Poll of polls

Bredest smil i 2019 – Bj. Moxnes?

Publisert 25. desember 2018. Sist endret 25. desember 2018.

1) Rødt brøt sperregrensen på snittet av stortingsmålingene i april i år, og har deretter hatt snitt over fire i juni, august, september og desember.

2) På vår poll of polls for fylkestingsvalget passerte Rødt fire prosent den 25. juni, og har så i hovedsak hatt rundt eller over fire.

3) Oslo kan bli avgjørende – både for om Rødt kan beholde makten som avtalen med byrådet muliggjør, og fordi et sterkt valg i Oslo vil løfte det nasjonale resultatet for Bjørnar Moxnes og hans partifeller.

4) Rødt i Oslo er i tabellene under oppført med sist publiserte måling som er Respons for VG den 7. september med Rødt på 6,9. De tre andre målingene som er publisert i Oslo i år har Rødt på 9,3 (Sentio/Ap 13. mai) – 8,7 (Rsp/VG 30. mai) – 11,8 (Rsp/H 26. juni). Rødt i hovedstaden kan derfor ha tosifret oppslutning inne med en vellykket valgkamp.

5) Settes Rødt i Oslo til ti pst i fylkestingsberegningen i tabellen under, får Rødt en landstendens på over 4,5. Utvekslingen mot Ap, SV og MDG vil avgjøre om Rødt kan få et så sterkt resultat i Oslo.

6) Poll of polls for Rødt i kommunestyrevalget vs fylkestingsvalget har f.t. forskjell på ett prosentpoeng – 2,9 vs 3,9.

7) Noen årsaker er at Rødts startpunkt fra 2015 er bedre i fylkestingsvalget (2,2 vs 2,0) – flere kommunemålinger er vektet mot 2015 som under ellers like forhold gir Rødt noe lavere nivåer enn vekting mot 2017 som dominerer blant fylkestingsmålingene – kommunemålingene dekker 46 pst av stemmene i 2015, og Rødts relative fremgang er trolig større i kommuner som ikke er målt enn i kommuner som er målt (fylkestingsmålingene dekker 85 pst av stemmene i 2015).

8) Tabellene har som forutsetning samme antall godkjente stemmer i kommunene og fylkene som i 2015, med stemmetall i 2015 og stemmetallet neste år hvis sist publiserte måling blir resultatet. Landstendensen bygger på vår rendyrkete prosentmetode. Vi minner om feilkildene ved både målingene og beregningsmåten.

9) Vi takker Jon Aabye for beregningene.

Rødt – kommunevalget

K-15: 2,0. Målinger i 35 kommuner publisert 15 feb -- 19 des med 1.099.617 stemmer i k-2015 = 46% av 2.392.381 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Austevoll 0 18 Norfakta/Marst 15.feb
Nye Larvik 290 524 3,6 InFact/ØP 22.mar
Rana 356 649 3,6 InFact/RB 15.mai
Kvinnherad 0 0 Norfakta/Kvinnher 04.jun
Lillesand 0 0 InFact/Lilles.p 19.jun
Birkenes 0 0 InFact/Lilles.p 19.jun
Oslo 16174 22109 2,7 Respons/VG 07.sep
Bodø 2356 1318 1,1 InFact/AN 08.sep
Nye Sandnes 206 372 3,6 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Stavanger 779 2155 5,4 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Nye Kristiansand 867 987 2,2 Respons/Fævn 10.sep
Nye Narvik 454 530 2,3 InFact/Fremover 12.sep
Oppdal 0 10 Norfakta/Opp 20.sep
Nye Lillestrøm 196 1155 11,6 InFact/RB 21.sep
Nye Tønsberg 210 982 9,2 InFact/TB 02.okt
Færder 372 765 4,1 InFact/TB 02.okt
Ullensaker 0 0 Norstat/Frp 04.okt
Fredrikstad 380 1026 5,3 Sentio/Ap 09.okt
Tromsø 4788 2501 1,0 InFact/Nordlys 17.okt
Lillehammer 359 753 4,1 Markedsinfo/GD 19.okt
Sarpsborg 223 596 5,3 Sentio/Ap 20.okt
Nordre Follo 395 878 4,4 Sentio/ØB 23.okt
Trondheim 2155 4797 4,4 Respons/Adressa 20.nov
Lier 0 69 Sentio/Lierp. 21.nov
Nye Drammen 314 921 5,8 Sentio/DT 22.nov
Øvre Eiker 71 105 2,9 Sentio/DT/Eikerbl/Bgdp. 02.des
Gran 67 66 1,9 Sentio/Hadel. 02.des
Ringsaker 0 43 Sentio/HA 03.des
Lunner 143 183 2,5 Sentio/Hadel. 04.des
Løten 0 11 Sentio/HA 05.des
Stange 0 96 Sentio/HA 06.des
Hamar 138 283 4,0 Sentio/HA 06.des
Risør 0 95 Sentio/AAB 06.des
Jevnaker 0 42 Sentio/Hadel. 16.des
Bergen 3045 7066 4,6 Respons/BT 19.des
Godkjente stemmer 34338 51105 2,93

Rødt – fylkestingsvalget

F-15: 2,2. Målinger i 9 fylker publisert 14 aug -- 27 nov med 1.868.742 stemmer i F-2015 = 85% av 2.208.202 stemmer.

2015 2019 Landstendens Kilde Dato
Vestland 4296 9030 4,5 Respons/Høyre 14.aug
Finnmark 312 1090 7,5 InFact/iFinnmark 25.aug
Oslo 16174 22109 2,9 Respons/VG 07.sep
Rogaland 1335 3261 5,3 Respons/Stvgr Aften 10.sep
Viken 6251 11522 4,0 Sentio/Høyre 13.sep
Agder 1362 1836 2,9 Respons/Fævn 14.nov
Innlandet 2015 7539 8,0 Markedsinfo/GD 16.nov
Trøndelag 3115 7112 4,9 Respons/Adressa 21.nov
Møre og Romsdal 518 836 3,5 Respons/Smp/RB 27.nov
Godkjente stemmer 35378 64335 3,91

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om R

Vis alle artikler om R