Poll of polls

Rød suksess i kommunevalget?

Publisert 2. mars 2019. Sist endret 2. mars 2019.

1) Rødt er inne i sin sterkeste periode noensinne. Partiet fikk i april 2018 sin første måned med snitt over sperregrensen på de nasjonale stortingsmålingene. Rødt har siden hatt snitt over fire pst i alle måneder – bortsett fra mai, juli, oktober og november.

2) Rødt satte rekord for eget parti i februar 2019 med snitt 5,5 pst.

3) Så godt som alle lokale målinger peker mot pluss for Rødt, sammenlignet med både 2015 og 2017. På den annen side er det så langt vanskelig å se at Rødt i målingene om lokalvalg kan forsvare de sterke nivåene på snittene av stortingsmålingene.

4) Om Rødt vil lykkes med det, vil særlig bero på bytteforholdet mot Ap og SV. Spørsmålstegnet i tittelen antyder usikkerhet i spørsmålet om hvor sterk vekst Rødt vil få i kommunevalget.

5) På vår dag-til-dag beregning av landstendens i kommunevalget (oppdateres hver gang en ny lokal måling publiseres) har Rødts nivåer så langt variert mellom 2,38 (12. april 2018) og 3,68 (4. sep 2018). Denne beregningen gir Rødt 3,08 ved utgangen av februar 2019 (målinger i kommuner som dekker 49 pst av stemmene i kvlg 2015).

6) På vår tilsvarende beregning for fylkestingsvalget har Rødt variert fra 2,95 (10. februar 2018) til 5,21 (5. sep 2018). Denne beregningen gir 3,65 ved utgangen av februar (målinger i ti av elleve fylker som dekker 92 pst av stemmene i F-15)..

7) Nasjonale målinger om kommunevalg i år har gitt Rødt 3,3 (Norstat/NRK/Aftp 6. feb og Kantar/TV2 24. jan) og 3,7 (Norstat/NRK/Aftp 8. jan).

8) Tabellen viser de åtte lokale målingene om kommunevalg som ble publisert i februar, i kommuner som samlet leverte 20 pst av stemmene i kvlg 2015. I Sandnes ble det i februar publisert to målinger. Tabellen bygger på den sist publiserte. Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.

9) Mímir Kristjánsson er Rødts mest profilerte kandidat i kommunevalget, og topper listen i Stavanger. Han har åpnet solid med måling i oljebyen på 4,3 pst (Respons for Aftenbl 25. feb) mot 1,3 i K-15 – 1,2 i F-15 – 1,9 i S-17.

Arbeiderpartiet febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 618 692 36,9 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 102431 84912 27,3 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 6286 4894 25,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1845 2357 42,1 Respons/Høyre 15.feb
Rana 5157 3680 23,5 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 16828 18196 35,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 11113 8958 26,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 8109 8473 34,5 Sentio/Ap 27.feb
Sum 152387 132162 28,61

Høyre febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 967 958 23,0 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 101882 107662 24,5 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 3490 4878 32,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 4139 3650 20,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 2208 2170 22,8 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 18202 18704 23,8 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 4684 7688 38,0 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 3542 4527 29,6 Sentio/Ap 27.feb
Sum 139114 150237 25,02

Fremskrittspartiet febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 529 378 6,8 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 19311 18905 9,3 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 2184 2283 9,9 Respons/Rogal.Høyre 14.feb
Sola 1787 2021 10,7 Respons/Høyre 15.feb
Rana 870 1745 19,0 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 6869 6530 9,0 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 7301 4898 6,4 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 2676 2182 7,7 Sentio/Ap 27.feb
Sum 41527 38942 8,88

SV febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 0 84 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 17445 25634 6,1 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 546 985 7,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 182 282 6,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 940 906 4,0 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 2708 3741 5,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 746 1550 8,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 936 929 4,1 Sentio/Ap 27.feb
Sum 23503 34111 5,98

Senterpartiet febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 141 153 9,2 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 1926 2884 12,7 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 295 719 20,7 Respons/Høyre 14.feb
Sola 600 630 8,9 Respons/Høyre 15.feb
Rana 1161 1823 13,3 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 1914 2853 12,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 1460 2325 13,5 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 697 1602 19,5 Sentio/Ap 27.feb
Sum 8194 12989 13,46

KrF febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 198 174 4,8 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 7827 7049 4,9 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 834 516 3,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 1020 619 3,3 Respons/Høyre 15.feb
Rana 206 235 6,2 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 4276 2853 3,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 2923 2511 4,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 1745 1161 3,6 Sentio/Ap 27.feb
Sum 19029 15118 4,33

Venstre febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 42 20 2,6 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 21986 14739 3,7 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 768 578 4,1 Respons/Høyre 14.feb
Sola 456 445 5,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 286 134 2,6 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 5280 2156 2,2 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 925 527 3,1 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 811 371 2,5 Sentio/Ap 27.feb
Sum 30554 18970 3,42

MDG febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 60 10 0,7 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 26096 34285 5,6 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 569 188 1,4 Respons/Høyre 14.feb
Sola 274 282 4,4 Respons/Høyre 15.feb
Rana 0 0 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 3113 2726 3,7 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 876 496 2,4 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 809 952 5,0 Sentio/Ap 27.feb
Sum 31797 38939 5,20

Rødt febr 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 0 43 Norfakta/Marst 07.feb
Oslo 16174 23711 2,9 Norstat/Aft.p./NRK 14.feb
Haugesund 60 219 7,2 Respons/Høyre 14.feb
Sola 0 174 Respons/Høyre 15.feb
Rana 356 491 2,7 InFact/RB 16.feb
Nye Stavanger 779 2726 6,9 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Nye Sandnes 206 589 5,6 Respons/Stvgr Aften 25.feb
Skien 361 789 4,3 Sentio/Ap 27.feb
Sum 17936 28742 3,16

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R