Poll of polls

Sp+SV+Frp opp i nord

Publisert 18. februar 2019. Sist endret 18. februar 2019.

Troms + Finnmark – fylkestingsvalg – Respons for Høyre i nord – opptatt 4–6 februar 2019 – 800 spurte.

Vi tillater oss å gi honnør til Høyre i nord som publiserer en måling som gir partiet minus mot 2015.

Respons har tatt opp målingen i disse fylkene som er under sammenslåing, og har tatt hensyn til at Skånland (Troms) og Tjeldsund (Nordland) skal slås sammen, og at den sammenslåtte kommunen skal tilhøre Troms.

1) Sammenlignes målingen med F-2015 i summen av fylkene og hensyntatt at en kommune overføres til Troms, er tre partier i pluss mot 2015:

Sp +7,2

SV +4,0

Frp +3,0

2) Målingen med 2015 i parentes:

R 4,3 (4,5)

SV 10,1 (6,1)

MDG 2,4 (3,9)

Ap 32,3 (36,9)

Sp 15,9 (8,7)

V 2,2 (5,4)

KrF 2,7 (3,6)

H 14,0 (16,3)

Frp 15,1 (12,1)

3) Det nye fylkestinget skal få 57 representanter. Skulle målingen svare til valgresultatet, vil det første tinget i det sammenslåtte fylket få denne sammensetningen:

R 2

SV 6

MDG 1

Ap 19

Sp 9

V 1

KrF 2

H 8

Frp 9

4) Defineres venstresiden som Ap+MDG+R+SV, vinner disse partiene 28 av 57 mandater. Tas Senterpartiet med, oppnås flertall med 35.

5) En eventuell koalisjon mellom ikke-sosialistiske partier vinner et hårfint flertall med 29 av 57 representanter (Frp+H+KrF+Sp+V).

6) Skulle målingen peke frem mot valgutfallet, vil Troms og Finnmark bli ett av mange fylker med Senterpartiet på vippen, og der partiet kan forhandle til begge sider.

7) Trygve Slagsvold Vedums (trolige) drøm om å vinne fylkesordførerne fra Nordmarka til Grense Jakobselv – dvs fylkene Innlandet, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark – kan fremdeles bli en realitet, så fremt Sp vil bruke sine mulige / sannsynlige vippeposisjoner til å forhandle med partier som vil tilby Sp fylkesordføreren.

8) Lojalitet mot stv 2017 i denne undersøkelsen (gjerdesittere i parentes):

R 67 (18)

SV 68 (14)

Ap 79 (15)

Sp 67 (22)

V 29 (39)

KrF 62 (16)

H 52 (26)

Frp 61 (23)

MDG 57 (13)

Gjerdesitterne – dvs velgere som stemte i 2017, men som nå svarer "ikke sikker" – blir en arena for valgkamp både i nord og ellers i landet.

9) Andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2017, men som iflg Respons vil stemme hvis "fylkestingsvalg i morgen":

R 3

SV 12

Ap 41

Sp 8

V 5

KrF 3

H 12

Frp 9

MDG 2

Ifølge matrisen er 37 pst av velgerne som ikke stemte i stv 2017 lengst i nord, aktivisert i den forstand at de vil stemme hvis "fylkestingsvalg i morgen". Valget vil gi svar på hvor stor del av velgerne som ikke stemte i stortingsvalget, som vil avgi stemme i fylkestingsvalget.

10) Tabellen angir fylkestingsvalg i sum Troms og Finnmark. Kolonnen for 2019 svarer til målingen.

Troms og Finnmark

F-1975 % F-1995 % F-1999 % F-2003 %
Ap 40 073 43,0 33 438 36,2 28 345 31,7 27 084 31,3
H 16 689 17,9 15 493 16,8 16 041 18,0 10 327 11,9
Frp 871 0,9 5 178 5,6 9 567 10,7 12 596 14,5
SV 7 952 8,5 7 613 8,2 8 448 9,5 12 629 14,6
Sp 10 150 10,9 12 774 13,8 10 205 11,4 8 603 9,9
KrF 10 257 11,0 6 023 6,5 7 196 8,1 5 562 6,4
V 3 830 4,1 4 533 4,9 3 216 3,6 2 311 2,7
MDG 0 0,0 491 0,5 341 0,4 363 0,4
R 574 0,6 3 671 4,0 1 807 2,0 1 814 2,1
Andre 2 804 3,0 3 170 3,4 4 161 4,7 5 314 6,1
Sum 93 200 92 384 89 327 86 603

F-2007 % F-2011 % F-2015 % F-2019 %
Ap 33 514 35,6 34 138 33,6 36 185 36,9 31 715 32,3
H 11 385 12,1 22 919 22,6 16 045 16,3 13 746 14,0
Frp 17 957 19,1 13 901 13,7 11 907 12,1 14 827 15,1
SV 7 502 8,0 5 677 5,6 6 011 6,1 9 917 10,1
Sp 8 096 8,6 7 224 7,1 8 547 8,7 15 612 15,9
KrF 4 210 4,5 3 715 3,7 3 531 3,6 2 651 2,7
V 3 320 3,5 4 351 4,3 5 274 5,4 2 160 2,2
MDG 471 0,5 1 065 1,0 3 864 3,9 2 357 2,4
R 2 408 2,6 2 786 2,7 4 457 4,5 4 222 4,3
Andre 5 281 5,6 5 744 5,7 2 368 2,4 982 1,0
Sum 94144 101520 98189 98189

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner