Poll of polls

Hva har skjedd med Høyre?

Publisert 7. februar 2019. Sist endret 8. februar 2019.

1) Tabellen øverst inneholder snittet av hvordan Høyres 2017-velgere fordeler seg hos Respons for VG og Norstat for NRK og Aftenposten i stortingsmålingene i januar og februar 2019. Høyres snitt barometertall i disse målingene var 26,5 i januar og 22,9 i februar.

2) Dette snittet antyder et lojalitetsfall på rundt syv prosentpoeng, som svarer til rundt 50.000 velgere. Brutto lekkasje fra H til Ap på snittet av Respons og Norstat er 36.000 i februar. Rundt 11.000 går motsatt vei. Netto lekkasje ca 25.000 fra H til Ap i februar.

3) Et trekk ved begge disse målingene i januar var at Høyre scoret (uforholdsmessig) blant velgere som ikke stemte i 2017, men som sa til Norstat og Respons at de vil stemme «hvis stortingsvalg i morgen». Høyre hadde i januar oppslutning fra 35 pst av de aktiviserte hjemmesitterne på snittet av disse målingene. Et slikt nivå er (urealistisk) høyt. I februar var dette snittet falt til 18 pst.

4) Vi ser da viktige kilder til Høyres minus i februar vs januar på disse to målingene - svekket lojalitet og lavere oppslutning blant de aktiviserte hjemmesitterne. En motpost er flere gjerdesittere, i februar rundt 150.000.

5) Den neste tabellen redegjør for hvordan Høyres velgere fra 2013 og 2017 fordeler seg i målingene fra Respons i februar 2015, februar 2017 og februar 2019 - de to første for Aftenposten, den siste for VG. Lojaliteten var 63 i 2015 og 65 i 2017 (begge mot valget 2013) og 69 i 2019 (mot valget 2017).

6) Lojaliteten var til sammenligning 71 på den siste målingen fra Respons for Aftenposten før stortingsvalget 2017, den gang kombinert med et nullforhold mot Arbeiderpartiet (mot et minus i 2019). Merk at lojaliteten bare er en av flere kilder til oppslutningen til partiene.

7) Den tredje og siste tabellen illustrerer at velgerne ifølge Respons f.t. er lavt mobilisert. Svarprosenten på stortingsmålingen i februar 2019 var på 72. I siste måling fra Respons før valget 2017 var svarprosenten 83.

8) Vi retter en hjertelig takk til nyhetssjef Eva-Therese Grøttum i VG og kommentator Lars Nehru Sand i NRK for innsyn i overgangsmatrisene.

9) Feilkildene ved bakgrunnstall er større enn ved barometertall. Poenget med å vise til bakgrunnstall er ikke de nøyaktige nivåene, men å antyde hovedtendenser i velgernes vandringer.

Hvor er Høyres 2017-velgere?

Snitt NRK/Aftp/Norstat og Respons/VG

feb.19 jan.19
Lojale 67 74
Ikke sikker 21 11
Til Ap 5 6
Til Sp 1 2
Til V 0 1
Til SV 1 0
Til KrF 1 0
Til Frp 2 4
Til andre 1 1
Sum 732.897 732.897
Andel akt hjm.s 18 35
Sitt målingene 22,9 26,5
Svarpst Respons 72 75

Høyre 2019 – 2017 – 2015

Februar 2019, 2017, 2015: Respons for VG (2019) og Aftp (2017, 2015). I pst av velgerne i 2017 (feb 2019) eller i 2013 (feb 2015 og feb 2017).

2019 2017 2015
Til R 1 0 0
Til SV 0 0 0
Til Ap 5 6 14
Til Sp 1 3 1
Til V 1 2 2
Til KrF 2 0 1
Lojale H 69 65 63
Til Frp 3 4 3
Til MDG 1 0 0
Til andre 1 0 1
Ikke sikker 17 19 14
Sum 732.897 760.232 760.232
Målinger 22,9 24,4 21,7
Svarpst Respons 72 73 81

Februar 2019 – demobilisering

Svarprosent Respons for VG

feb.19 72
jan.19 75
des.18 79
nov.18 80
okt.18 79
sep.18 78
aug.18 75
sep.17 83

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H