Poll of polls

Hvilke kommuner er nærmest landsresultatet?

Publisert 25. april 2011. Sist endret 30. april 2011.

Er noen kommuner og fylker erfaringsmessig nærmest det nasjonale valgresultatet? Hvis ja, ville det være nærliggende å følge disse kommunene og fylkene tett.

En gjennomgang av de fem siste kommunestyre-, fylkestings- og stortingsvalgene viser at det her er begrenset med regelmessige sammenhenger. Dette må antagelig sees i lys av at norske velgere er ganske troløse.

Med avvik menes her avvik mellom valgresultatet i kommunen/fylket ift det nasjonale valgresultatet. Avviket for kommunen/fylket fremkommer ved at avviket i prosentpoeng for hvert av stortingspartiene pluss Rødt og "Andre" (sistnevnte betraktes i beregningen som ett parti) ift deres respektive nasjonale valgresultatet summeres.

I land hvor velgerne normalt er mer trofaste mot sine partier kan det være enklere å finne valgdistrikter som ofte er i nærheten av det nasjonale resultatet, jfr. USA hvor Ohio, Colorado, Florida, Nevada, Pennsylvania, Virginia er eksempler ved presidentvalg.

Lunner kommune hadde minst avvik fra landsresultatet ved kommunevalget i 2007. Ås kommune hadde lavest sum avvik hvis vi ser på de fem kommunevalgene 1991-2007.

Ski kommune er den eneste i ti på topp i begge grupper, dvs inne blant de ti kommunene med lavest avvik i 2007 og med lavest avvik i kommunevalgene 1991-2007 sett samlet.

Hordaland hadde minst avvik fra landsresultatet ved fylkestingsvalget i 2007. Østfold hadde lavest sum avvik hvis vi ser på de fem fylkestingsvalgene 1991-2007.

Buskerud hadde minst avvik fra landsresultatet ved stortingsvalget i 2009. Østfold hadde lavest sum avvik hvis vi ser på de fem stortingsvalgene 1993-2009.

Østfold, Buskerud og Hordaland er de tre fylkene som er i "teten" i alle de nevnte fylkesresultatene med hensyn til minste avvik fra landsresultatet ved fylkestings- og stortingsvalg.

Minste sum avvik fra kommunestyrevalget 2007

Lunner 10,1
Gjerdrum 13,2
Molde 16,8
Stord 17,4
Larvik 17,8
Ski 18,6
Harstad 18,7
Sørum 18,7
Austrheim 18,7
Gildeskål 18,8

Minst sum avvik fra kommunestyrevalgene 1991-2007

Ås 225,6
Arendal 227,8
Kongsberg 230
Larvik 230,9
Bergen 239,1
Ski 244
Enebakk 244,2
Sortland 245,9
Halden 249,7
Meløy 249,7

Minste sum avvik fra fylkestingsvalget 2007

Hordaland 15,9
Buskerud 16,2
Vestfold 17,4
Østfold 17,8
Aust-Agder 18
Troms 20,4

Minste sum avvik fra fylkestingsvalgene 1991-2007

Østfold 74,9
Hordaland 78,8
Buskerud 87,4
Nord-Trøndelag 93,3
Telemark 97,7
Troms 101,4

Minste sum avvik fra stortingsvalget 2009

Buskerud 12,1
Hordaland 12,9
Vestfold 14,1
Telemark 14,9
Østfold 15,2
Troms 15,2

Minste sum avvik fra stortingsvalgene 1993-2009

Østfold 72,8
Hordaland 73,7
Buskerud 77,1
Sør-Trøndelag 78,8
Telemark 82,8
Vestfold 85,8

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook