Poll of polls

Sørvest vs rest-Norge

Publisert 2. mars 2019. Sist endret 2. mars 2019.

1) Tabellen angir partienes stilling i de tretten kommunene som så langt er målt fra og med Agder til og med Møre og Romsdal.

2) Høyre gjør det – relativt sett – skarpere i sørvest, sammenlignet med resten av landet, motsatt Arbeiderpartiet. Årsaken må sees i lys av at Høyre hadde et særlig stort minus i sørvest i 2015, annerledes Ap som i sørvest gikk relativt sett mer frem enn i resten av landet. Beregningsmåten vår av landstendens vil derfor "favorisere" Høyre i sørvest. Tross det, kan tabellen antyde den geografiske polariseringen politisk i landet vårt.

3) Tabellen bygger på målte kommuner i sørvest med i alt 15 pst av stemmene nasjonalt i kvlg 2015. Andel "opptalte" stemmer i fylkene: Agder 47 pst – Rogaland 63 pst – Vestland 51 pst – Møre og Romsdal 35 pst.

4) Landstendens kommunevalget tretten målte kommuner i sørvest (i parentes landstendens hele landet alle 42 målte kommuner med 50 pst av stemmene nasjonalt i kvlg 2015):

Ap 26,1 (27,8)

H 29,4 (26,0)

Frp 9,9 (9,9)

SV 6,4 (6,0)

Sp 12,2 (13,0)

KrF 3,4 (4,0)

V 3,6 (3,8)

MDG 3,3 (4,2)

R 4,1 (3,1)

5) Vi minner om feilkildene ved målingene og beregningsmåten. Vi takker Jon Aabye for å ha utarbeidet tabellen.

Arbeiderpartiet i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 1222 1260 34,0 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 537 412 25,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 13055 11042 27,9 Respons/Fævn 10.sep
Risør 1358 1377 33,5 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 3858 3598 30,8 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 49510 30880 20,6 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 1263 1261 32,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 618 692 36,9 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 6286 4894 25,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1845 2357 42,1 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 16828 18196 35,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 11113 8958 26,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 8461 6800 26,5 Respons/Smp 02.mar
Sum 115954 91727 26,10

Høyre i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 1872 1783 22,1 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 489 471 22,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 10801 13956 29,9 Respons/Fævn 10.sep
Risør 588 812 32,0 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 786 1079 31,8 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 28933 41478 33,2 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 1992 1991 23,2 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 967 958 23,0 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 3490 4878 32,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 4139 3650 20,4 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 18202 18704 23,8 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 4684 7688 38,0 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 4980 6591 30,7 Respons/Smp 02.mar
Sum 81923 104039 29,42

Fremskrittspartiet i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 287 949 31,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 223 314 13,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 4257 5545 12,3 Respons/Fævn 10.sep
Risør 235 450 18,1 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 1646 1559 9,0 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 11428 14655 12,1 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 497 451 8,6 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 529 378 6,8 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 2184 2283 9,9 Respons/Rogal.Høyre 14.feb
Sola 1787 2021 10,7 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 6869 6530 9,0 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 7301 4898 6,4 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 4412 3283 7,0 Respons/Smp 02.mar
Sum 41655 43316 9,85

SV i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 156 269 7,1 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 63 98 6,4 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 1418 2396 7,0 Respons/Fævn 10.sep
Risør 50 59 4,9 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 275 545 8,2 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 9139 13346 6,0 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 0 0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 84 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 546 985 7,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 182 282 6,4 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 2708 3741 5,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 746 1550 8,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 428 1172 11,3 Respons/Smp 02.mar
Sum 15711 24527 6,43

Senterpartiet i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 146 95 5,5 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 282 432 13,0 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 1391 1786 10,9 Respons/Fævn 10.sep
Risør 135 135 8,5 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 2627 1690 5,5 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 2614 5757 18,7 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 892 1147 10,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 141 153 9,2 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 295 719 20,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 600 630 8,9 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 1914 2853 12,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 1460 2325 13,5 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 1665 2631 13,4 Respons/Smp 02.mar
Sum 14162 20353 12,20

KrF i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 476 427 4,9 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 494 412 4,5 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 7181 5122 3,9 Respons/Fævn 10.sep
Risør 243 128 2,9 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 281 283 5,5 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 7884 3009 2,1 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 320 234 4,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 198 174 4,8 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 834 516 3,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1020 619 3,3 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 4276 2853 3,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 2923 2511 4,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 2460 1667 3,7 Respons/Smp 02.mar
Sum 28590 17955 3,42

Venstre i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 469 311 3,7 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 94 39 2,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 2290 1551 3,7 Respons/Fævn 10.sep
Risør 534 201 2,1 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 530 447 4,6 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 7188 5626 4,3 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 175 80 2,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 42 20 2,6 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 768 578 4,1 Respons/Høyre 14.feb
Sola 456 445 5,4 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 5280 2156 2,2 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 925 527 3,1 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 1387 1224 4,9 Respons/Smp 02.mar
Sum 20138 13205 3,61

MDG i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 173 37 0,9 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 0 0 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 2278 1410 2,6 Respons/Fævn 10.sep
Risør 144 26 0,8 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 520 316 2,6 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 7875 6411 3,5 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 216 177 3,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 60 10 0,7 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 569 188 1,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 274 282 4,4 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 3113 2726 3,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 876 496 2,4 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 565 703 5,3 Respons/Smp 02.mar
Sum 16663 12782 3,26

Rødt i sørvest

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Lillesand 0 0 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 0 0 InFact/Lilles.p 19.jun
Nye Kristiansand 867 987 2,2 Respons/Fævn 10.sep
Risør 0 95 Sentio/AAB 06.des
Kristiansund 354 796 4,4 InFact/Tidens Krav 28.des
Bergen 3045 4841 3,1 Sentio/BA 17.jan
Kvinnherad 0 0 Norfakta/Grenda 31.jan
Austevoll 0 43 Norfakta/Marst 07.feb
Haugesund 60 219 7,2 Respons/Høyre 14.feb
Sola 0 174 Respons/Høyre 15.feb
Nye Stavanger 779 2726 6,9 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 206 589 5,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Ålesund 98 860 17,3 Respons/Smp 02.mar
Sum 5409 11330 4,13

Johan Giertsen

Del på Facebook