Poll of polls

Kommunene januar: Frp+H+R+Sp+SV opp

Publisert 31. januar 2019. Sist endret 1. februar 2019.

1) Tabellen gjengir målinger om kommunevalg publisert i januar 2019, utarbeidet av Jon Aabye.

2) I januar er det publisert målinger i ni kommuner som samlet leverte 11 pst av stemmene i kommunevalget 2015.

3) Utvalget av kommuner er neppe representativt for landet. Tabellen må derfor leses med varsomhet. Suppleres tabellen for januar med Oslo, og hvis Høyre der måles til det samme som i valget 2015 (31,8 pst), vil landstendensen for Høyre i januar gå fra 30 pst til 25. Da er vi nær Høyres nivå på alle målte kommuner i 2018 / 2019.

4) Partiene som i målinger i januar 2019 er i pluss og minus mot 2015, er de samme som på lokale målinger i 2018: Pluss for Frp+H+R+Sp+SV, minus for de øvrige.

5) Så langt er to kommuner målt etter at regjeringsplattformen ble presentert (Fredrikstad og Kvinnherad). Vi vet derfor f.t. ikke om, og eventuelt hvordan, regjeringsutvidelsen vil virke inn på målinger om kommunevalg.

6) Partienes landstendens i kommunevalget gitt vår beregningsmåte, forutsatt alle målte kommuner i 2018 og 2019 (i parentes landstendens for lokale målinger om kommunevalg publisert i januar 2019):

Ap 27,1 (25,0)

H 24,4 (30,2)

Frp 11,7 (10,2)

SV 6,5 (6,1)

Sp 13,0 (13,3)

KrF 3,7 (3,0)

V 4,7 (4,4)

MDG 3,7 (3,3)

R 2,9 (2,6)

7) Beregningen for alle kommunene dekker lokale målinger publisert fra 15. februar 2018 til 31. januar 2019, som dekker 38 kommuner og 47 pst av stemmene i kommunevalget 2015.

Arbeiderpartiet jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 9952 10438 34,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 898 665 24,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4417 4237 31,6 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 7615 5617 24,3 InFact/ØP 17.jan
Bergen 49510 30880 20,6 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 5505 4389 26,3 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 5620 4692 27,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 15976 14259 29,4 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1263 1261 32,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 100756 76438 25,03

Høyre jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 6779 6069 20,7 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 140 198 32,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 2508 2942 27,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 4448 5534 28,8 InFact/ØP 17.jan
Bergen 28933 41478 33,2 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 2557 3419 31,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1927 2593 31,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 5416 6947 29,7 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 1992 1991 23,2 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 54700 71171 30,15

Frp jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 3602 3368 8,9 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 202 180 8,4 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 4022 2982 7,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 3584 3333 8,8 InFact/ØP 17.jan
Bergen 11428 14655 12,1 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 611 904 14,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 633 704 10,5 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 4332 4665 10,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 497 451 8,6 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 28911 31242 10,23

SV jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 2649 3502 5,4 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 77 161 8,6 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 783 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 537 1090 8,4 InFact/ØP 17.jan
Bergen 9139 13346 6,0 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 413 472 4,7 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 510 630 5,1 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 850 959 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 14175 20943 6,09

Sp jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 729 1167 13,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 109 214 16,7 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 690 904 11,1 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1144 1383 10,3 InFact/ØP 17.jan
Bergen 2614 5757 18,7 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 1589 1873 10,0 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 1020 1704 14,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 936 1092 9,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 892 1147 10,9 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 9723 15241 13,31

KrF jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1044 934 4,9 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 40 13 1,8 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 355 229 3,5 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 1346 923 3,7 InFact/ØP 17.jan
Bergen 7884 3009 2,1 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 523 210 2,2 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 392 358 5,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1462 1323 4,9 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 320 234 4,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 13366 7233 2,95

Venstre jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1644 2168 7,3 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 323 126 2,1 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 523 162 1,7 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 917 503 3,0 InFact/ØP 17.jan
Bergen 7188 5626 4,3 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 554 288 2,9 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 901 531 3,2 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1023 1158 6,2 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 175 80 2,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 13248 10642 4,43

MDG jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 1475 1267 3,7 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 43 13 1,3 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 352 351 4,2 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 862 461 2,3 InFact/ØP 17.jan
Bergen 7875 6411 3,5 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 364 223 2,6 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 821 395 2,0 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 1314 959 3,1 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 216 177 3,5 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 13322 10257 3,27

Rødt jan 2019

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Tromsø 4788 3968 1,6 Norfakta/iTromsø 11.jan
Frøya 0 213 0,0 Norfakta/Frøya.no 14.jan
Ullensaker 0 270 0,0 InFact/RB 14.jan
Nye Larvik 290 545 3,7 InFact/ØP 17.jan
Bergen 3045 4841 3,1 Sentio/BA 17.jan
Gjøvik 512 878 3,4 Sentio/OA 23.jan
Lillehammer 359 605 3,3 Sentio/GD 23.jan
Fredrikstad 380 893 4,6 Sentio/FB 29.jan
Kvinnherad 0 0 0,0 Norfakta/Grenda 31.jan
Godkjente stemmer 9374 12213 2,57

Johan Giertsen

Del på Facebook