Poll of polls

Erna vs Jens – 2018 vs 2010

Publisert 31. desember 2018. Sist endret 31. desember 2018.

Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i desember 2018.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt november 28,7 25,4 12,8 6,3 11,3 3,9 3,7 2,7 3,9 1,4
Snitt desember 27,7 25,0 13,0 7,0 11,4 3,6 3,6 3,0 4,1 1,3
Endring -0,9 -0,5 0,2 0,7 0,1 -0,3 -0,1 0,3 0,2 0,0
Sterkeste 30,0 26,5 14,6 8,8 12,2 4,1 4,4 3,7 5,1 2,4
Svakeste 26,0 22,9 12,0 5,5 10,4 3,0 3,0 2,4 2,7 0,0
Sprik 4,0 3,6 2,6 3,3 1,8 1,1 1,4 1,3 2,4 2,4

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i november og i desember.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Respons / VG -2,4 -0,8 0,7 2,8 0,2 -0,1 -0,7 -0,5 0,0 0,8 5/12-2018
Sentio / DN 5,0 -2,6 -1,7 -2,0 2,2 -1,2 -0,2 0,0 0,4 0,1 6/12-2018
Norfakta / Nat. / KK -0,7 -0,2 -1,2 2,4 -0,1 -0,2 -0,8 0,3 -0,8 1,5 8/12-2018
Opinion / ANB -1,2 -3,3 3,8 -0,2 0,0 -0,4 0,7 0,3 0,2 0,0 12/12-2018
Norstat / VL -2,2 1,9 -0,8 0,3 -0,8 -0,8 0,2 0,5 0,8 -1,7 19/12-2018
Ipsos / Dagbladet -2,7 1,6 0,0 2,0 -1,3 0,5 -0,6 1,2 -0,9 0,2 20/12-2018
Snitt disse målingene -0,7 -0,6 0,1 0,9 0,0 -0,4 -0,2 0,3 -0,1 0,2

1) Størst endring mot november er minus 1 pp for Arbeiderpartiet – fra 28,7 til 27,7. Motposten er at SV har størst pluss – fra 6,3 til 7,0.

2) Årsaken til Arbeiderpartiets stagnasjon har vi vært inne på tidligere – partiet har i denne stortingsperioden (ennå) ikke maktet å etablere en (lang)varig positiv utveksling av velgere mot konkurrentene, som særlig er Sp, SV, R og H.

3) Høsten har vært preget av stabilitet blant velgerne tross støy.

4) Stabiliteten illustreres ved at summen av Ap+SV+Sp+MDG+R har vært 52,2 (august) – 51,1 (september) – 51,7 (oktober) – 52,9 (november) – 53,2 (desember). Mediene har brukt mange sterke karakteristikker i år, men sterke ord passer ikke på de begrensete velgerbevegelsene.

5) De tre regjeringspartiene – Frp+H+V – fikk 44,6 i stortingsvalget 2017. Snittet i desember 2018 er 41,6. Forholdstallet er 0,93 – svarende til et minus på syv pst.

6) Partiene i Stoltenberg II – Ap+Sp+SV – fikk 47,6 da denne regjeringen ble gjenvalgt i 2009. Desember 2010 svarer derfor til desember 2018 for de to regjeringene, dvs. desember i år to i andre stortingsperiode. I desember 2010 hadde partiene i Stoltenberg II sum 36,8 pst. Forholdstallet mot valget 2009 var 0,77 – som svarer til et minus på 23 pst.

7) Velgerbevegelsene i desember 2010 – sammenlignet med valget 2009 – var derfor større enn bevegelsene i desember 2018, sammenlignet med valget 2017.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
Desember 2018 53 86 89 76 79 7 2 45 68 71 71 51 74 48
November 2018 55 89 92 80 83 1 1 48 72 75 75 54 78 51
Oktober 2018 51 84 92 79 82 1 1 47 72 80 75 58 83 50
September 2018 49 81 84 72 75 8 1 48 73 76 76 54 79 51
August 2018 48 81 88 76 79 8 2 46 68 75 71 56 78 49
Juli 2018 46 78 87 73 75 1 3 49 76 85 78 60 87 51
Juni 2018 45 75 82 70 77 8 2 49 70 77 77 63 84 56
Mai 2018 45 77 84 71 78 1 2 48 75 82 82 62 89 55
April 2018 43 76 83 70 73 8 1 46 74 81 77 56 84 49
Mars 2018 43 75 82 70 78 1 2 49 76 83 84 64 91 57
Februar 2018 45 76 83 70 78 1 2 51 75 82 83 66 90 59
Januar 2018 42 75 82 69 76 1 2 52 77 84 84 66 91 59
Desember 2017 47 79 86 73 80 1 2 47 73 80 80 61 87 54
November 2017 48 80 83 70 78 1 2 48 75 78 83 59 86 56
Oktober 2017 48 79 82 70 78 1 3 49 75 78 83 60 86 57
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger