019 vs september 2017:

(i) Arbeiderpartiet har et problem med lekkasje til nærstående partier, særlig Sp, SV, R. Dette problemet har partiet hatt siden august 2017.

(ii) Arbeiderpartiets lojalitet er for begge på 60-tallet. Skal Ap oppnå målinger stabilt over valgresultatet i 2017, og nærme seg 30 prosent, må lojaliteten i hvert fall opp til minst 75, kanskje høyere.

(iii) Høyres lojalitet er hhv. høy 60 (2017) og lav 70 (2019).

(iv) Gitt de særlige feilkildene ved bakgrunnstall, er det for begge partiene en slående likhet i lojalitet.

4) Forskjeller mars 2019 vs september 2017:

(i) Arbeiderpartiets netto pluss mot Høyre i mars 2019 er ca 15.000 (2017-velgere). I den siste målingen fra Respons før valget i 2017 var Høyre i pluss med 25.000 (2013-velgere). Skal Ap vokse opp mot eller over 30 pst, må (trolig) overgangene fra Høyre øke betydelig.

(ii) Høyre hadde i september 2017 større lekkasje til både Fremskrittspartiet og Venstre enn i mars 2019.

Hvor er/var Arbeiderpartiets og Høyres 2017- og 2013-velgere?

Ap mars 19 Ap sep 17 H mars 19 H sep 17
Ap 68 64 4 3
SV 4 7 1 1
R 2 2 0 0
Sp 5 7 2 3
KrF 0 1 1 2
V 0 1 1 5
MDG 2 0 0 2
H 2 5 72 68
Frp 0 2 2 7
Andre 1 0 0 1
Ikke sikker 17 10 16 8
Vektingsvalg 2017 2013 2017 2013
Lojalitet mot vektingsvalget 68 64 72 68
Lekkasje 15 26 11 24
Andel vektingsvalget 27,4 30,8 25 26,8
Stemmer vektingsvalget 800.949 874.769 732.897 760.232

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H