Poll of polls

2018 vs 2014: Sp+SV+R+H+Frp opp

Publisert 21. desember 2018. Sist endret 21. desember 2018.

1) Vi er i desember i stortingsperiodens andre år. Snittet i desember 2018 kan derfor sammenlignes med desember 2014.

2) Partier som er i pluss i denne fireårsperioden er Senterpartiet + SV + Rødt + Høyre + Fremskrittspartiet.

3) Tabellen viser også at desember i år to av stortingsperioden ikke nødvendigvis peker ut en retning mot resultatet i det neste stortingsvalget.

4) De fire partiene som på nyåret skal forhandle om en mulig flertallsregjering fikk 43,9 pst på snittet i desember 2014. I valget september 2017 fikk de samme partiene 48,8 pst. Summen for de fire partiene er 45,2 i desember i år.

5) Så vil sperregrensen (trolig) spille en (avgjørende) rolle også i 2021, men ingen kan i dag forutsi hvordan de 19 utjevningsmandatene kan bli fordelt.

Des 2018 – stv 2017 – des 2014

Snitt nasjonale stortingsmålinger

des.18 stv.17 des.14 18 vs 14
Ap 27,7 27,4 41,4 -13,7
Sp 11,4 10,3 5,2 6,2
SV 7 6 3,8 3,2
MDG 3 3,2 3,5 -0,5
R 4,1 2,4 1,3 2,8
Ap+Sp+SV 46,1 43,7 50,4 -4,3
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,2 49,3 55,2 -2
Frp 13 15,2 11,3 1,7
H 25 25 22,5 2,5
KrF 3,6 4,2 5,4 -1,8
V 3,6 4,4 4,7 -1,1
Frp+H 38 40,2 33,8 4,2
Frp+H+KrF+V 45,2 48,8 43,9 1,3

Johan Giertsen

Del på Facebook