Poll of polls

Nei til bompenger – vinner i Bergen

Publisert 19. desember 2018. Sist endret 19. desember 2018.

Kommunevåpen
Bergen kommune
Folketall: 269 205
Fakta om målingen
Respons for BT.
OEEV
Ap26,30,27,8
H30,2-4,53,7
Frp11,11,70,6
SV9,5-1,1-0,5
Sp2,30,00,0
KrF2,9-0,5-0,5
V4,00,1-1,0
MDG3,50,1-1,7
R5,40,71,4
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Bergen – kommunevalg – Respons for Bergens Tidende – publisert 19. desember 2018.

Vi takker Bergens Tidende for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Politikk er en uforutsigbar aktivitet. Hvem hadde for få uker siden trodd at bergenserne skulle gå inn i valgåret 2019 med «Nei til bompenger» som vinneren ved årets utgang?

2) Denne aksjonen fikk 0,6 pst hos Respons/BT/VG i august – 1,7 pst hos Respons/SV i november – 3,0 hos Respons/BT i desember.

3) Målingen på tre pst gir to mandater i Bergen bystyre. De fire partiene som skal forhandle om regjering (Frp+H+KrF+V) henter 33 mandater – venstresiden 32 (Ap+Sp+SV+MDG+R). Gitt de rikspolitiske blokkene, er bompengeaksjonen på vippen i landets nest største by.

4) Byrådspartiene (Ap+KrF+V) fikk 49 pst i valget 2015, og ble nå målt til 33 pst.

5) Målingen føyer seg inn i en rekke i Bergen i år der det er vanskelig å se hvilket byråd som kan bli etablert. Se om dette kommentaren 19. desember fra Bergens Tidendes politiske redaktør.

6) Respons har i november og desember målt Bergen to ganger med 1.400 spurte (800 for SV og 600 for BT). Bompengeaksjonen har hatt i overkant av 20 respondenter samlet. Det er et styrketegn for aksjonen at respondentene i hovedsak kommer ved overganger fra etablerte partier.

7) Av de 20+ respondentene, er det bare en hjemmesitter fra valget i 2017. Hadde aksjonen vært hjemmesitter-drevet, ville sannsynligheten for en døgnflue vært større enn tilfellet er nå.

8) Et annet trekk ved bompengeaksjonen i Bergen er at den henter velgere fra de fleste partiene.

(i) Overganger til bompengeaksjonen i prosent av partienes oppslutning i Bergen i 2017 – Respons for SV nov 2018:

Arbeiderpartiet 1,2 pst

Høyre 1,0 pst

Fremskrittspartiet 4,9 pst.

(ii) Overganger til bompengeaksjonen i prosent av partienes oppslutning i Bergen i 2017 – Respons for BT des 2018:

SV 3,6 pst

Venstre 4,3 pst

Høyre 3,3 pst

Fremskrittspartiet 5,6 pst

(iii) Merk usikkerhet når matrisene brytes ned slik, men vi legger ut disse tallene, så kan leserne selv tolke inn feilkildene.

9) Et tredje trekk ved målingene i Bergen er at bompengeaksjonen henter flest velgere i bydelene Åsane og Arna, som samlet har 55.000 innbyggere nord og øst for bykjernen (over 40.000 i Åsane).

10) I målingen fra SV hentet bompengeaksjonen fem pst i Åsane og Arna, i målingen fra BT ni pst. Det kan reflektere en skepsis i særlig Åsane mot tung bompengefinansiering når bybanen etter planen skal bygges på 2020-tallet til denne nordligste bydelen i Bergen. Kan en slik skepsis flytte et større antall velgere, er det brakt inn en ny usikkerhet foran kommunevalget i landets nest største by.

11) Et bompenge«opprør» i Bergen og andre byer der denne aksjonen har målbar oppslutning (Stavanger og Sandnes, Respons for Stvgr Aftenbl) vil nok ta andre former enn demonstrasjonene i Frankrike. Det går likevel en linje fra de gule vestene i Paris til Bergen, Stavanger og Sandnes.

12) Partier som ser bort fra signalene som disse målingene gir, kan få en ubehagelig valgnatt i september neste år.

Bergen – lojalitet mot stv 2017

Des 17: Rsp/H. Mars+jun+des 18: Rsp/BT. Aug 18: Rsp/BT/VG. Jun II+sep+okt 18: Sentio/BA. Nov 18: Rsp/SV. Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.18 74 66 69 26 36 46 67 61 46
nov.18 87 64 66 64 50 50 63 55 49
okt.18 93 64 63 67 40 56 70 66 64
sep.18 90 65 62 55 42 58 68 55 50
aug.18 81 72 73 30 43 64 78 59 44
jun.18 II 86 74 62 39 76 54 81 72 50
jun.18 82 68 63 50 44 60 77 58 31
mar.18 62 69 63 75 28 58 75 81 52
des.17 75 67 69 63 53 74 82 62 78

Bergen – lojalitet mot kvlg 2015

Kvlg 2015 Bergen: Ap 49.510 – SV 9.139 – R 3.045 – Sp 2.614 – KrF 7.884 – MDG 7.875 – V 7.188 – H 28.933 – Frp 11.428. Mai 2018: Sentio for Ap.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
mai.18 70 77 61 62 44 66 79 77 55

Bergen – råtall (før politisk vekting)

Des 17: Rsp/H. Mar+jun+des 18: Rsp/BT. Mai 18: Sentio/Ap. Aug 18: Rsp/BT/VG. Nov 18: Rsp/SV. Des og juni og mars 16: Respons for BT.

R SV Ap Sp V KrF H Frp MDG
des.18 6,8 11 26,1 2,7 5,4 3,5 29,2 7,3 3,2
nov.18 6,3 11,9 28,1 4,9 5,5 3,5 27,7 6,1 4,3
aug.18 6,1 11,1 28,9 2,1 4,4 3,6 33,1 6,3 3,2
jun.18 5 11,9 24,1 2,2 5 5,5 36,3 6,7 1,8
mai.18 4,9 10,3 23,1 3,2 3,8 4,8 33,5 9,9 4,4
mar.18 4,4 11,6 22,6 2,6 4,4 4,3 37,2 7 4,9
des.17 4,1 11,5 24,3 4 5,3 3,4 33,5 8,5 4,9
des.16 4,8 9,4 33,8 1,4 5,6 4,3 29,5 7,3 2,8
jun.16 2,6 8,4 34,3 2,8 7,8 5,1 26,5 7,2 4,5
mar.16 3 9,8 32,6 2,7 7,9 3 26,2 7 6,8

Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere

Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.

Fra Ap til H Fra H til Ap Nto pluss H
des.18 1500 1500 0
nov.18 1500 3000 -1500
okt.18 2500 1500 1000
sep.18 3500 2500 1000
aug.18 500 1500 -1000
jun.18 II 1500 1500 0
jun.18 2000 1000 1000
mar.18 1500 1000 500
des.17 1500 1500 0

Byrådet i Bergen

2015–19: Ap+KrF+V, sum partiene

Kilde Dato Måling
Respons/BT 18.des.18 33,2
Respons/SV 03.des.18 34,5
Sentio/BA 30.okt.18 32,5
Sentio/BA 10.sep.18 33,1
Respons/BT/VG 04.sep.18 33,4
Sentio/BA 29.jun.18 29,7
Respons/BT 20.jun.18 32,0
Sentio/Ap 06.jun.18 37,4
Respons/BT 22.mar.18 30,1
Respons/H 19.des.17 30,9
Respons/BT 22.mar.17 48,1
Respons/BT 22.des.16 43,9
InFact/BA 08.sep.16 39,8
Respons/BT 22.jun.16 47,8
InFact/BA 06.mai.16 36,7
Respons/BT 20.mar.16 44,1
InFact/BA 03.des.15 44,4
Kvlg 2015 49,3

Bergen bystyre

Antall mandater.

H Frp H Frp KrF H KrF V H KrF V Frp Ap Sp SV Ap Sp SV R Ap Sp SV V Ap Sp SV V R
K2023 25 27 23 30 22 25 25 28
Respons / BT 19/12-18 28 30 26 33 26 30 29 33
Respons / SV 3/12-18 25 27 25 31 28 32 32 36
Sentio / BA 30/10-18 28 31 27 34 26 30 29 33
Sentio / BA 10/9-18 30 32 28 35 27 30 30 33
Respons / BT / VG 4/9-18 30 32 29 35 27 30 30 33
Sentio / BA 29/6-18 32 34 30 38 24 27 28 31
Respons / BT 20/6-18 30 33 29 36 26 29 29 32
Sentio / Ap 6/6-18 26 30 27 33 27 31 30 34
Respons / BT 22/3-18 32 35 29 38 25 27 28 30
Respons / Høyre 19/12-17 32 34 30 37 25 27 28 30

Bergen 1979-2018

Oppslutning i prosent.

S 2021 K 2023 F 2023 Sentio / BA 10/9-18 Sentio / BA 30/10-18 Respons / SV 3/12-18 Respons / BT 19/12-18
Ap 23,6 18,5 17,5 24,9 24,4 26,3 26,3
Høyre 26,5 26,5 27,1 34,2 30,5 28,8 30,2
Frp 9,4 10,5 10,8 9,5 10,4 9,5 11,1
SV 11,4 10,0 10,4 9,7 11,6 10,7 9,5
Sp 5,4 2,3 4,2 4,4 3,6 4,3 2,3
KrF 3,5 3,4 3,5 3,3 4,1 2,9 2,9
Venstre 5,9 5,0 5,0 4,9 4,0 5,3 4,0
MDG 5,3 5,2 5,5 3,1 4,5 4,1 3,5
Rødt 5,8 4,0 3,9 4,6 5,4 5,4 5,4
Andre 3,2 14,6 12,1 1,3 0,0 2,5 4,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 51,5 40,0 41,4 46,7 49,5 50,8 47,0
Frp + H + KrF + V 45,2 45,4 46,4 51,9 49,0 46,5 48,2
Sp + KrF + V 14,8 10,7 12,7 12,6 11,7 12,5 9,2

Bergen leverte ved kommunevalget 2023 146 634 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Vestland fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om "Andre"

Vis alle artikler om "Andre"

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner