Poll of polls

Storbyene: Ap ned 50.000

Publisert 5. mars 2019. Sist endret 5. mars 2019.

Kommunevåpen
Trondheim kommune
Folketall: 180 048
Fakta om målingen
Respons for Adressa / NRK.
OEEV
Ap26,9-5,02,8
H24,80,0-4,4
Frp9,00,23,6
SV13,13,00,8
Sp5,90,43,9
KrF1,6-0,8-0,4
V3,4-0,5-2,3
MDG7,41,71,2
R7,21,72,6
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Trondheim – kommunevalg – Respons for Adresseavisen og NRK – publisert 5. mars 2019.

1) Landets tre største byer – Bergen, Oslo, Trondheim – er målt etter årsskiftet. To av tre målinger (Bergen og Oslo) er tatt opp før det ble publisert en video fra baren Vulkan i hovedstaden.

2) Arbeiderpartiet fikk 188.000 stemmer i disse tre byene i kvlg 2015. Forutsatt samme antall godkjente stemmer i år, og målingene i de tre byene etter årsskiftet, vil Ap få 138.000 stemmer – ned 50.000. Fallet i prosent er 27. Fallet i prosentpoeng er ni (fra 34.9 til 25,8).

3) Dette fallet svarer til rundt to prosentpoeng i minus i landet som helhet med samme antall stemmer i 2019 som i 2015.

4) Partier i pluss mot 2015 er, i alfabetisk rekkefølge: Fremskrittspartiet (+1,0) – Høyre (+4,2) – MDG (+1,2) – Rødt (+2,5) – Senterpartiet (+1,3) – SV (+3,5).

5) Arbeiderpartiets andel av sum venstresiden (Ap+Sp+SV+MDG+R) var i disse byene i 2015 på 65 pst. Ap sin andel av sum disse partiene etter de tre målingene etter årsskiftet er 49 pst.

Sum Bergen + Oslo + Trondheim

Bergen: Sentio/BA 17. jan – Oslo: Norstat/NRK/Aftp 14. feb – Trh: Respons/Adressa/NRK 5. mars

K-2015 % 20.des.18 % 05.03.2019 % Landstend.
Ap 188114 34,9 143943 26,7 138813 25,8 24,34
H 148291 27,5 152467 28,3 170766 31,7 26,68
Frp 36279 6,7 52319 9,7 41408 7,7 10,81
SV 32015 5,9 52961 9,8 50403 9,4 6,49
Sp 6867 1,3 13253 2,5 13786 2,6 17,04
KrF 18545 3,4 8772 1,6 11453 2,1 3,37
V 33939 6,3 33949 6,3 23330 4,3 3,79
MDG 40716 7,6 34545 6,4 47149 8,8 4,92
R 21374 4,0 33972 6,3 34830 6,5 3,21
Andre 12330 2,3 12289 2,3 6532 1,2
Sum stemmer 538470 538470 538470
Frp+H 34,3 38,0 39,4
Frp+H+V 40,6 44,3 43,7
Frp+H+V+KrF 44,0 46,0 45,9
Ap+SV+R 44,8 42,9 41,6
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,7 51,8 52,9

Trondheim bystyre

Antall mandater.

Ap Sp SV Ap Sp SV A Ap Sp SV R A H KrF V Frp A
K2023 27 31 34 29 4
Respons / Adressa / NRK 5/3-19 31 31 36 26 0
Respons / Adressa 20/11-18 31 32 36 27 1
Respons / Adressa / NRK 17/8-18 33 33 37 28 0
Respons / VG 26/6-18 30 30 34 30 0
Sentio / Høyre 2/3-18 29 29 31 31 0
Respons / Adressa / NRK 2/3-18 30 32 35 28 2
Respons / Adressa 18/5-17 36 36 39 25 0

Trondheim 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Respons / VG 26/6-18 Respons / Adressa / NRK 17/8-18 Respons / Adressa 20/11-18 Respons / Adressa / NRK 5/3-19
Ap 30,3 24,1 25,5 27,8 26,2 31,9 26,9
Høyre 18,3 29,2 28,0 27,4 23,2 24,8 24,8
Frp 7,4 5,4 5,5 8,5 9,5 8,8 9,0
SV 11,5 12,3 11,0 9,9 15,2 10,1 13,1
Sp 7,7 2,0 2,8 5,9 6,1 5,5 5,9
KrF 1,9 2,0 2,0 2,4 2,6 2,4 1,6
Venstre 5,7 5,7 5,5 4,9 5,2 3,9 3,4
MDG 6,5 6,2 6,8 4,4 3,6 5,7 7,4
Rødt 6,9 4,6 5,0 6,6 6,6 5,5 7,2
Andre 3,7 8,5 8,0 2,2 1,2 1,4 1,2
R + SV + MDG + Ap + Sp 62,9 49,2 51,0 54,6 57,7 58,7 60,5
Frp + H + KrF + V 33,3 42,3 41,0 43,2 40,5 39,9 38,8
Sp + KrF + V 15,3 9,8 10,3 13,2 13,9 11,8 10,9

Trondheim leverte ved kommunevalget 2023 109 353 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Trøndelag fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner