Poll of polls

Sørøst vs rest-Norge

Publisert 3. mars 2019. Sist endret 3. mars 2019.

1) Tabellen angir partienes stilling i de 22 kommunene som så langt er målt i Vestfold og Telemark, Viken, Innlandet og Oslo.

2) MDG gjør det – relativt sett – skarpere i sørøst enn i landet ellers. Årsaken er fremgangen i Oslo med målingen i februar med tosifret oppslutning. Senterpartiet gjør det skarpt landet rundt.

3) Tabellen bygger på målte kommuner i sørøst med i alt 28 pst av stemmene nasjonalt i kvlg 2015. Andel "opptalte" stemmer i fylkene: Vestfold og Telemark 44 pst – Viken 42 pst – Innlandet 49 pst – Oslo 100 pst.

4) Landstendens kommunevalget 22 målte kommuner i sørøst (i parentes landstendens målte kommuner i sørvest):

Ap 28,7 (26,1)

H 24,7 (29,4)

Frp 9,3 (9,9)

SV 5,9 (6,4)

Sp 12,7 (12,2)

KrF 4,6 (3,4)

V 3,6 (3,6)

MDG 4,9 (3,3)

R 3,3 (4,1)

5) Vi minner om feilkildene ved målingene og beregningsmåten. Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellen.

Arbeiderpartiet i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 6763 5299 25,8 InFact/TB 02.okt
Færder 4094 3302 26,6 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 11144 9907 29,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 8186 7731 31,2 Sentio/ØB 23.okt
Lier 3597 3009 27,6 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 13754 13691 32,8 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 2226 2142 31,7 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 2100 2106 33,1 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 7302 6516 29,4 Sentio/HA 03.des
Lunner 1807 1801 32,9 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 1565 1190 25,1 Sentio/HA 05.des
Stange 4324 3086 23,5 Sentio/HA 06.des
Hamar 5408 5839 35,6 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 1392 1374 32,6 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 13259 12498 31,1 InFact/RB 28.des
Ullensaker 4417 4237 31,6 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 7615 5617 24,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 5505 4389 26,3 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 5620 4692 27,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 15976 14259 29,4 Sentio/FB 29.jan
Oslo 102431 84912 27,3 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 8109 8473 34,5 Sentio/AP 27.feb
Sum 236594 206070 28,73

Høyre i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 5472 6221 26,3 InFact/TB 02.okt
Færder 3725 4685 29,1 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 3495 4082 27,1 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 10643 10959 23,9 Sentio/ØB 23.okt
Lier 4284 4289 23,2 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 14763 13356 21,0 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 2859 2428 19,7 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 729 1306 41,5 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 1451 1984 31,7 Sentio/HA 03.des
Lunner 923 946 23,7 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 240 305 29,4 Sentio/HA 05.des
Stange 784 887 26,2 Sentio/HA 06.des
Hamar 1819 1852 23,6 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 522 524 23,3 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 9051 7877 20,2 InFact/RB 28.des
Ullensaker 2508 2942 27,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 4448 5534 28,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 2557 3419 31,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1927 2593 31,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 5416 6947 29,7 Sentio/FB 29.jan
Oslo 101882 107662 24,5 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 3542 4527 29,6 Sentio/AP 27.feb
Sum 183040 195325 24,73

Fremskrittspartiet i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 2266 2880 12,0 InFact/TB 02.okt
Færder 2000 1705 8,1 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 2840 2868 9,6 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 2283 1954 8,1 Sentio/ØB 23.okt
Lier 1133 1130 9,4 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 4740 4187 8,4 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 663 897 12,8 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 360 262 6,9 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 778 637 7,8 Sentio/HA 03.des
Lunner 407 419 9,7 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 173 182 10,0 Sentio/HA 05.des
Stange 578 675 11,1 Sentio/HA 06.des
Hamar 488 314 6,1 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 329 236 6,8 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 4344 5426 11,8 InFact/RB 28.des
Ullensaker 4022 2982 7,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 3584 3333 8,8 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 611 904 14,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 633 704 10,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 4332 4665 10,2 Sentio/FB 29.jan
Oslo 19311 18905 9,3 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 2676 2182 7,7 Sentio/AP 27.feb
Sum 58551 57447 9,29

SV i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 769 845 4,5 InFact/TB 02.okt
Færder 372 792 8,8 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 387 221 2,4 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1214 1642 5,6 Sentio/ØB 23.okt
Lier 347 669 7,9 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1255 1465 4,8 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 251 249 4,1 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 134 217 6,7 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 363 449 5,1 Sentio/HA 03.des
Lunner 143 153 4,4 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 144 130 3,7 Sentio/HA 05.des
Stange 348 540 6,4 Sentio/HA 06.des
Hamar 504 1162 9,5 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 515 436 3,5 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 1176 1680 5,9 InFact/RB 28.des
Ullensaker 0 783 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 537 1090 8,4 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 413 472 4,7 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 510 630 5,1 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 850 959 4,6 Sentio/FB 29.jan
Oslo 17445 25634 6,1 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 936 929 4,1 Sentio/AP 27.feb
Sum 28613 41147 5,92

Senterpartiet i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 515 1363 22,5 InFact/TB 02.okt
Færder 126 470 31,7 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 808 1214 12,8 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 585 680 9,9 Sentio/ØB 23.okt
Lier 734 1061 12,3 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1214 1633 11,4 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 863 1101 10,8 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 650 991 12,9 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 1827 2722 12,6 Sentio/HA 03.des
Lunner 445 584 11,1 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 1137 1323 9,9 Sentio/HA 05.des
Stange 1417 2661 15,9 Sentio/HA 06.des
Hamar 390 863 18,8 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 315 501 13,5 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 1612 2311 12,2 InFact/RB 28.des
Ullensaker 690 904 11,1 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1144 1383 10,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 1589 1873 10,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1020 1704 14,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 936 1092 9,9 Sentio/FB 29.jan
Oslo 1926 2884 12,7 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 697 1602 19,5 Sentio/AP 27.feb
Sum 20640 30920 12,72

KrF i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 981 557 3,1 InFact/TB 02.okt
Færder 490 564 6,3 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 1224 1346 6,0 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1147 991 4,7 Sentio/ØB 23.okt
Lier 352 357 5,5 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1513 963 3,5 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 210 234 6,1 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 0 66 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 397 347 4,8 Sentio/HA 03.des
Lunner 129 92 3,9 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 0 28 Sentio/HA 05.des
Stange 511 463 4,9 Sentio/HA 06.des
Hamar 536 283 2,9 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 0 0 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 1144 1225 5,8 InFact/RB 28.des
Ullensaker 355 229 3,5 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1346 923 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 523 210 2,2 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 392 358 5,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1462 1323 4,9 Sentio/FB 29.jan
Oslo 7827 7049 4,9 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 1745 1161 3,6 Sentio/AP 27.feb
Sum 22284 18769 4,59

Venstre i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 994 518 2,9 InFact/TB 02.okt
Færder 931 564 3,3 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 372 154 2,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1704 1501 4,9 Sentio/ØB 23.okt
Lier 624 311 2,7 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1313 795 3,3 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 121 53 2,4 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 141 131 5,1 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 464 145 1,7 Sentio/HA 03.des
Lunner 144 126 4,8 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 104 140 7,4 Sentio/HA 05.des
Stange 409 309 4,2 Sentio/HA 06.des
Hamar 976 863 4,9 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 0 26 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 1407 630 2,5 InFact/RB 28.des
Ullensaker 523 162 1,7 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 917 503 3,0 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 554 288 2,9 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 901 531 3,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1023 1158 6,2 Sentio/FB 29.jan
Oslo 21986 14739 3,7 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 811 371 2,5 Sentio/AP 27.feb
Sum 36419 24018 3,63

MDG i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 1043 442 1,8 InFact/TB 02.okt
Færder 901 389 1,8 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 704 353 2,1 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 1700 1331 3,3 Sentio/ØB 23.okt
Lier 459 346 3,2 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 1825 3266 7,6 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 236 249 4,5 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 197 157 3,4 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 448 594 5,6 Sentio/HA 03.des
Lunner 220 57 1,1 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 137 172 5,3 Sentio/HA 05.des
Stange 446 366 3,5 Sentio/HA 06.des
Hamar 676 722 4,5 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 160 97 2,6 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 1260 805 2,7 InFact/RB 28.des
Ullensaker 352 351 4,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 862 461 2,3 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 364 223 2,6 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 821 395 2,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1314 959 3,1 Sentio/FB 29.jan
Oslo 26096 34285 5,6 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 809 952 5,0 Sentio/AP 27.feb
Sum 41030 46972 4,87

Rødt i sørøst

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Nye Tønsberg 210 806 7,6 InFact/TB 02.okt
Færder 372 765 4,1 InFact/TB 02.okt
Sarpsborg 223 596 5,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 395 878 4,4 Sentio/ØB 23.okt
Lier 0 69 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 314 921 5,8 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 71 105 2,9 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 67 66 1,9 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 0 43 Sentio/HA 03.des
Lunner 143 183 2,5 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 0 11 Sentio/HA 05.des
Stange 0 96 Sentio/HA 06.des
Hamar 138 283 4,0 Sentio/HA 06.des
Jevnaker 0 42 Sentio/Hadel. 16.des
Nye Lillestrøm 196 1400 14,1 InFact/RB 28.des
Ullensaker 0 270 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 290 545 3,7 InFact/ØP 17.jan
Gjøvik 512 878 3,4 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 359 605 3,3 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 380 893 4,6 Sentio/FB 29.jan
Oslo 16174 23711 2,9 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Skien 361 789 4,3 Sentio/AP 27.feb
Sum 20205 33955 3,31

Johan Giertsen

Del på Facebook