Poll of polls

Fylketingsvalget – 92 pst «opptalt»

Publisert 24. februar 2019. Sist endret 24. februar 2019.

1) Vi har tidligere meldt at målinger med partier som oppdragsgivere ikke lenger inngår i de elektroniske snittene på våre nettsider.

2) Per 24. februar 2019 er åtte fylker målt med medier som oppdragsgivere, som dekker 40 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015. Arbeiderpartiets landstendens med vår beregningsmåte er der 26,8 – Høyre 28,2 – Sp 10,8 – Frp 12,0 – SV 6,1 – MDG 4,6 – V 3,3 – KrF 3,8 – R 3,4 (elektronisk beregnet).

3) Jon Aabye fører dessuten en fortløpende manuell beregning med landstendens med alle målinger om fylkestingsvalg, der målinger med partier som oppdragsgivere også tas med. Vi har der inne ti av elleve nye fylker som samlet leverte 92 pst av stemmene i fylkestingsvalget 2015. Vi mangler bare måling i det nye fylket Vestfold + Telemark.

4) Landstendensen gitt disse 92 pst av stemmene som er "opptalt" (nivåene 1. januar 2019 i parentes):

Ap 28,6 (28,1)

H 27,3 (27,0)

Sp 10,8 (10,4)

Frp 10,0 (11,2)

SV 6,5 (6,6)

KrF 4,3 (4,0)

V 3,0 (3,7)

MDG 4,3 (3,7)

R 3,7 (3,9)

5) Etter årsskiftet er målt fire fylker som samlet leverte 32 pst av stemmene i F-2015 (Nordland, Oslo, Troms+Finnmark, Rogaland).

6) Lesere av pollofpolls som er skeptiske til målinger med partier som oppdragsgivere, kan notere seg at målingene om fylkestingsvalg fra mediene f.t. har Høyre i ledelsen nasjonalt. Tas med målinger med partier som oppdragsgivere, der målinger fra Høyre f.t. dominerer, er Arbeiderpartiet i ledelsen nasjonalt.

7) Tabellen gjengir (i) snittet av de femten stortingsmålingene så langt i 2019, (ii) landstendens med vår beregningsmåte basert på de femten lokale målingene med spørsmål om kommunevalg hittil i 2019, og (iii) landstendens med vår beregningsmåte basert på de fire målingene med spørsmål om fylkestingsvalg som er publisert hittil i 2019.

8) Vi minner om feilkildene ved beregning av landstendens – dels ved målingene, dels ved beregningsmåten, og at målingene er tatt opp på ulike tidspunkter, i dette tilfellet august 2018 – februar 2019.

Målinger i 2019

15 stort.målinger – 15 kommunemålinger – 4 fylkesmålinger

Stortinget Kommunene Fylkene
Landstend Landstend
Ap 28,23 26,32 29,04
H 23,97 26,62 24,72
FrP 11,73 9,61 10,18
SV 7,56 6,06 6,33
Sp 12,34 13,14 12,28
KrF 3,48 3,83 4,37
V 3,01 3,97 2,97
MDG 3,24 4,74 5,63
R 4,66 2,82 3,01
H+FrP+KrF+V 42,2 44,0 42,2
Ap+SV+Sp+MDG+R 56,0 53,1 56,3
Andel av stemmene 2015 27,4 32,1

Johan Giertsen

Del på Facebook