Poll of polls

Støres skjema til 30 pst

Publisert 28. desember 2018. Sist endret 29. desember 2018.

1) Arbeiderpartiet fikk 33,0 pst i kommunevalget 2015 og 33,6 i fylkestingsvalget.

2) Arbeiderpartiets situasjon på kommune- og fylkesmålingene sommeren 2018 kunne i korthet oppsummeres slik:

(i) Lav lojalitet.

(ii) Null- eller minusforhold mot konkurrentene (særlig Sp, SV, R, H).

(iii) Et storby-problem i Oslo, Bergen og Trondheim.

3) Ser vi på utgangen av året, finner vi:

(i) Lojaliteten er styrket.

(ii) Bytteforholdet mot andre partier er bedre, men (ennå) ikke på det nivået som kreves for 30 pluss.

(iii) Storby-problemet er marginalt mindre.

4) Et skjema til 30 prosent i lokalvalget forutsetter derfor særlig at (i) Ap må makte å få et (klart) positivt bytteforhold mot konkurrentene blant 2017-velgerne (de fleste lokale målinger vektes mot 2017) – og (ii) partiet må styrke seg i storbyene.

5) Publiserte målinger høsten 2018 antyder f.t. et stemme-underskudd på nesten 45.000 for Arbeiderpartiet i summen av Oslo, Bergen og Trondheim (sammenlignet med 2015). Skulle det vedvare, blir det vanskelig å få over 30 pst.

6) Tas de tre største byene bort fra kommuneberegningen under, får Ap en landstendens på 29,3.

7) Tabellene har som forutsetning samme antall godkjente stemmer i kommunene og fylkene som i 2015, med stemmetall i 2015 og stemmetallet neste år hvis sist publiserte måling blir resultatet. Landstendensen bygger på vår rendyrkete prosentmetode. Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

8) Vi takker Jon Aabye for beregningene. Tabellene er utarbeidet før målingene i Kristiansund og Lillestrøm i romjulen, men disse fører bare til marginale forskjeller for Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet – kommunevalget

K-2015: 33,0. Målinger i 35 kommuner publisert 15 feb -- 19 des med 1.099.617 stemmer i k-2015 = 46% av 2.392.381 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 618 710 37,9 Norfakta/Marst 15.feb
Nye Larvik 7615 5219 22,6 InFact/ØP 22.mar
Rana 5157 2751 17,6 InFact/RB 15.mai
Kvinnherad 1263 1078 28,2 Norfakta/Kvinnher 04.jun
Lillesand 1222 1260 34,0 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 537 412 25,3 InFact/Lilles.p 19.jun
Oslo 102431 81708 26,3 Respons/VG 07.sep
Bodø 6861 5725 27,5 InFact/AN 08.sep
Nye Sandnes 11113 8462 25,1 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Stavanger 16828 16421 32,2 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Kristiansand 13055 11042 27,9 Respons/Fævn 10.sep
Nye Narvik 3024 3269 35,7 InFact/Fremover 12.sep
Oppdal 1099 761 22,8 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 13259 12008 29,9 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 7687 6456 27,7 InFact/TB 02.okt
Færder 4094 3302 26,6 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 4417 4399 32,9 Norfakta/Frp 04.okt
Fredrikstad 15976 16145 33,3 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 9952 7570 25,1 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 5620 5161 30,3 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 11144 9907 29,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 8186 7731 31,2 Sentio/ØB 23.okt
Trondheim 36174 27823 25,4 Respons/Adressa 20.nov
Lier 3597 3009 27,6 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 13754 13691 32,8 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 2226 2142 31,7 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 2100 2106 33,1 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 7302 6516 29,4 Sentio/HA 03.des
Lunner 1807 1801 32,9 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 1565 1190 25,1 Sentio/HA 05.des
Stange 4324 3086 23,5 Sentio/HA 06.des
Hamar 5408 5839 35,6 Sentio/HA 06.des
Risør 1358 1377 33,5 Sentio/AAB 06.des
Jevnaker 1392 1374 32,6 Sentio/Hadel. 16.des
Bergen 49510 34412 22,9 Respons/BT 19.des
Godkjente stemmer 381675 315863 27,30

Arbeiderpartiet – fylkestingsvalget

F-2015: 33,6. Målinger i 9 fylker publisert 14 aug -- 27 nov med 1.868.742 stemmer i F-2015 = 85% av 2.208.202 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Vestland 87903 60130 23,0 Respons/Høyre 14.aug
Finnmark 13912 11660 28,2 InFact/iFinnmark 25.aug
Oslo 102431 81708 26,8 Respons/VG 07.sep
Rogaland 53390 46041 29,0 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Viken 162073 140187 29,1 Sentio/Høyre 13.sep
Agder 34292 29995 29,4 Respons/Fævn 14.nov
Innlandet 67386 63082 31,5 Markedsinfo/GD 16.nov
Trøndelag 77303 64202 27,9 Respons/Adressa 21.nov
Møre og Romsdal 25240 25069 33,4 Respons/Smp/RB 27.nov
Godkjente stemmer 623930 522074 28,12

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap