Poll of polls

Lillehammer + Gjøvik: H+Sp+R+SV opp – Ap ned

Publisert 23. januar 2019. Sist endret 23. januar 2019.

Lillehammer – kommunevalg – Gudbrandsdølen Dagningen.

Gjøvik – kommunevalg – Oppland Arbeiderblad.

Begge målingene opptatt av Sentio 15–19 januar 2019, publisert 23. januar.

1) Jon Aabye har i tabellen nederst summert målingene i begge byene, gitt samme antall godkjente stemmer i kommunevalget 2015.

2) Arbeiderpartiet fikk 43,7 pst i sum Lillehammer og Gjøvik i 2015. Målingene i januar ville gitt 35,7. Fallet i prosentpoeng er åtte. Fallet i prosent er atten.

3) Ap er ned 7,5 pp i Lillehammer og ned 8,5 pp i Gjøvik

4) Høyre har i sum begge byene pluss seks prosentpoeng mot 2015, som svarer til +34 prosent.

5) Senterpartiet har pluss 3,8 – svarende til 37 prosent.

6) Rødt er opp 2,4 prosentpoeng. SVs fremgang er marginal – 0,7 pp.

7) Vi anbefaler redaktør Grotlis analyse av undersøkelsen for Lillehammer i Gudbrandsdølen Dagningen. Han reiser spørsmålet om Arbeiderpartiet kan tape ordføreren. En av forutsetningene for at det skal kunne skje er at Høyre og Senterpartiet finner sammen.

Innlandet

Sum Jevnaker, Gran, Lunner (Sentio/Hadeland), Hamar, Stange, Løten, Ringsaker (Sentio/HA), Lillehammer (Sentio/GD) , Gjøvik (Sentio/OA). Lillehammer og Gjøvik jan 2019. De øvrige nov og des 2018.

K-2015 % K-2019 % Landstend.
Ap 35023 42,2 30993 37,4 29,19
H 10952 13,2 13816 16,7 29,23
Frp 4357 5,3 4333 5,2 9,42
SV 3074 3,7 4189 5,1 5,61
Sp 8790 10,6 13222 15,9 12,77
KrF 2488 3,0 1847 2,2 4,05
V 3693 4,5 2559 3,1 3,82
MDG 3469 4,2 2783 3,4 3,41
R 1219 1,5 2207 2,7 3,57
Andre 9857 11,9 6973 8,4
Godkj.stemmer 82922 82922

Sum Lillehammer og Gjøvik

Sentio for GD (L'hammer) og Oppl Arb.bl (Gjøvik) – opptatt 15–19 jan.

K-2015 % K-2019 % Landstend.
Ap 11125 43,7 9081 35,7 26,93
H 4484 17,6 6012 23,6 31,07
Frp 1244 4,9 1608 6,3 12,24
SV 923 3,6 1102 4,3 4,92
Sp 2609 10,3 3577 14,1 11,64
KrF 915 3,6 568 2,2 3,38
V 1455 5,7 819 3,2 3,10
MDG 1185 4,7 618 2,4 2,22
R 871 3,4 1483 5,8 3,35
Andre 638 2,5 581 2,3
Godkj.stemmer 25449 25449

Gjøvik 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / OA 23/1-19
Ap 38,1 27,3 29,1 33,5
Høyre 15,9 21,1 22,6 26,1
Frp 8,0 8,7 8,7 6,9
SV 6,2 5,6 5,8 3,6
Sp 17,1 19,5 13,8 14,3
KrF 2,3 2,4 2,6 1,6
Venstre 3,2 3,3 3,9 2,2
MDG 2,7 2,1 2,7 1,7
Rødt 3,9 5,9 4,3 6,7
Andre 2,5 4,1 6,5 3,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 68,0 60,3 55,7 59,8
Frp + H + KrF + V 29,5 35,6 37,9 36,8
Sp + KrF + V 22,7 25,2 20,3 18,1

Gjøvik leverte ved kommunevalget 2023 13 541 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Lillehammer 1979-2019

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 MI / GD 19/10-18 Sentio / GD 23/1-19
Ap 36,2 28,8 28,4 41,8 38,0
Høyre 16,4 25,2 24,7 19,1 21,0
Frp 6,3 5,2 5,5 2,9 5,7
SV 9,8 8,4 8,9 4,8 5,1
Sp 13,0 5,7 7,5 12,8 13,8
KrF 1,7 1,9 1,9 3,6 2,9
Venstre 4,2 4,8 4,5 3,2 4,3
MDG 4,9 5,2 5,7 4,4 3,2
Rødt 5,1 5,4 4,5 6,1 4,9
Andre 2,4 9,3 8,5 1,2 1,1
R + SV + MDG + Ap + Sp 69,0 53,5 55,0 69,9 65,0
Frp + H + KrF + V 28,6 37,2 36,6 28,8 33,9
Sp + KrF + V 18,9 12,5 13,9 19,6 21,0

Lillehammer leverte ved kommunevalget 2023 13 907 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Innlandet fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner