Poll of polls

Hvor er Venstres 2017-velgere?

Publisert 17. februar 2019. Sist endret 17. februar 2019.

1) Tabellen viser fra høyre (i) fordelingen av Venstres 2013-velgere i Respons for Aftenposten i mai 2017, og (ii) september 2017 i Respons for Aftenposten, Adresseavisen og Bergens Tidende, og (iii) Venstres netto utveksling mot Høyre og Arbeiderpartiet i disse undersøkelsene.

2) Tabellens to kolonner til venstre viser fordelingen av Venstres 2017-velgere i februar 2019 i snittet av fire målinger i februar – en kolonne i prosent og en i absolutte tall – og netto utveksling med Ap og H iht dette snittet.

3) Tallene antyder:

(i) At Venstre mobiliserte på et sent tidspunkt i 2017-valgkampen, i likhet med i 2005.

(ii) At Venstre i 2017 hentet Høyre-velgere i sluttfasen. Gitt Respons, styrket Venstre utvekslingen mot Høyre med netto kanskje 40.000 fra mai til september. Venstres brutto henting av Høyre-velgere steg for hver måling i august og september 2017, og var 39.000 i den avsluttende målingen fra Respons for Adresseavisen, Aftenposten og Bergens Tidende som ble tatt opp 4–6 sept 2017.

(iii) At Venstre kan gjøre gode valg (+4) med lavere lojalitet enn de fleste andre partier.

(iv) At Venstres 2017-velgere i februar 2019 grovt sett er delt i tre omtrent like deler – lojale, gjerdesittere, lekkasje.

(v) At rundt 3/4 av brutto-lekkasjen fra Venstre i februar 2019 er overganger til Arbeiderpartiet og Høyre.

(vi) At Venstres lekkasje til selverklærte "miljøpartier" er marginal.

4) Matrisen fra Respons i mai 17 har likheter med snittet av matrisene i februar 2019. Etter mai 2017 mobiliserte Trine Skei Grandes parti fra særlig midten / slutten av juni. Så blir spørsmålet om og når Venstre setter i verk mobiliseringen før valget 2021.

5) Bakgrunnstall – og særlig for et parti som Venstre – må leses med den største varsomhet. Tabellen antyder bare retninger, og kan ikke leses som en fasit.

Venstre 2019 vs 2017 – 2017- og 2013-velgerne

feb.19 feb.19 sep.17 mai.17
Til R 1 1000 4 0
Til SV 3 4000 8 0
Til Ap 16 20000 14 11
Til Sp 2 3000 8 7
Lojale V 37 47000 41 38
Til KrF 1 2000 0 2
Til H 11 14000 8 9
Til Frp 0 0 2 6
Til MDG 1 1000 2 4
Til "andre" 0 0 2 0
Ikke sikker / "gjerdet" 29 36000 10 24
Netto utveksling H vs V -8 000 28 000 -9 000
Netto utveksling Ap vs V -10 000 -10 000 -6 000
Andel aktiviserte hjm.sittere 4 5 8
Referansevalg 2017 2013 2013
Stemmer referansevalget 127 911 / 4,4 148 275 / 5,2 148 275 / 5,2
Barometertall 3 4,5 3,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V