Poll of polls

VL: H+KrF har 200.000 på gjerdet

Publisert 1. februar 2019. Sist endret 1. februar 2019.

Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap29,12,32,8
H22,5-4,02,1
Frp13,51,11,9
SV7,30,4-0,3
Sp11,20,0-2,3
KrF3,50,0-0,3
V2,7-0,7-1,9
MDG3,70,3-0,2
R4,40,3-0,3
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Stortinget – landsomfattende – Norstat for Vårt Land – publisert 31. januar 2019.

Vi takker kommentator Per Anders Hoel for informasjon om lojalitet og «ikke sikker» (= på «gjerdet») for Ap, H og KrF.

Målingen har rødgrønt flertall med 98 mandater for opposisjonen.

1) Arbeiderpartiets lojalitet er ifølge Norstat/VL på 73. Partiet har 16 pst av sine 2017-velgere på gjerdet. Egne gjerdesittere er de nærmeste å hente tilbake, og med 125.000 av 17-velgerne som er «ikke sikker», har Støres parti et potensiale for mobilisering. Lojalitet på 73 er nær snittet i lojalitet for Ap de siste månedene.

2) Høyres lojalitet er 68, som er lavere enn snittet siste halvår. Motposten er at 23 pst Erna Solbergs 2017-velgere har satt seg på gjerdet, svarende til 165.000 velgere.

3) Lekkasjen fra Ap og Høyre til andre partier er i hovedsak den samme ifølge Norstat – 11 pst av Ap sine 2017-velgere, 10 pst av Høyres 2017-velgere. (Lekkasje som en rest etter lojalitet og gjerdesittere). Vi vet ikke hvordan lekkasjen fordeler seg.

4) Kristelig Folkeparti har ifølge Norstat/VL en lojalitet på knapt 62. KrFs lojalitet første halvår 2018 var rundt 70. Ropstads parti har knapt 31 pst (!) av 2017-velgerne på gjerdet, som utgjør 38.000 velgere. Gitt dette, er KrFs lekkasje til andre partier bare rundt åtte pst av partiets 2017-velgere.

5) Sum gjerdesittere for partiene til statsministeren og barne- og familieministeren er 200.000.

6) Norstats tall for lojalitet og gjerdesittere for KrF bekreftes i grove trekk av snittet av andre målinger i januar der vi kjenner bakgrunnstallene, som samlet antyder ca 60 lojalitet, ca 25 på gjerdet, ca 15 i lekkasje til andre partier.

7) KrFs lojalitetsfall fra og med oktober 2018 (debatten om veivalget), sammenlignet med januar–september 2018 er ca ti prosentpoeng. Motposten synes i hovedsak å være en økning av antall gjerdesittere, og mindre en økning i lekkasjen til andre partier.

8) Feilkildene ved bakgrunnstall er større enn for målingenes barometertall, men Norstat for VL reiser spørsmålet om endringene i partienes oppslutning de siste ukene i det vesentlige skyldes hjemmesittere og gjerdesittere, og mindre overganger mellom partiene. Vi vet mer om det når vi i neste uke får flere målinger.

9) Gjerdesitterne er en nøkkel til å forstå valget i 2017. Regjeringspartiene hadde første halvår 2017 flere gjerdesittere enn opposisjonen, og når gjerdesitterne gradvis lot seg mobilisere av det partiet disse stemte på i 2013, var det blant de viktigste årsakene til at Erna Solberg og Siv Jensen kunne fortsette i regjering.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H