Poll of polls

Kommunevalget – 48 pst «opptalt»

Publisert 18. februar 2019. Sist endret 18. februar 2019.

1) Vi har tidligere meldt at målinger med partier som oppdragsgivere ikke lenger inngår i de elektroniske snittene på våre nettsider.

2) Per 18. februar 2019 er 35 kommuner målt med medier som oppdragsgivere, som dekker 38 pst av stemmene i kommunevalget 2015. Arbeiderpartiets landstendens med vår beregningsmåte er der 26,8 – Høyre 26,2 – Sp 13,2 – Frp 10,9 – SV 6,2 – MDG 4,4 – V 3,9 – KrF 3,8 – R 2,8 (elektronisk beregnet).

3) Jon Aabye fører dessuten en fortløpende landstendens med alle lokale målinger, der målinger med partier som oppdragsgivere også tas med. Vi har der inne 40 kommuner som samlet leverte 48 pst av stemmene i kvlg 2015.

4) Hvis sist publiserte måling i disse 40 kommunene blir valgresultatet, vil landsresultatet bli slik med vår beregningsmåte: (I parentes nivåene 1. januar 2019. Etter dette er kommuner med 27 pst av stemmene i kvlg 2015 målt).

Ap 27,6 (27,4)

H 25,9 (24,3)

Frp 10,5 (12,0)

SV 6,0 (6,4)

Sp 12,7 (12,4)

KrF 4,0 (3,8)

V 3,8 (4,6)

MDG 4,3 (3,5)

R 3,0 (3,0)

5) Endringene etter 1. januar er i hovedsak små, men skyldes for det meste Norstats måling i Oslo for NRK og Aftenposten.

6) Vi minner om feilkildene – dels ved målingene, dels ved beregningsmåten, og at målingene er tatt opp på ulike tidspunkter, i dette tilfellet juni 2018 – februar 2019.

Johan Giertsen

Del på Facebook